Catalogus collectie 't Fledder Kerspel

 Pagina 3.

De pagina is niet voorzien van een geavanceerde zoekfunctie. Mag ik U daarom wijzen, de geroutineerde gebruiker van internet kent het zeker, op de mogelijkheid om snel te zoeken op een pagina in het internet.

Toets Ctrl / F, u krijgt een zoekschermpje waarin U een trefwoord, of een deel van een woord, kunt typen en daarmee de gehele pagina afzoeken met het, eventueel meermaals, aanklikken van de knop "Volgende".

Als er in de rechter kolom een knop staat betekent dit dat het item, of een eraan gerelateerd onderwerp, op de site is geplaatst, klik erop en U krijgt het item direct te zien.

Vragen of opmerkingen over de catalogus of de daarin opgenomen onderwerpen: Archiefbeheer 't Fledderkerspel: t.a.v. hr. A Jager of mw. M. Mol
Inventarisnummer Categorie Wat ? Omschrijving  
FK.01.01.06.017/008 doc./akten boek Familie Haveman, rouw en trouwkaarten  
FK.01.01.06.018/008 doc./akten boek Mededeling begrafenisvereniging "Vledder", familie Haveman
FK.01.01.06.019/008 doc./akten boek Huishoudelijk reglement en Statuten v.d ver. Het Groene Kruis te Vledder  
FK.07.01.10.001/008 soc/medisch boek Hoeve Boschoord, "Levensverhalen" van patiŽnten  
FK.08.01.11.001/008 genealogie boek De geschiedenis van de familie Dolsma, auteur G. Dolsma-Boesveld  
FK.08.02.05.002/008 kunst/cult. krantenknipsel Drentse Courant, "Vrouwtje voorspoed verliet Havezathe de Klercke"  
FK.07.02.05.001/008 kunst/cult. krantenknipsel Programma toneel vereniging "Trouw moet blijken" uit Boschoord  
FK.08.02.06.012/008 alg. historie krantenknipsel Aanpakken: betreft artikel over bevrijding mei 1945 in deze omgeving  
FK.08.02.06.013/008 alg. historie krantenknipsel Nieuwsblad van het Noorden: Atlas van de 17 Nederlanden uit 1635, herziene uitgave 1993  
FK.01.02.06.003/008 alg. historie krantenknipsel P.J. Stuiver tijdens WO II
 
FK.08.02.07.002/008 religie krantenknipsel Steenwijker Courant, "Kerkepad vroeger", auteur: L.Huizing  
FK.08.02.07.003/008 religie krantenknipsel Steenwijker Courant, "Koetshuis en paardenstal", auteur: L. Huizing  
FK.01.04.01.002/008 personen foto Foto's afkomstig van de familie Haveman oorspronkelijk uit Vledder.  
FK.08.08.01.004/008 landbouw CD/video Foto -cd van alle stookhokken in de voormalige gemeente Vledder (2005)  
FK.08.01.01.022/009 landbouw boek Drentse boerenerven op waarde geschat, uitgave: Werkgroep boerenerven  
FK.08.01.02.002/009 recreatie boek VVV gids; Frederiksoord land-, tuin- en bosbouw, circa 1947  
FK.08.01.03.032/009 alg. historie boek Vledder in de tweede wereldoorlog, auteur: L.Lambregts.  
FK.08.01.03.033/009 alg. historie boek Brandweer niet alleen tegen vuur, Brandpreventiegids 1989  
FK.08.01.03.034/009 alg. historie boek Rooksignalen van het boerenerf. Stookhokken in Drenthe  
FK.08.01.03.035/009 alg. historie boek Jaarboekje gemeente Vledder 1972  
 
FK.08.01.03.036/009 alg. historie boek Jaarboekje gemeente Vledder 1973  
FK.08.01.03.037/009 alg. historie boek Gemeentegids 1992 Toeristisch Vledder  
FK.08.01.03.038/009 alg. historie boek Gemeentegids 1993 Vledder  
FK.08.01.03.039/009 alg. historie boek Gemeentegids 1994 Vledder  
FK.08.01.03.040/009 alg. historie boek Gemeentegids 1995 Vledder  
FK.01.01.03.002/009 alg. historie boek Dossier met betrekking Dorpsonderzoek Vledder van de B.O.D., 1959  
FK.08.01.05.006/009 kunst/cult. boek Bouwgeschiedenis van monumenten  
FK.08.01.05.007/009 kunst/cult. boek Kastelen en buitenplaatsen, uitgave: Stichting open Monumentendag  
FK.08.01.05.008/009 kunst/cult. boek Historische boerderijen, uitgave: Stichting open Monumentendag  
FK.08.01.05.009/009 kunst/cult. boek Bouwstijlen herkennen, uitgave: Stichting open Monumentendag  
 
FK.01.01.06.020/009 doc./akten boek Bewijs voor grafruimte op de algemene begraafplaats Vledder  
FK.01.01.06.021/009 doc./akten boek Aanvraag voor aansluiting op de waterleiding circa 1930  
FK.01.01.06.022/009 doc./akten boek Stenografie diploma van Jan Haveman 1917
FK.08.01.07.004/009 religie boek Religieus erfgoed, uitgave in verband met Open Monumentendag 2005  
FK.01.01.08.009/009 onderwijs boek Vledder vroeger en vandaag. Les-serie voor de bovenbouw  
FK.03.01.08.002/009 onderwijs boek Programma's van de Middelbare tuinbouwschool 1956 tot en met 1975  
FK.05.01.08.001/009 onderwijs boek 70 jaar OLS de Heidehoek Vledderveen  
FK.08.02.06.014/009 alg. historie krantenknipsel Dagblad van het Noorden, speciale uitgave i.v.m. 60 jaar bevrijding WO. II  
FK.08.03.01.008/009 v.m. gem. krt/plattegrond Plattegrond van de gemeente Vledder, uitgegeven tussen 1930 en 1940  
FK.08.08.03.005/009 alg. historie CD/video CD van Kerspelstokkies april 2005  
 
FK.08.08.09.001/009 doc./akten krt/plattegrond Topografische dienst kaart nr 16 Steenwijk  
FK.08.01.01.022/010 landbouw boek Starink almanak Drentsch Landbouwgenootschap 1922
FK.08.01.01.032/010 landbouw boek Een glimp van het verleden, uitgave t.g.v. 100 jaar O.L.M.  
FK.08.01.01.024/010 landbouw boek Inleiding over de bedrijfs/economische situatie in de gemeente Vledder  
FK.03.01.02.001/010 recreatie boek Frederiksoord, Land-, Tuin-, Bosbouw en Natuur  
FK.08.01.03.041/010 alg. historie boek De gemeente Vledder, sociaal-cultureel rapport 1959  
FK.08.01.03.042/010 alg. historie boek ZW-Drenthe, sociaal-cultureel rapport 1959  
FK.08.01.03.043/010 alg. historie boek De Sociaal-culturele situatie in de gemeente Vledder 1959  
FK.05.01.03.006/010 alg. historie boek Aantekeningen "meester" Hoekstra vanaf 1934.  
FK.08.01.05.010/010 kunst/cult. boek Shakespeare in Diever, auteurs: E. Wynholds en H. Overweg  
 
FK.08.01.06.014/010 doc./akten boek Bezwaarschrift Middenstandsvereniging aan GS Bestemmingsplan buitengebied 1973  
FK.01.01.06.023/010 doc./akten boek Diverse getuigschriften familie Have man 1923-1933  
FK.04.01.06.002/010 doc./akten boek Akten familie Hilkemeyer vanaf 1854-1929  
FK.08.01.07.005/010 religie boek concept teksten: Kerken en religie in de gemeente Westerveld  
FK.08.01.08.001/010 onderwijs boek Reacties groep 8 O.B.S. Vledder, 4 mei herdenking Doldersum
FK.01.01.10.001/010 soc/medisch boek Vaccinatielijst O.L.S. Vledder 1912-1930  
FK.08.02.06.015/010 alg. historie krantenknipsel De Landbode, Drentse veldnamen  
FK.08.02.06.016/010 alg. historie krantenknipsel Jaargangen historische buurverenigingen 2005  
FK.08.02.06.017/010 alg. historie krantenknipsel 10 x diverse uitgaven KerspelStokkies, Sporen WO II, Kerken en religie  
FK.01.02.07.001/010 religie krantenknipsel Meppeler Courant, Steenwijker Courant : Restauratie N.H. Kerk Vledder 1954  
 
FK.03.02.09.001/010 recreatie krantenknipsel Diverse VVV folders circa 1985 (VVV Frederiksoord)  
FK.03.04.02.001/010 gebeurtenis foto De omnibus Frederiksoord-Steenwijk circa 1910  
FK.08.04.09.001/010 ansichtkaart foto Diverse VVV kaarten, hotel Frederiksoord 1964, Patjelanta 1986  
FK.08.04.10.001/010 thema coll. foto Collectie nr 2. Thema: Landbouw door de tijd  
FK.08.04.10.002/010 thema coll. foto Collectie nr 3. Thema: Vledder 50 jaar bevrijd  
FK.01.04.10.001/010 thema coll. foto Collectie nr 1. Thema: Vledder de kerk in het midden  
FK.08.08.07.001/010 religie CD/video Tekst historie kerk, Vledder, Vledderveen en Nijensleek
FK.08.01.01.023/011 landbouw boek Starings almanak DLG 1947  
FK.08.01.03.044/011 alg. historie boek Kalenders van historische verenigingen Diever 2004 en 2005, Havelte 2003  
FK.08.01.03.045/011 alg. historie boek Fotokalenders, uitgave brandweer Vledder, 1993 en 1984  
 
FK.08.01.03.046/011 alg. historie boek Land en volk van Drenthe in het verleden (Deel 1, tot + 1600)  
FK.08.01.03.047/011 alg. historie boek Land en volk van Drenthe in het verleden (Deel 2, vanaf + 1600 tot heden)  
FK.08.01.03.048/011 alg. historie boek De Bommenberend-route, eens en thans, auteur Prof. H.J. Prakke  
FK.08.01.04.001/011 prehistorie boek Periodieken van de Drents Prehistorische vereniging, juni 1996-dec 2003  
FK.08.01.06.015/011 doc./akten boek Bonkaarten en distributie stamkaart uit WO II
FK.08.01.06.016/011 doc./akten boek Bonkaarten uit WO II, geplakt op hout  
FK.08.01.12.001/011 soc/econom. boek Sociaal/economisch onderzoek ZW-Drenthe - Vledder 1958-1959  
FK.08.02.06.019/011 alg. historie krantenknipsel Verplichtingen voor de houder van een persoonsbewijs 1940-1945
FK.08.02.06.018/011 alg. historie krantenknipsel De Duitse sterilisatiewet, 1940-1945  
FK.08.02.06.020/011 alg. historie krantenknipsel knipsel WO II geplakt op hout, plus pamfletten uit die tijd (collectie)  
 
FK.08.03.01.009/011 gemeente krt/plattegrond Kaart van Dieverder, Leggeler en Smilder vene van 1635  
FK.08.03.01.011/011 gemeente krt/plattegrond VVV kaart van de gemeente Vledder 1988  
FK.08.03.01.010/011 gemeente krt/plattegrond Kaart van Drenthe van 1634 van Cornelis Pijnacker
FK.01.04.02.003/011 gebeurtenis foto's / dia's Dia's van het volksfeest in 1990 te Vledder + de boerderij van de familie van Lier  
FK.01.04.02.004/011 gebeurtenis foto's / dia's Knotten van lindebomen bij familie van Lier te Vledder 1990  
FK.01.04.02.005/011 gebeurtenis foto's / dia's Dorpsfeest Vledder 1990  
FK.01.04.02.006/011 gebeurtenis foto's / dia's Kerst 1990, met koets worden de bloemen bij de klanten gebracht.  
FK.01.04.03.001/011 straten foto's / dia's De woonboerderij van familie van Lier, de Hoek Vledder  
FK.03.04.04.001/011 luchtfoto foto's / dia's Luchtfoto van de tuinbouwschool met tuin Frederiksoord  
FK.08.04.10.003/011 thema coll. foto's / dia's Dia's van inwoners van Vledder en Doldersum 1963, 1964 en 2000  
 
FK.01.04.10.002/011 thema coll. foto's / dia's Fotocollectie nr 4: Bouw O.L.S. te Vledder, door de leerlingen gemaakt.  
FK.08.05.01.002/011 landbouw gereedschap Brandmerkijzer voor rundvee (AE = Aaldert Ekkels)
FK.08.05.01.003/011 landbouw gereedschap Kremptang voor het plaatsen van neusring bij varkens  
FK.08.05.01.004/011 landbouw gereedschap Tandenkniptang voor varkens  
FK.08.06.01.002/011 huishouden gebr. voorwerp Ouderwets handscheermes  
FK.08.01.01.026/012 landbouw boek Maandblad van de streekverbetering 25-12-1960  
FK.08.01.01.027/012 landbouw boek Almanak van het DLG 1940, van wed. F. Haveman  
FK.08.01.03.049/012 alg. historie boek Kort historisch overzicht door P. Kamphuis. Drenthe, gemeente Vledder enz.  
FK.08.01.06.017/012 doc./akten boek Trekhonden vergunning voor Gebr. Haveman te Vledder  
FK.08.01.06.018/012 doc./akten boek Distributie stamkaarten 1941 (WO II)

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 25-09-2015

   Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm   

versie: **