Aktiviteit vereniging
 
Nieuwsbrief opslagruimte 10-06-2008
 
De afgelopen jaren is van verschillende kanten materiaal aangeboden. Documentatie materiaal en gereedschappen welk op de een of andere manier een relatie met het verleden hebben. De documentatie werd en wordt verzameld in ons onderkomen in de Tippe. Voor gereedschappen en machine is daar echter geen ruimte genoeg voor met als gevolg dat dit alles verspreid ligt over diverse locaties. Naarmate de omvang van de verzameling groter werd kwam ook de wens steeds sterker naar voren om een centrale ruimte te hebben waar dit materiaal goed kan worden opgeslagen en onderhouden. Nu is deze ruimte gevonden en wel bij de hr. B. Kok aan het Oosteinde te Vledder. De afgelopen maanden is door enkele bestuursleden en vrijwilligers nogal wat werk verricht om de ruimte geschikt te maken. Zo is de ruimte nu betimmerd, verlichting en dergelijke moet nog wel worden aangebracht maar de hoofdlijnen van wat het moet worden zijn reeds zichtbaar. De verhuizing van het overgrote deel van het materiaal moet nog plaats vinden waarna een uitgebreide inventarisatie gaat plaatsvinden. De weerslag daarvan zult U ter zijner tijd weer vinden in de catalogus van de vereniging zoals deze ook op de site staat. Het is niet de bedoeling dat de ruimte als expositieruimte gaat fungeren, daarvoor is hij niet geschikt. Hieronder een tweetal foto's van de opslagruimte welk een aardig beeld geeft van de toestand nu.
 
 

Klik op foto voor grote weergave

 
Klik hier voor een tweede geplaatst artikel op de site over dit onderwerp
 
Klik hier voor een Kerspelstokkies nr 18 geplaatst artikel met informatie over dit onderwerp
 
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *