Najaarsvergadering
 
19 oktober 2006 "Ons Dorpshuis".
 
Een ruime opkomst in "Ons Dorpshuis" te Wilhelminaoord, zeventig tot tachtig personen, en een geanimeerde stemming stonden al bij de aanvang om acht uur borg voor een gezellige avond.

In zijn openingstoespraak gaf de voorzitter, de heer Jan Bethlehem, aan verheugd te zijn over deze opkomst en in het zakelijke deel stond hij stil bij zaken als het functioneren van de verschillende commissies. Ook het feit dat Kerspelstokkies nummer 9 was verschenen en dat hard gewerkt werd aan uitgave nummer 10, waarvan de uitgave voor december staat gepland, kreeg aandacht.
Ook prees hij de heren Harm Posthumus en Albert Bovenkamp voor hun inzet bij de realisatie van de eerste uitgave van de jaarkalender. Deze werd aan alle bezoekende leden uitgereikt en oogstte lof van eenieder.
Verder riep hij de handige leden nog eens op zich ter beschikking te stellen voor het doen van onderhouds en restauratiewerkzaamheden aan het bezit van de vereniging. Neem hiertoe contact op met de heer A. Jager.

Het tweede deel van de bijeenkomst bracht een weerzien met de in april 2006 afgetreden voorzitter Jan Mensink, maar nu in zijn functie als ambassadeur van de Maatschappij van Weldadigheid, de stichting waarvan hij in het dagelijkse leven directeur is.

Zijn lezing, ondersteund met vele mooie foto's, gaf een beeld van het verleden, heden en toekomst van de Maatschappij. En hoewel hij in het begin aangaf dat hij het mogelijk wat moeilijk zo krijgen met zoveel kenners van de geschiedenis in de zaal kunnen we ervan uitgaan dat er ook voor deze insiders meer dan voldoende nieuwe feiten en feitjes werden verteld om zeer interessant te zijn. Hij kwam dan ook niet merkbaar in de problemen, ook niet bij de rondvraag, zijn kennis omtrent de Maatschappij is fenomenaal. Al met al een zeer onderhoudende lezing.

Na het dankwoord van de voorzitter, die gelijk een kleine attentie aan de spreker overhandigde,werd om rond 22.30 uur de avond besloten,

Namens de webcommissie

M.Krijnen
 
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *