Najaarsvergadering
 
23 oktober 2014, de Heidehoek, Vledderveen.
 
Impressie najaarsbijeenkomst 23 oktober 2014.
Voor de eerste keer werd de najaarsbijeenkomst gehouden in Vledderveen. Dit in een zaal die door vrijwillige inzet tot een multifunctionele zaal is omgebouwd. De opkomst was uitstekend te noemen. Een zestigtal leden woonden de bijeenkomst bij, die in het teken stond van de tramlijn Steenwijk – Oosterwolde. Voorafgaand aan de inleiding gaf de secretaris een korte opsomming van zaken die momenteel spelen. Zo is het bestuur bezig met het opstellen van een beleidsplan voor de komende vier jaar. Het is de bedoeling dat dit plan wordt gepresenteerd tijdens de Algemene ledenvergadering in april 2015.
 

Laatste rit
29-09-1962
Vervolgens gaven de heren Van Zinderen en Terpstra – van de historische vereniging Smelne’s Erfskip uit Drachten – een boeiende inleiding over het vervoer per tram van 1914 – 1962. Naast vele, voor de aanwezigen herkenbare foto’s, werden diverse feiten over het vervoer per tram in Friesland en delen van Groningen en Drenthe gegeven. Daarnaast allerlei feiten over de trams die gereden hebben op dit traject. Wist u overigens dat er nog steeds een van de oude locomotieven rijdt op het traject Hoorn – Medemblik? De (vertel) reis voerde het publiek van Steenwijk, de Eese, Nijensleek/Frederiksoord, Noordwolde, Elsloo, Makkinga naar Oosterwolde.

Opvallend was dat de machinisten van toen al premies op hun loon kregen als ze zuinig omgingen met hun brandstof en ze zelf zoveel aan onderhoud deden dat het reguliere onderhoud kon worden uitgesteld. Uiteraard was dit niet uit het oogpunt van milieubelasting maar uit kostenoogpunt. Dit laatste aspect deed veel – in de eerste helft van de 20e eeuw bestaande – lijnen uiteindelijk ‘de das om’. Vervoer per vrachtauto en busvervoer bleek spoedig (al eind jaren 30) veel goedkoper te zijn. Een korte opleving van het gebruik van de tram vond plaats in de jaren 1940 – 1944 en de jaren direct na de oorlog.
 
Een gebrek aan dieselolie was hiervan de oorzaak. Toch viel het doek voor de lijn Steenwijk – Oosterwolde, als een van de laatste lijnen, pas in 1962. Al eerder was overigens het passagiersvervoer gestaakt. De laatste trein was versierd door de leerlingen van de middelbare tuinbouwschool in Frederiksoord.
Dat de lijn veel betekend heeft voor zowel passagiersvervoer als goederenvervoer (onder ander rotan uit Noordwolde) werd duidelijk door het betoog van de heer Van Zinderen. Hier en daar werd het verhaal ondersteund of aangevuld met opmerkingen uit de zaal.

Na het uitspreken van een dankwoord door de secretaris aan beide heren werd overgegaan tot het uitdelen van de jaarkalenders 2015 door de heren Posthumus en Bovenkamp. Beide heren hebben, na het uitbrengen van een negental fraaie kalenders te kennen gegeven er mee te stoppen. Het bestuur zal, in overleg met hen, kijken wie en op welke wijze de jaarkalender 2016 wordt uitgebracht. De kalender 2015 zag er weer prachtig uit! Dank hiervoor!

Roelof van der Veen
 
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *