Najaarsvergadering
 
29 oktober 2009 "Ons Dorpshuis" Wilhelminaoord.
 
Zoals gebruikelijk werd de najaarsbijeenkomst gehouden in Ons Dorpshuis te Wilhelminaoord. De voorzitter kon wederom een groot aantal leden verwelkomen. Er waren ongeveer zestig mensen. Zeker geen laag aantal, mede gezien in het licht van het feit dat dit al de tweede bijeenkomst binnen één week was. De zondag daarvoor hield de commissie Dikke Verhalen al een succesvolle bijeenkomst.

De voorzitter ging eerst in op het wel en wee van de vereniging. We zitten nu al enige tijd rond de 350 leden. Dat zou toch eigenlijk, binnen afzienbare tijd, 400 moeten kunnen worden? Hij riep de leden op om ook kennissen lid te laten worden van de vereniging. Hij noemde verder de wisselingen in de samenstelling van de commissies. Vervolgens gaf hij de heer Jan Bos, Rijksarchivaris en werkzaam bij het Drents Archief het woord.

De heer Bos hield een boeiend verhaal over de ontwikkelingen van het vervoer in onze provincie. Van de "benenwagen" tot uiteindelijk de treinen kwamen voorbij. Gelijk op met de ontwikkeling van de verkeersstromen ontstond het wegennet. Van zand, via macadam wegen, klinkerwegen naar de asfaltwegen. Drenthe bleek erg lang achter te lopen met de aanleg van het wegennet. De heer Bos liet zijn verhaal vergezeld gaan van diverse dia’s die een beeld van de besproken periode weergaven. De heer Bos sloot zijn betoog af met de opmerking dat Drenthe nu vaak een eindbestemming is geworden voor mensen die rust zoeken. Dat is heel wat anders dan het noodgedwongen door Drenthe moeten reizen om van Zwolle naar Groningen te komen.

De voorzitter bedankte aan het eind van de avond de heer Bos voor zijn boeiende verhaal.

De aanwezigen konden aan het eind van de avond de jaarkalenders voor 2010 afhalen.

Roelof van der Veen
secretaris.
 
 
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *