Aktiviteit vereniging
 
Sneupersmiddag "de Menning", 26 oktober 2014
 
Een impressie van de secretaris.

De tweede Sneupersdag werd dit jaar georganiseerd door Dorps Archief Noordwolde, de Maatschappij van Weldadigheid en de historische vereniging ít Fledder Kerspel. Deze middag werd net als de eerste weer gehouden in De Menning. Een 100 tal bezoekers en bewoners van De Menning kwamen de vele aanwezig fotoboeken bekijken en van commentaar voorzien. Tevens bestond de mogelijkheid om een kopie van een foto te verkrijgen. Hier werd druk gebruik van gemaakt. Naast het bekijken van de fotoís was er ook sprake van ontmoeting van bezoekers onderling maar ook van bezoekers met de bewoners van De Menning. Al met al weer een geslaagde middag waarbij door diverse bezoekers werd bedankt voor het bieden van een gezellige middag! Naast de gezellige middag heeft het enkele nieuwe leden/donateurs opgeleverd, vele nieuwe namen en enkele fotoís. Kortom: een win-winsituatie.

Roelof van der Veen
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: *