Najaarsvergadering
 
30 oktober 2008 "Ons Dorpshuis" Wilhelminaoord
 
Om 20.00 uur kon voorzitter Jan Bethlehem een vijftigtal bezoekers verwelkomen met een speciaal welkom aan de heren van het Drents archief, die de oude films over Drente zullen vertonen.

Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Thijs Winters en ons bestuurslid Bertus Jager heeft zich wegens ziekte ook moeten afmelden

De voorzitter verzoekt een ieder de consumpties na afloop van de bijeenkomst zelf af te rekenen en deelt mede dat de kalenders van 2009 in de directe omgeving al aan huis zijn bezorgd en als men nog extra kalenders wil dan kunnen die tegen betaling worden verkregen. De kalenders buiten de regio zullen met de volgende uitgave van KerspelStokkies worden verzonden.

Leida Blum heeft te kennen gegeven, in verband met nieuwe werkzaamheden, met het secretariaat te willen stoppen zo gauw er een opvolger is gevonden. Door Roelof van der Veen is aangegeven dat hij deze functie wel weer zou willen oppakken per 1 januari a.s..

Als de aanwezigen er mee kunnen instemmen dat van der Veen deze taak weer op zich neemt, dan zal dit in de Algemene Ledenvergadering in mei 2009 worden aangekondigd.

De ruimte, die bestemd is voor het herbergen van de oude gereedschappen, is praktisch klaar. Hier en daar moet het nog iets worden aangekleed en Bertus Jager is al bezig om alle gereedschappen te fotograferen en deze daarna te lamineren om ze zo goed in het archief te kunnen opnemen.

Voorts heeft de vereniging te maken met een forse uitgave, want het filmapparaat dat gebruikt wordt bij de Dikke Verhalen heeft het begeven. Aangezien het toch wenselijk is om van deze bijeenkomsten opnames te maken is besloten om een nieuwe filmcamera aan te schaffen. Tinus Leonhardt is weer bereid gevonden om ook met deze camera de opnames te maken.

De vier historische verenigingen in de gemeente Westerveld zijn bijeen geweest om het project Duusternis & Laokeblad ten uitvoer te brengen. Iedere historische vereniging zal tien projecten op papier zetten om deze dan gezamenlijk uit te brengen in het uit te geven boekwerk van de gemeente Westerveld als culturele gemeente van Drenthe 2009.
De kosten van dit project zullen door de gemeente en provincie worden gedragen.

Er zijn 29 banden van de opnames van de bijeenkomsten Dikke Verhalen door Drents Archief gedigitaliseerd en een eerste exemplaar daarvan wordt uitgereikt aan de heer John Boersma, initiatiefnemer van deze bijeenkomsten.

Vervolgens wordt de film gestart van Klaas Nijmeijer over het werk in vroegere dagen op en om de boerderij. Na deze film is er een korte pauze en daarna wordt er nog een dorpsfilm van Vledder uit 1964 gedraaid.
Alle films die in het bezit zijn bij Drents archief kan men vinden op hun website onder DAVA.

Om 22.15 uur wordt de bijeenkomst afgesloten door de voorzitter met een woord van dank tot de heren van het Drents archief en wenst een ieder wel thuis.

31 oktober 2008.
Leida Blum.
 
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *