Catalogus collectie 't Fledder Kerspel

Pagina 1.

De pagina is niet voorzien van een geavanceerde zoekfunctie. Mag ik U daarom wijzen, de geroutineerde gebruiker van internet kent het zeker, op de mogelijkheid om snel te zoeken op een pagina in het internet.

Toets Ctrl / F, u krijgt een zoekschermpje waarin U een trefwoord, of een deel van een woord, kunt typen en daarmee de gehele pagina afzoeken met het, eventueel meermaals, aanklikken van de knop "Volgende".

Als er in de rechter kolom een knop staat betekent dit dat het item, of een eraan gerelateerd onderwerp,  op de site is geplaatst, klik erop en U krijgt het item direct te zien.

Vragen of opmerkingen over de catalogus of de daarin opgenomen onderwerpen: Archiefbeheer 't Fledderkerspel: t.a.v. hr. A Jager of mw. M. Mol
Inventarisnummer Categorie Wat ? Omschrijving  
FK.08.01.01.001/001 landbouw boek CoŲp. Condensfabriek Friesland 50 jaar  
FK.08.01.01.002/001 landbouw boek Algemeen overzicht van de landbouw 1949  
FK.08.01.01.003/001 landbouw  boek Rundvee, een beeld van de rundveestapel omstreeks 1948  
FK.08.01.01.004/001 landbouw boek Drenthe groeit,auteur: Ir E. Denig  
FK.08.01.01.006/001 landbouw boek Drentsche Landbouwalmanakken 1926, 1930, 1933, 1948
FK.08.01.01.007/001 landbouw boek Verslag Onderzoek in de Rendementkern Vledder 1954  
FK.01.01.01.001/001 landbouw boek Aantekenboekje jaren 1910/11 Prijzen eieren e.d  
FK.08.01.01.008/001 landbouw boek Excursiegids Streekverbetering Vledder 1955-1960  
FK.08.01.01.005/001 landbouw boek Melkcontroleboekjes van de fam. Lijst 1940 tot 1972  
FK.08.01.03.001/001 alg. historie boek Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1948  
 
FK.08.01.03.002/001 alg. historie boek Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1985  
FK.08.01.03.003/001 alg. historie boek Vledder, auteur: L.Lambregts  
FK.08.01.05.004/001 alg. historie boek Nieuwe Drentsche Volksalmanak 2000  
FK.08.01.03.005/001 alg. historie boek Nieuwe Drentsche Volksalmanak 2002  
FK.08.01.05.001/001 kunst/cult. boek Kabouters gaan op reis, auteur: A. Hoffman  
FK.08.01.05.002/001 kunst/cult. boek Programma Open monumentendag 2003  
FK.01.01.06.001/001 doc./akten boek Verkoopboekje "Twee boerenplaatsen" 1900  
FK.08.01.06.002/001 doc./akten boek Bestek van een Nieuw Gemeentehuis 1901  
FK.01.01.06.002/001 doc./akten boek Verkoopboekje landgoed "Schoonoord" 1932 (Boslust)  
FK.08.02.02.001/001 gebeurtenis krantenknipsel Steenwijker Courant, Opening gemeentehuis Vledder 1984  
 
FK.01.04.01.001/001 personen foto Lagere school Vledder 1980  
FK.05.04.01.001/001 personen foto Nr 1: huisje van T. Veldhuizen, Nr 2 fam. Veldhuizen + 1934  
FK.01.04.02.001/001 gebeurtenis foto Lagere school Vledder, fotoboek jaren '80  
FK.08.04.02.001/001 gebeurtenis foto 3 april 2003 1ste vergadering 't Fledder Kerspel in de Tippe  
FK.01.04.02.002/001 gebeurtenis foto Het "Het Streep gooien" in het bos achter de Bosbouwkamp  
FK.01.04.07.001/001 monument foto Boerderijen, de Hoek 5 en 12, Pastorieweg 16. 2003  
FK.06.04.07.001/001 monument foto Monument Doldersum betreft aanleg klinkerweg 1908-1917
FK.08.01.03.006/002 alg. historie boek Lesbrief Drentsche geschiedenis WO 2  
FK.01.01.03.001/002 alg. historie boek Dorpsonderzoek Vledder 1957-1958
FK.08.01.05.003/002 alg. historie boek PoŽzieroute door Oosterhesselen en Gees  
 
FK.08.01.06.002/002 doc./akten boek Verkoopboekje van grond te Vledder en Vledderveen 1934  
FK.08.01.06.003/002 doc./akten boek Gemeente Vledder, register van eigendommen 01-01-1911  
FK.08.01.06.004/002 doc./akten boek Bevolkingsregister Vledder, Doldersum, Vledderveld, Vledderveen, Nijensleek  
FK.08.01.06.005/002 doc./akten boek Bevolkingsregister gemeente Vledder (wijk 1) 1890-1900  
FK.08.01.06.006/002 doc./akten boek Bladwijzer bevolkingsregister tot 1860 gemeente Vledder  
FK.08.01.06.007/002 doc./akten boek Bladwijzer bevolkingsregister van 1860-1880  
FK.08.01.06.008/002 doc./akten boek Bladwijzer bevolkingsregister van 1880-1890  
FK.08.01.06.009/002 doc./akten boek Bladwijzer bevolkingsregister (wijk 1) 1880-1890  
FK.08.01.06.010/002 doc./akten boek Bladwijzer bevolkingsregister 1890-1900-1910  
FK.01.01.06.003/002 doc./akten boek Bevolkingsregister Vledder tot 1860  
 
FK.03.01.06.001/002 doc./akten boek Bevolkingsregister Frederiksoord tot 1860  
FK.03.01.06.002/002 doc./akten boek Bevolkingsregister Frederiksoord 1860-1880  
FK.03.01.06.003/002 doc./akten boek Bevolkingsregister Frederiksoord 1880-1890  
FK.03.01.06.004/002 doc./akten boek Bevolkingsregister Frederiksoord 1890-1900  
FK.04.01.06.001/002 doc./akten boek Bevolkingsregister Nijensleek tot 1860, Nijenslekerveld van 1860 tot 1880  
FK.06.01.06.001/002 doc./akten boek Bevolkingsregister Doldersum tot 1860  
FK.08.02.05.001/002 kunst/cult. krantenknipsel Oprichting 't Fledder Kerspel  
FK.08.02.02.002/002 gebeurtenis krantenknipsel 02-08-1945 Pr.Asser Courant, regio tijdens WO 2  
FK.08.03.01.001/002 v.m. gem. krt/plattegrond Plattegrond voormalige gemeente Vledder van 1865  
FK.01.03.02.001/002 dorp krt/plattegrond Plattegrond dorp Vledder + 1830  
 
FK.07.03.02.001/002 dorp krt/plattegrond Bedrijfskaart van de Maatschappij van Weldadigheid van "Boschoord" 1976  
FK.08.08.03.001/002 alg. historie CD/video Foto's van oorlogsmonumenten en verdedigingswerken WO 2  
FK.08.01.01.008/003 landbouw boek Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat  
FK.08.01.03.007/003 alg. historie boek 100 jaar P.W. Jansenhofje, Amsterdam  
FK.08.01.03.008/003 alg. historie boek Handleiding genealogie
FK.08.01.03.009/003 alg. historie boek Handleiding voor het zoeken in diverse archieven  
FK.08.01.03.010/003 alg. historie boek De ontginning van de woeste gronden in Drenthe  
FK.03.01.03.001/003 alg. historie boek Geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid (kopieŽn)  
FK.05.01.03.001/003 alg. historie boek Overzicht vergaderlocatie's van 1933-1986 auteur: H. Veldhuizen  
FK.05.01.03.002/003 alg. historie boek Vledderveen; Ontstaan en ontwikkeling van een kleine kern
 
FK.05.01.03.003/003 alg. historie boek Van zoden steken tot kabel TV, 50 jaar Plaatselijk Belang  
FK.05.01.03.004/003 alg. historie boek Het dagelijkse leven vanaf + 1900, verschillende auteurs  
FK.05.01.03.005/003 alg. historie boek De kleine verveningen  
FK.05.02.01.001/003 personen krantenknipsel De oude duvel van Vledderveen, Meppeler Courant 07-11-1969  
FK.08.02.03.001/003 natuur/mil. krantenknipsel De Roggelelie in 1989, auteur Fred Bos  
FK.05.02.05.001/003 kunst/cult krantenknipsel Gedicht "Vledderveen" auteur: A. Hoffman  
FK.08.02.06.001/003 alg. historie krantenknipsel Drenthe houdt ťťn plattelandsgemeente, Trouw 1997  
FK.08.02.06.002/003 alg. historie krantenknipsel Dorpskernen Vledder willen eigen budget, Steenwijker Courant 1993  
FK.08.02.06.003/003 alg. historie krantenknipsel Volkskunde, Volksgebruiken in Drenthe  
FK.08.02.06.004/003 alg. historie krantenknipsel BOD verricht dorpsonderzoek, Asser Courant 31-10-1958  
 
FK.03.02.02.001/003 alg. historie krantenknipsel Opening "De Koloniehof" 07-06-1993  
FK.03.02.06.001/003 alg. historie krantenknipsel 175 jaar Maatschappij van Weldadigheid, Steenwijker Courant, auteur: L.Lambregts  
FK.03.02.06.002/003 alg. historie krantenknipsel Maatschappij van Weldadigheid 1952-'53-'54-'55, auteur: J.D. Dorgelo  
FK.05.02.06.001/003 alg. historie krantenknipsel Aanleg P.W. Jansenlaan, Nieuwsblad v/h Noorden 18-09-1997  
FK.08.03.01.002/003 v.m. gem. krt/plattegrond KopieŽn kadastrale kaarten 1824  
FK.08.01.01.009/004 landbouw boek Landbouwgids 1959  
FK.08.01.01.010/004 landbouw boek Landbouwgids 1962  
FK.08.01.01.011/004 landbouw boek Landbouwgids 1965  
FK.08.01.01.012/004 landbouw boek Landbouwgids 1964  
FK.08.01.01.013/004 landbouw boek Landbouwgids 1966  
 
FK.08.01.01.014/004 landbouw boek Landbouwgids 1967  
FK.08.01.01.015/004 landbouw boek Landbouwgids 1968  
FK.08.01.01.016/004 landbouw boek Landbouwgids 1969  
FK.08.01.01.017/004 landbouw boek Landbouwgids 1970  
FK.08.01.01.018/004 landbouw boek Landbouwgids 1971  
FK.08.01.03.011/004 alg. historie boek Het boerenhuis in Nederland, auteur: Kees Post  
FK.08.01.03.012/004 alg. historie boek Achter de Aa,historie van de voormalige gemeente Vledder  
FK.08.01.03.013/004 alg. historie boek Vlucht en Verzet, auteur: P. Stavast ('40-'45)  
FK.08.01.03.014/004 alg. historie boek Tussen goed en fout, red.: G. Abma enz. ('40-'45)  
FK.08.01.03.015/004 alg. historie boek Om nooit te vergeten, auteur: R. van Vliet  
 
FK.08.01.03.016/004 alg. historie boek Zuid-west Drenthe, land van beken, brinken en bossen  
FK.08.01.03.017/004 alg. historie boek De regio tijdens de Tweede Wereldoorlog  
FK.08.01.03.018/004 alg. historie boek Van plaggenhut tot bungalow, auteur: Albert Waterbolk  
FK.08.01.03.019/004 alg. historie boek Nacht over Nederland ('40-'45)
FK.08.01.03.020/004 alg. historie boek Drenthe in de oorlog ('40-'45) lesbrief.  
FK.08.01.03.021/004 alg. historie boek Historisch album Drenthe (foto's van ansichtkaarten)  
FK.08.01.03.022/004 alg. historie boek Dat kan ons niet gebeuren ('40-'45)  
FK.08.01.06.011/004 doc./akten boek Archief Rode Kruis afdeling Vledder 1957-1996  
FK.01.01.06.003/004 doc./akten boek Reglement van het onderling paardenfonds Vledder  
FK.01.01.06.004/004 doc./akten boek Lagere school Vledder, archiefstukken 1960-1970  

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 25-09-2015

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm   

versie: **