Aktiviteit vereniging
 
Sneupersmiddag "de Menning", 2 april 2017
 
Zondag 2 april vond een sneupersdag plaats in de koffieruimte van Woonzorgcentrum ‘De Menning’ in Wilhelminaoord. Op deze vrij toegankelijke sneupersdag, gezamenlijk georganiseerd door de Historische Vereniging ’t Fledder Kerspel en het Dorpsarchief Noordwolde, konden bezoekers naar hartelust ‘sneupen’ in de door de verenigingen meegebrachte fotoboeken en ander historisch materiaal. Ook de Maatschappij van Weldadigheid gaf acte de présence en had diverse historische fotoboeken meegenomen. Ook was materiaal aanwezig van "Boschoord – Kolonie 7". Behalve foto’s bekijken en deze voorzien van ontbrekende informatie, konden bezoekers ook foto’s inbrengen.

Was het om 11.00u nog erg rustig, daar was vanaf 13.00u tot het einde van de dag geen sprake van. Alle stoelen waren bezet met belangstellenden van verschillende leeftijden die zichtbaar genoten van de aanwezige spullen en er hing een reünie achtige sfeer. Historische Vereniging ’t Fledder Kerspel bood ook een aantal historische boekwerken, dubbel in hun collectie, voor een kleine prijs te koop aan.

Ondanks de concurrentie van het mooie weer kunnen de verenigingen en bezoekers terugkijken op een geslaagde dag

Tekst: A. Mesken, foto's G. Veld
 
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm/p>

*