Najaarsvergadering
 
20 oktober 2011 "Ons Dorpshuis" Wilhelminaoord.
 
De voorzitter mocht ruim veertig bezoekers verwelkomen tijdens de najaarsbijeenkomst van onze vereniging. Een beetje magere opkomst in vergelijking met voorgaande jaren, waar er toch altijd wel ruim 60 leden aanwezig waren. Wellicht waren er andere activiteiten debet aan de lage opkomst.

De voorzitter stond stil bij het overlijden van een van onze bestuursleden, Kasper Bovenkamp. Hij was tevens een van de medeoprichters van onze vereniging. In het blad KerspelStokkies van afgelopen september heeft het bestuur stilgestaan bij zijn overlijden. Hoewel zijn overlijden binnen het bestuur als een gemis wordt ervaren, wordt er geen haast gemaakt met de vervanging. Hij hoopt tijdens de voorjaarsvergadering in 2012 met een voorstel tot opvolging te komen. Wel gaf hij aan dat geprobeerd wordt een bestuurslid uit een van de buitendorpen aan de ledenvergadering voor te kunnen stellen.

Verder ging hij in op het in gebruiknemen van het voormalige politiebureau. Dit is nu ingericht om ingekomen stukken te kunnen archiveren. Hiervoor is onlangs een nieuwe computer en randapparatuur aangeschaft. We hopen hiermee de komende jaren vooruit te kunnen en veel zaken digitaal vast te kunnen leggen. Met de drie andere verenigingen en de gemeente wordt gewerkt aan een historische waardenkaart waarop zowel gebouwen als de ondergrond is aangebracht.

Inmiddels is er ook een datum vastgesteld waarop de beide lijkhuisjes, op de begraafplaats in Vledder, voor een periode van 10 jaar in beheer, worden overgenomen. De betreffende beheersovereenkomst zal op 25 november met het gemeentebestuur worden ondertekend. Naast noodzakelijk herstel zal ook stevig nagedacht moeten worden over een bestemming passend bij het kerkhof. Indien de leden suggesties hebben dan hoort het bestuur deze graag. Een al eerder gedane suggestie om hier urnen in op te slaan, kan niet worden gerealiseerd. De vereniging wil en kan niet de verantwoordelijkheid op zich nemen voor deze (emotioneel) belangrijke zaken. Tijdens de pauze en na afloop van de bijeenkomst worden de jaarkalenders 2012 uitgereikt aan de leden. De voorzitter dankt de kalendercommissie voor hun werk aan de ongetwijfeld weer fraaie kalender (hij had hem nog niet gezien).

Tot slot wijst hij de aanwezige leden op het feit dat de bijeenkomst van Dikke Verhalen niet zal plaatsvinden op 6 doch op 13 november. Hij verwacht de aanwezige leden dan weer te zien.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de heer Rien Krijnen. Onze webmaster (www.fledderkerspel.nl) nam de aanwezige leden aan de hand van oude foto’s mee in een tocht door de geschiedenis van de voormalige gemeente Vledder. Van een overzicht van alle burgemeesters, waarvan hij zelfs van enkele wist te melden waar ze na standplaats Vledder, heen waren gegaan, via een foto het afscheid van burgemeester Kooiman in 1932 waar hij diverse saillante details van de op de foto staande mensen wist te melden (onder andere over de onderkoning van Vledder), naar de huisartsen van Frederiksoord en Vledder, de verpleegkundigen, foto’s van diverse panden in onder andere de Dorpsstraat in Vledder tot een "zooitje ongeregeld" aan foto’s waar de aanwezige leden hier en daar nog namen, aan de op de foto’s staande personen, wisten te geven.
Onze en zijn avond was weer goed.

De voorzitter dankte de heer Krijnen voor zijn presentatie en complimenteerde hem met het feit dat hij, als niet Vleddernaar, zoveel wist te vertellen over de inwoners en gebouwen van onze gemeente. Tot slot wist de heer Martin van Nieuwenhoven nog enkele "sappige verhalen" te vertellen over het fotograferen van bijzondere gebeurtenissen in de voormalige gemeente Vledder
.De voorzitter sloot onder dankzegging van de aanwezigheid van de leden de vergadering om 22.00 uur, waarna diverse leden nog enkele tijd bleven napraten en kon Rien Krijnen nog meer namen van mensen, die op vertoonde foto’s stonden, noteren. We zien de resultaten vast nog wel terug op onze website!

De secretaris
Roelof van der Veen
21 oktober 2011.
 
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *