Najaarsvergadering
 
21 oktober 2010 "Ons Dorpshuis" Wilhelminaoord.
 
De voorzitter kon ruim 40 leden verwelkomen op de najaarsbijeenkomst. Helaas moest hij melden dat twee bestuursleden wegens ziekte afwezig waren. Na een korte opsomming van activiteiten van de afgelopen zomer en een korte blik in toekomstige activiteiten kon de inleider: de heer Gerke Holtrop beginnen aan zijn lezing: "een wandeling door de prehistorie van Drenthe".

Hij nam ons – via een beeldpresentatie – mee in een reis via de ijstijden (Saalien – 250.000 jr. v. Chr.: permafrost in een groot deel van noord Europa) en Wechselien – 30.000 v Chr.: tot omgeving Hamburg) het Mesolithicum (10.000 v Chr.), het Neolithicum ((4900 v Chr.), de Bronstijd (2200 - 800 v Chr.), naar de IJzertijd (800 – 12jr Chr.). Aan de hand van de ontwikkeling van bijlen en pijlpunten, bekers (Trechterbekercultuur: 2850 v Chr. en Klokbekercultuur: tot 2000 v. Chr.), de wijze van begraven van de doden (hunebedden, enkelgraf en de urnen) en de ontwikkeling van jager en voedselverzamelaar tot boer, gaf hij de voortschrijdende mogelijkheden van de mensheid aan. Dat dit ook afhankelijk was van het klimaat is eveneens duidelijk (Saalien en Wechselien). Uiteraard stond hij lang stil bij de tijd van de hunebedbouwers (Trechterbekercultuur). Van de oorspronkelijk 52 hunebedden zijn er een 20-tal geofferd aan de dijkverzwaring in de 18e en 19e eeuw. Daarnaast is een kerk – deels – opgetrokken met stenen die oorspronkelijk onderdeel van een hunebed waren geweest. Zoals bekend heeft professor Van Griffen in de afgelopen eeuw veel onderzoek gedaan naar de inhoud van deze hunebedden. Diverse grafvondsten zijn hiervan het resultaat. Bijzonder aan deze grafvondsten was wel het gegeven dat veel zaken al geďmporteerd waren (bijvoorbeeld Barnsteen uit de Baltische staten) en een zwaard (de hoofdman van Drouwen) zelfs uit Zuid Frankrijk. Dat ook de huidige archeologen steeds meer te weten komen over het leven van onze voorouders bleek wel uit een schoolplaat van Isings. Op deze plaat, die de meeste ouderen ongetwijfeld zullen kennen, staat een vrouw die staat te spinnen. Inmiddels is duidelijk dat in de tijd van de Trechterbekercultuur er al wel schapen werden gehouden doch dat men de kunst van het spinnen nog niet onder de knie kon hebben. Overigens bleek dat het houden van dieren via Polen uit het Midden Oosten naar West Europa is overgewaaid Ook hier blijkt maar weer eens dat er – zonder de huidige snelle verbindingen – ook in die tijd wel degelijk contacten over een verre afstand aanwezig waren. De heer Holtrop eindigde zijn boeiende lezing met het meisje van Yde en de Tweeling van Weerdinge. In beide gevallen was sprake van het offeren van mensen. Waarbij het meisje van Yde omstreeks 140 jaar voor Christus heeft geleefd en de Tweeling van Weerdinge ca 1000 jaar eerder.

In de pauze werd gevraagd om zoveel mogelijk spelletjes, die vroeger op het schoolplein werden gespeeld, op een formulier aan te geven. Diverse mensen maakten gebruik van deze mogelijkheid. Het is de bedoeling dat deze schoolpleinspelletjes worden opgenomen in uitgaven van KerspelStokkies in 2011.

Na afloop van de lezing konden de aanwezige leden de jaarkalender 2011 ophalen. Weer een fraai stukje werk van de kalendercommissie!

De secretaris,
Roelof van der Veen
22 oktober 2010.
 
 
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *