Catalogus collectie 't Fledder Kerspel

Pagina 2.

De pagina is niet voorzien van een geavanceerde zoekfunctie. Mag ik U daarom wijzen, de geroutineerde gebruiker van internet kent het zeker, op de mogelijkheid om snel te zoeken op een pagina in het internet.

Toets Ctrl / F, u krijgt een zoekschermpje waarin U een trefwoord, of een deel van een woord, kunt typen en daarmee de gehele pagina afzoeken met het, eventueel meermaals, aanklikken van de knop "Volgende".

Als er in de rechter kolom een knop staat betekent dit dat het item, of een eraan gerelateerd onderwerp,op de site is geplaatst, klik erop en U krijgt het item direct te zien.

Vragen of opmerkingen over de catalogus of de daarin opgenomen onderwerpen: Archiefbeheer 't Fledderkerspel: t.a.v. hr. A Jager of mw. M. Mol
Inventarisnummer Categorie Wat ? Omschrijving  
FK.01.01.06.005/004 doc./akten boek Verkeersdiploma T. Lijst, Vledder 14-04-1934  
FK.01.01.06.006/004 doc./akten boek Bewijs van inschrijving bij de Landstorm 1916 J. Haveman.  
FK.08.01.07.001/004 religie boek Het Nieuwe Testament 1940  
FK.08.01.07.002/004 religie boek Psalmen en Gezangenboek 1938  
FK.08.02.06.005/004 alg. historie krantenknipsel Opregte Steenwijker Courant, Bevrijdingsnummer 1945  
FK.08.02.06.006/004 alg. historie krantenknipsel De Spiegel Extra 1920-1970 hoogte punten  
FK.01.08.08.001/004 onderwijs CD/video Film: Uitstapje Zondagschool 1983, J. Ipema.  
FK.08.01.03.023/005 alg. historie boek "De bovenkamer" Drentsarchief, het geheugen van Drente  
FK.08.01.03.024/005 alg. historie boek Oud Havelte en de buitendorpen, auteur: T. Oosting 2004  
FK.08.01.05.004/005 kunst/cult. boek Zangbundel voor het Nederlandse Leger 1915  
 
FK.03.01.05.001/005 kunst/cult. boek Notulenboek van het Fanfarecorps "Vooruit" 1899-1914  
FK.01.01.06.001/005 doc./akten boek Vrijstellingsbewijs wegens broederdienst H. Haveman 1926  
FK.01.01.06.008/005 doc./akten boek Afscheidsbrief evacuť uit Swalmen aan W. Han 1945  
FK.01.01.06.009/005 doc./akten boek Getuigschrift Landbouwcursus 1912 t.n.v. J. Lijst   
FK.08.01.07.003/005 religie boek Wandelen door het kerkelijk erfgoed van Wilmsoord.  
FK.01.01.08.001/005 onderwijs boek Statistiek, Leerplan, .... vervolgonderwijs  
FK.01.01.08.002/005 onderwijs boek Statistiek Lager onderwijs 1922-1931 en 1931-1956  
FK.01.01.08.003/005 onderwijs boek Statistiek Lager onderwijs 1958-1961 en 1961-1979 en 1984  
FK.01.01.08.004/005 onderwijs boek Leerlingen bestand O.L.S, Vledder 1900-1985  
 
FK.08.02.06.007/005 alg. historie krantenknipsel Bevrijdingsnummer Drentsche en Asser Courant 11-05-1945  
FK.08.02.06.008/005 alg. historie krantenknipsel Jaargangen periodieken historische verenigingen 2004  
FK.08.02.06.009/005 alg. historie krantenknipsel KerspelStokkies, nr's 1,2,3,4 (10 st. per uitgave)  
FK.08.03.01.003/005 v.m. gem. krt/plattegrond 4 plattegronden van de voormalige gemeente Vledder 1965  
FK.01.03.02.002/005 dorp krt/plattegrond Ruilverkavelingskaart Vledder en omgeving 1969  
FK.01.03.02.003/005 dorp krt/plattegrond Kaart van de marke van Vledder 1849  
FK.01.04.08.001/005 onderwijs foto O.L.S. Vledder, fotoboek opening basisschool 1988  
FK.01.04.08.002/005 onderwijs foto Schoolfoto O.L.S. Vledder 1919 groep 1
FK.01.04.08.003/005 onderwijs foto O.L.S. Vledder, schoolfoto 1909 groep 2
FK.08.08.03.002/005 alg. historie CD/video CD 1e en 2e uitgave KerspelStokkies  
 
FK.08.01.01.019/006 landbouw boek Verslag Streekverbetering Vledder  
FK.08.01.03.025/006 alg. historie boek De tweede wereldoorlog, wat heeft het ons te zeggen  
FK.07.01.06.001/006 doc./akten boek Schouwrapport school, Boschoord 1996  
FK.01.01.08.006/006 onderwijs boek O.L.S. Vledder, gegevens 1922-1991 / foto's 1960-1991  
FK.01.01.08.005/006 onderwijs boek O.L.S. Vledder, knipsel/afschriften 1930-1960  
FK.01.01.08.007/006 onderwijs boek O.L.S. Vledder, leerlingen 1916-1956, boekwerk reŁnie 2001, enz  
FK.01.01.08.008/006 onderwijs boek O.L.S. Vledder, plakboek met foto knipsels + 1960-1965  
FK.03.01.08.001/006 onderwijs boek Gedenkboek 100 jaar tuinbouwschool 1884-1984  
FK.01.02.01.001/006 personen krantenknipsel Levensbeschrijving van Geert Jager, 1811-1862 Vledder  
FK.03.02.05.001/006 kunst/cult. krantenknipsel 3 knipsels over het Klokkenmuseum Frederiksoord, o.a. de opening  
 
FK.03.02.05.002/006 kunst/cult. krantenknipsel 17e bloemencorso onderwerp: sterrenbeelden  
FK.08.02.06.010/006 alg. historie krantenknipsel Periodiek van de historische vereniging Diever nr 02/1  
FK.01.02.06.001/006 alg. historie krantenknipsel Het Vrije Volk 09-07-1969, Vledder bergt rust in oudheidskamer  
FK.03.02.06.003/006 alg. historie krantenknipsel Maatschappij van Weldadigheid: Asser Courant 1964, Nieuwsblad van het Noorden 1965 en 1974  
FK.03.02.08.001/006 onderwijs krantenknipsel Folders uitgegeven t.g.v. 100 jaar tuinbouwbedrijf.  
FK.08.02.09.001/006 recreatie krantenknipsel 18-11-1977 Beschrijving wandelroute Solweg/Huenderweg  
FK.08.02.09.002/006 recreatie krantenknipsel Drents-Asser, 1966 wandelroute  
FK.08.02.09.003/006 recreatie krantenknipsel V.V.V. folders uit 1965, Adelhof, de Bosrand, enz.  
FK.08.02.09.004/006 recreatie krantenknipsel 20-01-1978 Boswachterij Vledder, stap voor stap  
FK.08.03.01.004/006 v.m. gem. krt/plattegrond Kaart (ingelijst)Drenthe, 1e kaart van Drenthe  
 
FK.08.05.01.001/006 landbouw gereedschap Werkpaarden hoefijzer  
FK.08.06.01.001/006 huishouden gebr. voorwerp Handvleesmachine voor de slacht.
FK.06.06.01.001/006 huishouden gebr. voorwerp 10 L karnemelkbusje bus nr.335  
FK.06.06.03.001/006 zakelijk gebr. voorwerp Portable schrijfmachine Erica, circa 1950 ?
FK.06.06.03.002/006 zakelijk gebr. voorwerp 1/2 L maat voor vaste stoffen, Datum tussen 1890-1900  
FK.06.06.03.003/006 zakelijk gebr. voorwerp 5 L maat voor vaste stoffen. Datum tussen 1890-1900  
FK.01.07.01.001/006 kleding bovenkleding Manchesterpak van Aalderd Ekkels  
FK.08.08.03.003/006 alg. historie CD/video Sporen W.O. 2 in Westerveld  
FK.08.01.03.026/007 alg. historie boek Statistisch jaarboek 1974  
FK.08.01.05.005/007 kunst/cult. boek Wapenschild van de voormalige gemeente Vledder  
 
FK.08.01.06.013/007 doc./akten boek Notulenboek DLG, 24 mei 1941 t.e.m. 19 november 1945  
FK.01.01.06.010/007 doc./akten boek Dossierstukken KPN kantoor Vledder 31-12-2004  
FK.01.01.06.011/007 doc./akten boek Documenten nalatenschap M.Hartsuiker 30-10-1938  
FK.01.01.06.012/007 doc./akten boek Verkeersdiploma C. Remmelts, 1966
FK.01.01.06.013/007 doc./akten boek Documenten nalatenschap A. Ekkels  
FK.01.01.06.015/007 doc./akten boek Dossier O.B.S. Vledder. Verslagen/notulen Ouder-cie./-raad  
FK.01.01.06.016/007 doc./akten boek Dossier O.B.S. Vledder, cijfer-, absentielijsten, leerlingen  
FK.01.01.06.014/007 doc./akten boek Dossier O.B.S. Vledder. Bouw/verbouwplannen, diverse nota's  
FK.08.01.09.001/007 natuur boek Titel: Heide. Over heidebeheer. KopieŽn uit Noorderbreedte  
FK.08.02.01.001/007 personen krantenknipsel Steenwijker Courant, 21-01-1983. Japie List stopt ermee  
 
FK.01.02.01.002/007 personen krantenknipsel Steenwijker Courant, juli 1973, echtpaar Thijs-Koning 60 jaar getrouwd.  
FK.01.02.01.003/007 personen krantenknipsel Meppeler Courant 2-04-1962, J. Bovenkamp 35 jaar bij S. Lels  
FK.01.02.05.001/007 kunst/cult. krantenknipsel Lesturgeon, 1964,80 jaar, 1984, 100 jaar, enz.
FK.01.02.05.002/007 kunst/cult. krantenknipsel Plattelandsvrouwen 50 jaar bestaan 1949-1999. Programma  
FK.08.02.06.011/007 alg. historie krantenknipsel Dagblad van het Noorden 5-3-2005 Geschiedenis van het Noorden.  
FK.01.02.06.002/007 alg. historie krantenknipsel 1983 artikelen over opening van de Tippe Vledder  
FK.08.02.07.001/007 religie krantenknipsel Steenwijker Courant, tussen 1946-1950. Kerkeraad N.H. kerk Vledder  
FK.08.03.01.005/007 v.m. gem krt/plattegrond TROP Vledder 1987, fietspaden  
FK.08.03.01.006/007 v.m. gem krt/plattegrond TROP Vledder 1987, wandelroute's  
FK.08.03.01.007/007 v.m. gem krt/plattegrond TROP Vledder 1987, wandelroute's schouwpaden  
 
FK.01.04.07.002/007 monument foto Voormalig gemeentehuis Vledder, datum onbekend, Aanpakken  
FK.05.04.02.001/007 gebeurtenis foto FotokopieŽn dossier dhr Santema, Vledderveen en omgeving  
FK.08.01.01.020/008 landbouw boek Ministerie van Landbouw, "Radioactieve neerslag"  
FK.08.01.01.021/008 landbouw boek Streekverbetering Vledder 1957-1964  
FK.08.01.02.001/008 recreatie boek VVV gids van de gemeente Vledder, 1963  
FK.08.01.03.026/008 alg. historie boek Jan Tuut, Uit het leven van een verzetstrijder.  
FK.08.01.03.027/008 alg. historie boek Oorlogstekens in Weststellingwerf, historische vereniging Weststellingwerf  
FK.08.01.03.029/008 alg. historie boek Jaarboekje gemeente Vledder 1973  
FK.08.01.03.028/008 alg. historie boek Sporen van de tweede wereldoorlog in de gemeente Westerveld  
FK.08.01.03.064/008 alg. historie boek 1945 Ons land uit lijden ontzet, auteur Ton van Tast  
 
FK.08.01.03.030/008 alg. historie boek Van Kerspel tot Gemeente, auteur: Mr. J Linthorst Homan  
FK.08.01.03.031/008 alg. historie boek De wereld van het Friese landschap (Wolters-Noordhoff)  
FK.03.01.03.002/008 alg. historie boek Een steen in de vijver, auteur: L.A.F. Lambregts  
FK.03.01.03.003/008 alg. historie boek Willem en Marianne der Nederlanden, auteur: L.A.F. Lambregts  
FK.07.01.03.001/008 alg. historie boek Steen door de ruit, 50 jaar Boschoord, auteur: L.A.F.Lambregts  
FK.03.01.03.005/008 alg. historie boek De archieven van de Mij. van Weldadigheid  
FK.03.01.03.006/008 alg. historie boek De Bevolking van de koloniŽn der Mij. van Weldadigheid, auteur: Kloosterhuis  
FK.02.01.03.001/008 alg. historie boek Onze kerk in de kolonie, historie van de RK Kerk te Wilhelminaoord
FK.03.01.03.004/008 alg. historie boek Geschiedenis van het huis Westerbeek, auteur: Ir. C.A. Kloosterhuis
FK.01.01.05.001/008 alg. historie boek Gedichtenbundel van R. de Vries, Ode aan de kerk  

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 25-09-2015

   Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm  

versie: **