Catalogus collectie 't Fledder Kerspel

 Pagina 4.

De pagina is niet voorzien van een geavanceerde zoekfunctie.Mag ik U daarom wijzen, de geroutineerde gebruiker van internet kent het zeker, op de mogelijkheid om snel te zoeken op een pagina in het internet.

Toets Ctrl / F, u krijgt een zoekschermpje waarin U een trefwoord, of een deel van een woord, kunt typen en daarmee de gehele pagina afzoeken met het, eventueel meermaals, aanklikken van de knop "Volgende".

Als er in de rechter kolom een knop staat betekent dit dat het item, of een eraan gerelateerd onderwerp,  op de site is geplaatst, klik erop en U krijgt het item direct te zien.

Vragen of opmerkingen over de catalogus of de daarin opgenomen onderwerpen: Archiefbeheer 't Fledderkerspel: t.a.v. hr. A Jager of mw. M. Mol
Inventarisnummer Categorie Wat ? Omschrijving  
FK.01.01.06.024/012 doc./akten boek Persoonsbewijs 16 september 1941 van Hendrikje Haveman-de Wit
FK.06.01.06.002/012 doc./akten boek Oorlogsmonument '40-'45 te Doldersum, nieuwontwerp en tekeningen 1994  
FK.02.01.07.001/012 religie boek De ontstaansgeschiedenis van de RK kerk te Wilhelminaoord
FK.08.02.05.003/012 kunst/cult. krantenknipsel Steenwijker Courant 07-03-2003 oprichting 't Fledder Kerspel  
FK.08.02.02.003/012 gebeurtenis krantenknipsel 4 mei herdenking te Vledder op 4 mei 1990  
FK.08.02.02.004/012 gebeurtenis krantenknipsel Steenwijker Courant, Bevrijdingsnummer 12 april 1945  
FK.01.02.02.001/012 gebeurtenis krantenknipsel Edi Georg werd gered. Over de zigeuners in Vledder tijdens WO II  
FK.08.03.01.012/012 gemeente krt/plattegrond Gemeente Vledder behorende bij het toeristisch beleidsplan 1985  
FK.08.03.01.013/012 gemeente krt/plattegrond Topografisch- en militaire kaart van Nederland 1853  
FK.01.03.02.005/012 dorp krt/plattegrond Vledder, plattegrond uitgegeven door bureau ruilverkaveling,kaart nr. 4  
 
FK.06.03.02.001/012 dorp krt/plattegrond Doldersum, plattegrond uitgegeven door bureau ruilverkaveling,kaart nr. 2  
FK.08.04.01.001/012 personen foto Map met foto's van familie Haveman, Wateren -Vledder  
FK.01.04.03.022/012 straten foto Appartementencomplex De Hoek voor de renovatie circa 1992  
FK.05.04.03.001/012 straten foto Jan Wapstraweg, kopie, omstreeks 1938?
FK.08.04.09.002/012 ansichtkaart foto Plaggenhut omstreeks 1900 in Drenthe, plaats ?  
FK.08.06.01.003/012 huishouden gebr. voorwerp 2 schaartjes om punt van een sigaar te knippen (begin 1900)
FK.08.06.01.004/012 huishouden gebr. voorwerp Karwats, om stof uit kleding en dergelijke te slaan bij de grote schoonmaak  
FK.08.06.01.005/012 huishouden gebr. voorwerp Schoenlepel gemaakt van runderhoorn, 19e eeuw  
FK.08.06.01.006/012 huishouden gebr. voorwerp Breischede, 19e, begin 20e eeuw. Werd in de zoom van de rok gestoken  
FK.08.06.01.007/012 huishouden gebr. voorwerp Worsttrechter van koehoorn (nr 1), Worsttrechter van metaal (nr 2) 19e eeuw  
 
FK.04.01.01.001/013 landbouw boek Fokregister voor koeien van H.J. Zijlstra, uitgave NRS, 1957-1973  
FK.04.01.01.002/013 landbouw boek Aantekeningen van Jaap (Jacob) Mos, voerman te Nijensleek  
FK.08.01.02.003/013 recreatie boek Toeristische gidsen voormalige gemeente Vledder en VVV 1992 t/m 1998  
FK.08.01.02.006/013 recreatie boek Gemeentegidsen 1988 t/m 2002, VVV info gidsen 2000 en 2001  
FK.08.01.03.050/013 alg. historie boek 8 september 1944 werden 7 jonge mannen geŽxecuteerd bij Doldersum  
FK.08.01.03.051/013 alg. historie boek "Uilenspiegel" volksalmanak voor het jaar 1906  
FK.08.01.03.052/013 alg. historie boek Titel: De bischoppelijke hof Calthorne en de Kluft Kalteren  
FK.08.01.03.001/013 alg. historie boek Fotoboek voormalige gemeente Diever, uitgave: Historische Vereniging Diever, auteur: R. Buiter  
FK.08.01.03.002/013 alg. historie boek "De Wigwam" het onderduikershol bij Diever/Wapse  
FK.03.01.03.007/013 alg. historie boek Een steen in de vijver, auteur: L. Lambregts  
 
FK.08.01.03.053/013 alg. historie boek Waardeel, nr 2-2005, uitgave: Drentse Historische Vereniging  
FK.08.01.03.055/013 alg. historie boek Info boekje: Welkom in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Nijensleek  
FK.08.01.03.054/013 alg. historie boek Telefoongids 1955 Vledder, Frederiksoord, Nijensleek, Wapse, Wilhelminaoord)
FK.03.01.07.001/013 religie boek Parochiebladen van de RK Kerk Frederiksoord-Steggerda mei t/m juli  
FK.08.01.09.001/013 natuur boek De smaak van Drenthe, uitgave Drentslandschap en Millieufederatie  
FK.08.01.09.002/013 natuur boek Kwartaalblad Stichting Drentslandschap, nr 50, juni 2006  
FK.08.02.01.002/013 personen krantenknipsel KopieŽn uit het stamboomboek van de familie Dolstra  
FK.01.02.06.004/013 alg. historie krantenknipsel Reunie van de dienstweigeraars van kamp Vledder december 1977  
FK.08.02.03.002/013 alg. historie krantenknipsel Steenwijker Courant, Bevrijdingskrant 60 jaar vrij, 11-04-2005  
FK.05.03.02.001/013 dorp krt/plattegrond Plattegrond van Vledderveen tussen 1930-1940  
 
FK.03.03.02.001/013 dorp krt/plattegrond Maatschappij van Weldadigheid, Landkaart en CD, KoloniŽn van Weldadigheid  
FK.04.04.08.001/013 onderwijs foto Schoolfoto Nijensleek 1952  
FK.04.05.01.001/013 landbouw gereedschap Kledingpers, uit nalatenschap H.Zijlstra
FK.01.05.06.001/013 grafisch gereedschap Drukplaten met etsen  
FK.08.06.01.008/013 huishouden gebr. voorwerp Spaarpot van de CoŲp. Boerenleenbank Vledder, circa 1935-1945  
FK.04.06.01.001/013 huishouden gebr. voorwerp Schoenleest uit nalatenschap H. Zijlstra  
FK.01.06.01.001/013 huishouden gebr. voorwerp NH Kerk Vledder, tegel en briefopener  
FK.08.08.03.006/013 alg. historie CD/video 10 jaar Tafeltje Dekje, mw van Julsinhga / de Menning  
FK.04.01.01.003/014 landbouw boek Kasboek van Jan Mos, Nijensleek. Tussen 1910 en 1928 gebruikt  
FK.03.01.03.001/014 alg. historie boek M.v.W. +/- 1850, Titel: Een veel besproken echtscheiding. + bestuur M.v.W.  
 
FK.01.01.03.003/014 alg. historie boek Kasboek van Mw. Smit, naaister, circa 1860-1890  
FK.08.01.05.011/014 kunst/cult. boek Plattelandvrouwen afd. Vledder-Nijensleek, liedjes voor feestelijke gebeurtenissen  
FK.08.01.06.019/014 doc./akten boek Programma van de Oranjevereniging gemeente Vledder, 3,4,5 en 6 mei 1946
FK.04.01.06.003/014 doc./akten boek Oproep voor de militaire dienst van Jan Mos, 1954  
FK.03.01.06.005/014 doc./akten boek Jaarabonnement: Land van Weldadigheid, 1998  
FK.01.01.06.026/014 doc./akten boek Ontslagbewijs militaire dienst Jans Mos 1895
FK.08.01.06.020/014 doc./akten boek Uitnodiging voor de vergadering van de Bond voor Staatspensionering 1912  
FK.06.01.06.003/014 doc./akten boek Ontginningsplan 1911) van de Ned. Heide Mij t.b.v G. Jager (28 ha heide)  
FK.06.01.06.004/014 doc./akten boek 1767, gifmoord in Doldersum, KopiŽn over deze moord door Elsjen Roelofs
FK.04.01.06.004/014 doc./akten boek Diverse kopiŽn van transportbedrijf J. Mos, Nijensleek  
 
FK.04.01.06.005/014 doc./akten boek 1953 Watersnoodramp. "Vee afzetdistrict Brielle" J. Mos als vrijwilliger  
FK.04.01.06.006/014 doc./akten boek Ambachtschool/tramabonnement van J. Mos, 1947
FK.04.01.06.007/014 doc./akten boek Reclamefolder van Jan Mos, wagenbouw en smederij. Tussen 1950-1960  
FK.04.01.08.001/014 onderwijs boek Toneelboekjes O.L.S. Nijensleek 1965, 1966, 1967, 1968.  
FK.03.01.08.003/014 onderwijs boek Jaarboekje 1949 van de Ver. van Oudleerlingen v.d G.A. van Swieten tuinbouwschool  
FK.03.01.08.004/014 onderwijs boek 2 nummers van De Tuinhaas, 1946 en 1949 jubileum nummer.  
FK.04.02.02.001/014 gebeurtenis krantenknipsel maart 1942 De weg in Nijensleek wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag.  
FK.04.02.02.002/014 gebeurtenis krantenknipsel 1975 Opening Griet'nsteede Nijensleek, het 55e dorpshuis in Drenthe  
FK.08.02.02.005/014 gebeurtenis krantenknipsel 1955, Sinterklaas verloting middenstands aktie, Middenstandsdiploma  
FK.01.02.05.003/014 kunst/cult. krantenknipsel Gedicht van A. Hofman, Cees de Groot, Brinkbode (1986, 1983)  
 
FK.08.02.06.021/014 alg. historie krantenknipsel Aanbieding 1e exemplaar "Sporen v.d Tweede Wereldoorlog" 13-04-2005  
FK.04.02.06.001/014 alg. historie krantenknipsel 1972 "Door de eeuwen heen, Nijensleek overal net tussen in" auteur: P.Kamphuis  
FK.03.02.06.004/014 alg. historie krantenknipsel Knipsels van de Mij. v. Weldadigheid, 15-12-1999 t/m 10-08-2005  
FK.03.02.06.005/014 alg. historie krantenknipsel Knipsels van de Mij. v. Weldadigheid en Tuinbouwschool 1997-2003  
FK.08.06.04.001/014 speelgoed gebr. voorwerp Knikkerspel "Rocket Shot" door de VS in 1945 geschonken speelgoed  
FK.08.01.01.029/015 landbouw boek Vlugschriften voor de landbouw over melk en melkbehandeling  
FK.08.01.01.028/015 landbouw boek Studieboeken voor het lager landbouwonderwijs + 1952, 9 stuks  
FK.01.01.03.004/015 alg. historie boek Doc. en krantenknipsels betreffende het "Dorpsonderzoek Vledder 1959"  
FK.08.01.03.058/015 alg. historie boek Nederlands bevrijdingslied, circa 1945  
 
FK.01.01.03.005/015 alg. historie boek Fotokalender brandweer 1983  
FK.08.01.03.059/015 alg. historie boek Fotokalender 't Fledder Kerspel 2007  
FK.01.01.03.006/015 alg. historie boek Fotokalender van Dorpsbelang Vledder, Verjaardagskalender.  
FK.01.01.05.002/015 kunst/cult. boek Gedicht van Jantje Smit uit Vledder 1877  
FK.08.01.05.012/015 kunst/cult. boek Gedicht van J. Mos en Pieter van der Schoot circa 1888
FK.08.01.05.013/015 kunst/cult. boek Een lied over een dubbele moord in Wapse. 1870 ?  
FK.08.01.06.021/015 doc./akten boek Archief DLG afd. Vledder. 1900-1999  
FK.08.01.06.022/015 doc./akten boek Archiefstukken van de landbouwvereniging "Eendracht" Vledder  
FK.03.01.06.006/015 doc./akten boek Lidmaatschapskaart van vv Old Forward, Jan Mos 1951/1952
FK.08.01.06.023/015 doc./akten boek Verkiezingsdocument van de Tweede Kamerverkiezingen van 20-03-1888
 
FK.04.01.06.008/015 doc./akten boek Winterprogramma van de Plattelandsvrouwen Nijensleek 1988/1989  
FK.08.01.08.002/015 onderwijs boek Middenstandsvereniging Vledder, Examens en lijst van geslaagden 1955  
FK.01.02.01.004/015 personen krantenknipsel Bloemencorso 1955?, Jan Dekker als figurant op praalwagen  
FK.04.02.04.001/015 sport krantenknipsel Poster uit 1975, grasbaanrace in Nijensleek  
FK.08.02.06.022/015 alg. historie krantenknipsel 04-02-1953 watersnoodramp, ook van hieruit werd hulp geboden  
FK.03.02.06.006/015 alg. historie krantenknipsel Oranjevereniging Frederiksoord, mei 1938  
FK.03.02.06.007/015 alg. historie krantenknipsel Mij. van Weldadigheid, Drentse nostalgie in Frederiksoord, 01-06-2002  
FK.01.02.07.002/015 religie krantenknipsel 12-06-1953 restauratie NH Kerk "De kerk van Vledder, een antiek kleinood"  
FK.05.02.08.001/015 onderwijs krantenknipsel O.L.S. Vledderveen, leerlingen aantal en 70 jaar bestaan van de school  
FK.08.03.01.014/015 gemeente krt/plattegrond VVV Plattegrond van de voormalige gemeente Vledder 1958  

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 25-09-2015

   Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm  

versie: **