Najaarsvergadering
 
25 oktober 2007 Ons Dorpshuis Wilhelminaoord.
 
Op deze najaarsbijeenkomst was de "Koloniezaal" van Ons Dorpshuis goed gevuld. Buiten het bestuur om waren er nog ongeveer 65 personen aanwezig.

Om 20.00 uur werd er met een speciaal welkom aan Hennie Kuyer het openingswoord gehouden door voorzitter Jan Bethlehem.

Hierin bracht hij o.a. verslag uit van de verschillende commissies. Het blijkt dat de website goed bekeken wordt, maar hierbij is niet te zien of dit veelal steeds dezelfde personen zijn.
Heeft u iets te melden of op te merken dan willen we graag dat u dat ons meldt. De redactiecommissie is al weer druk bezig met het 13e boekje KerspelStokkies en dit lijkt weer een boeiende versie te worden. Eind december wordt hier de uitgave van verwacht

Zondag 11 november is er weer Dikke Verhalen in de Tippe te Vledder. Dit maal met onderwerp: elektrische apparaten. Er zullen weer een paar bekende personen plaats nemen aan de stamtafel. Net op tijd voor deze avond was de kalender 2008 klaar en de aanwezigen konden deze meenemen. Diegenen die vergeten waren om het formulier voor automatische incasso in te vullen waren nu nog in de gelegenheid om de kalender aan te schaffen tegen contante betaling. Ook zal deze kalender op 11 november worden aangeboden.

Nadat er in Dikke Verhalen al eens als onderwerp over "oude gebouwen" was gesproken, werd er het plan geopperd om de historie van de nog aanwezige en verdwenen markante gebouwen uit te zoeken en in kaart te brengen. Hiervoor worden belangstellenden gevraagd om hier aan mee te werken, daar dit nogal een hele klus moet zijn.

Aangezien we als vereniging nogal over het een en ander aan oude gereedschappen beschikken zijn we voornemens om een locatie vinden waar deze ondergebracht kunnen worden. Ook willen we hierbij graag een beroep doen op vrijwilligers die ons t.z.t. willen helpen om deze gereedschappen op te knappen.

Na een korte inleiding door Hennie Kuyer werd er eerst een korte pauze gehouden, waarna ze vervolgde met haar verhalen met het motto: "lachen om de dagelijkse dingen". Wat dan ook hartelijk werd gedaan. Er werden ook nog enkele evergreens gezongen, waarbij Hennie de gitaar bespeelde en men heerlijk mee kon zingen.

Al met al was het een heel gezellige avond en kon de voorzitter om 10.00 uur Hennie Kuyer bedanken voor haar presentatie en een ieder bedanken voor hun komst.

26 oktober 2007..

Leida Blum.
 

Helaas zijn er door technische problemen geen foto's beschikbaar van deze bijeenkomst.

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *