Najaarsvergadering
 
25 oktober 2012 "Ons Dorpshuis" Wilhelminaoord.
 
Onze voorzitter kon circa 50 leden verwelkomen in de Koloniezaal voor de traditionele najaarsbijeenkomst in Wilhelminaoord. Een bijzonder woord van welkom was er voor de heer Abel Darwinkel van het Huus van de Taol.
Zoals gebruikelijk ging hij eerst in op de actuele activiteiten van de vereniging en dan in het bijzonder van het bestuur. Zo heeft het bestuur deelgenomen aan de "Sneupersdag" (Kiekjesdag) op 23 september, welke werd gehouden in De Menning. Deze Sneupersdag werd in nauwe samenwerking gehouden met Dorpsarchief Noordwolde. Een activiteit die voor herhaling vatbaar is.
Bij de Museums te Vledder wordt momenteel hard gewerkt aan de inrichting van de nieuwe ontvangstruimte. Deze wordt ingericht met oude foto’s en materialen om een Drentse sfeer te scheppen. Hiervoor zijn ook kostuums van de zustervereniging uit Dwingeloo ingezet. Binnenkort zal deze ruimte voor het publiek toegankelijk zijn.
Samen met zowel de zusterverenigingen en de gemeente Westerveld wordt gewerkt aan de totstandkoming van een Culturele atlas van onze gemeente. Dit geldt ook voor de uitwerking van de gewonnen Erfgoedprijs tot digitale ontsluiting van ons cultureel erfgoed door gebruik te maken van het platform Drenthe Anno.nu van het Drents Archief.
Hoewel het nu nog niet zichtbaar is wordt wel gewerkt aan de voorbereidingen van het opknappen van beide lijkenhuisjes op de begraafplaats te Vledder. Hiervoor is samenwerking gezocht met het Opleiding Centrum Bouw te Ruinen. Het is de bedoeling dat zij in ieder geval de nieuwe deuren gaan maken. Het "mes snijdt hiermee aan twee kanten", namelijk zij een werkervaringsobject en wij nieuwe deuren tegen lagere kosten.
Op 18 november wordt de bijeenkomst van Dikke Verhalen gehouden. Deze keer als thema: Decembermaand, een maand van gebruiken en tradities. Dit belooft weer een interessante morgen te worden.
Een week later wordt deelgenomen aan de Winter/Ondernemersbeurs in Frederiksoord. Net als de deelname aan de Voorjaarsbeurs te Vledder heeft deelname niet echt tot doel om nieuwe leden te werven maar om nogmaals te onderstrepen dat we er zijn en wat we doen.
Tot slot meldt de voorzitter dat er een nieuwe ledenwerfactie is gestart. In de gehele, voormalige, gemeente Vledder is huis aan huis een informatiebrochure verspreid met een aanmeldingsformulier. We hopen op ze wijze meer leden en dus meer inkomsten te genereren waardoor we meer activiteiten kunnen ontplooien om ons cultureel erfgoed te behouden en levend te houden.
Na afloop van de vergadering zal de kalender 2013 worden uitgedeeld aan de aanwezige leden.

Vervolgens geeft hij het woord aan de heer Abel Darwinkel van Het Huus van de Taol. Voor de pauze gaat de heer Darwinkel in op de werkzaamheden van het Huus van de Taol. Sinds 2007 bestaat het Huus van de Taol uit twee afzonderlijke stichtingen die onder één dak functioneren. De twee Stichtingen zijn: het Huus van de Taol en de Stichting het Drentse boek. Samen hebben ze zeven betaalde krachten en 200 vrijwilligers. De werkzaamheden zijn in vijf werkvelden te onderscheiden, namelijk: de Schrieverij, de Taolpromotie, Underwies, Taolwetenschap en Streektaolmeziek. Zo vallen onder Schrieverij onder andere de uitgave van Oeze Volk, Roet en de Taalkraant.
Er is enkele jaren een wedstrijd uitgeschreven voor het schrijven van Drents talige verhalen. Vervolgens is aan de schrijvers een cursus aangeboden. Resultaat is het onlangs verschenen boekwerkje "Angst en Verlangen", waarin de verhalen van 11 schrijvers zijn opgenomen.
De laatste jaren wordt het werk van het Huus van de Taol mede onder de aandacht gebracht van de Taolschultes en haar of zijn helpers. Deze mensen zijn actief in elke gemeente, waardoor er veel meer aandacht aan de Drentse cultuur en taal kan worden besteed. Uiteraard is het wekelijkse programma "Jasbuus vol Drents" op RTV Drenthe ook een belangrijk middel om de taal te promoten. Helaas verdwijnt dit programma per 1 januari 2013 van de buis. Enkele bijzondere zaken zijn de verspreiding van de sticker: "Hier kuj Drents praoten" (tot op de Chinese muur is deze te vinden!), de bordjes "Slaopen en Stoet" (in plaats van Bed en Breakfast) en de Drents talige Tomtom. Op onderwijs gebied zijn noemenswaardig de Drentse uitvoering van het sprookje "Peter en de wolf" (in 2010 opgevoerd in Dwingeloo), het Drentse taalplankje en het project "Krummels" (een kwartier Drents per week in de klas). Veel nadere informatie over de werkzaamheden van beide stichtingen is te vinden op de websteden (websites): www.hetdrentseboek.nl en www.huusvandetaol.nl

Na de pauze laat de heer Darwinkel zien dat het Drents per streek verschilt. Hoewel het woord "schaap" praktisch overal ook als schaap wordt uitgesproken geldt dit niet bij woorden als "koe" of "uier". Zo zijn er voor dit laatste woord diverse benamingen zoals: gidder, gier, joar, judder, juur, uier en uur.
Via diverse kaarten werd aangeven in welke streek welk woord wordt gebruikt. Per woord werd aan de leden gevraagd welk Drents woord er in Vledder e.o. voor wordt gebruikt. Dit bleek overeen te komen met de vermelding op de bijbehorende kaarten. De Drentse benaming is dus afhankelijk van de streek waar men woont. In sommige gevallen blijkt de invloed van naastliggende gebieden (Fries, Duits of Twents) of van nieuwe plaatsen of grotere steden door import vanuit de rest van Nederland.(Zie voor verder voorbeelden de site van Huus van de Taol). Door de leden werd opgemerkt dat er ook al een verschil zit in het benoemen van woorden tussen Wapse en Vledder. Uiteraard geldt dit ook voor de naastliggende Stellingwerfse gebieden. Conclusie is wel dat er geen sprake is van één soort Drents.

Vervolgens werd de kennis van het Drents van de aanwezige leden getest door het spelen van het spelletje "petje (muts) op en petje (muts) af". Tot slot las de heer Darwinkel het door hem geschreven verhaal "Knikkeren" voor. Dit verhaal is afkomstig uit de eerder genoemde bundel "Angst en Verlangen".

De voorzitter sloot de vergadering af met een dankwoord aan de heer Darwinkel en het uitspreken van de wens dat hij de leden weer zou zien bij de bijeenkomst van Dikke Verhalen op 18 november aanstaande.

Roelof van der Veen
 
 
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *