Catalogus collectie 't Fledder Kerspel

 Pagina 8.

De pagina is niet voorzien van een geavanceerde zoekfunctie. Mag ik U daarom wijzen, de geroutineerde gebruiker van internet kent het zeker, op de mogelijkheid om snel te zoeken op een pagina in het internet.

Toets Ctrl / F, u krijgt een zoekschermpje waarin U een trefwoord, of een deel van een woord, kunt typen en daarmee de gehele pagina afzoeken met het, eventueel meermaals, aanklikken van de knop "Volgende".

Als er in de rechter kolom een knop staat betekent dit dat het item, of een eraan gerelateerd onderwerp, op de site is geplaatst, klik erop en U krijgt het item direct te zien.

Vragen of opmerkingen over de catalogus of de daarin opgenomen onderwerpen: Archiefbeheer 't Fledderkerspel: t.a.v. hr. A Jager of mw. M. Mol
Inventarisnummer Categorie Wat ? Omschrijving  
FK.08.02.03.003 natuur/mil. krantenknipsel 04-11-1998 Beekdal herstel kost ± 9 miljoen/ Drents-Friese Wold naam nationaal park/ Herder met schapen op Doldersummer hei.  
FK.02.02.04.001 sport krantenknipsel Brinkbode 24-05-1984 Old Forward, 25-05-1898 opgericht te Frederiksoord.  
FK.01.02.05.004 kunst/cult. krantenknipsel 15-01-1985 De jaarlijkse uitvoering van toneelvereniging Lesturgeon te Vledder  
FK.03.02.05.003 kunst/cult. krantenknipsel A: het 39ste Floralia Corso. B: 100 jaar Tuinbouwschool 15-09-1999  
FK.01.02.06.005 alg. historie krantenknipsel A: Het arbeidskamp in Vledder, R. v.d. Pol 1996, B: Kamp Vledder  
FK.01.02.06.006 alg. historie krantenknipsel 03-05-1992 Troosteloos "De fuik van de joodse werkkampen 1940-1945"  
FK.01.02.06.007 alg. historie krantenknipsel 11-11-1992 verhuizing eikenboom, 19-10-1988 eerste verkeersdrempels in Vledder, 19-10-1988 Beton fietspad naar Vledderveen, 03-04-1975 Plan tot uitbreiding van "De Lange Wanden"  
FK.01.02.06.007 personen krantenknipsel 06-10-1993 B. Kok 40 jaar bij B.E.W., 11-11-1992 Burgemeester Tom Maagendans.  
FK.08.02.06.028 personen krantenknipsel 1984, R, Borst kijkt uit over het gebied waar hij 40 jaar geleden neerstortte.  
FK.08.02.06.029 personen krantenknipsel A: 06-10-???? Vledder langste tijd zelfstandig, B: 1998 Westerveld krap bij kas.  
 
FK.07.02.08.001 onderwijs krantenknipsel 15-01-1985 Artikel over de restauratie van de school en woning Boschoord.  
FK.02.02.08.001 onderwijs krantenknipsel Aanpakken: de eerste rëunie na 175 jaar school in Wilhelminaoord.  
FK.01.02.09.001 recreatie krantenknipsel Aanpakken: 15-09-1999 Handen uit de mouwen voor nieuw Bosbad.  
FK.01.02.09.002 recreatie krantenknipsel Aanpakken: 04-11-1998 Recreatie bindt vier gemeenten.  
FK.03.02.09.002 recreatie krantenknipsel 15-09-1999 Thema park "Land van Weldadigheid" te Frederiksoord  
FK.01.04.01.095 personen foto Groepsfoto's: vier foto's van Berend Haveman in zijn diensttijd 1917  
FK.01.04.01.096 personen foto Aalderd Ekkels, Vledder tussen 1920 en 1930  
FK.01.04.01.097 personen foto Fake Haveman, de vader van Berend begin 1900 ?  
FK.01.04.11.008 gebouwen foto Café Postma te Vledder  
FK.03.01.01.002 landbouw boek Handboek der bloemisterij 1 en 2. auteur: D. van Raalte (tuinbouwschool)  
 
FK.03.01.01.003 landbouw boek Handboek Landhuishoudkunde. auteur: ir. J.W. Nieuwenhuyzen (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.004 landbouw boek Plantkunde, auteur: dr. E.F. Jacobi, 1950 (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.005 landbouw boek Boomteelt. auteur: dr. B.K. Boom, 1948, Boomteelt, auteur P.K. Vogel, 1952 (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.006 landbouw boek Bemesting door de eeuwen heen. auteur: prof. ir. J. Hudig (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.007 landbouw boek Jaarverslag 1950 Centraal bemestingsproefveld te Wageningen (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.008 landbouw boek Dierkunde 1 en 2. auteur: Fop I. Brouwer (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.009 landbouw boek Kennis van de grond. auteur: dr. ir. H. Engelhardt (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.010 landbouw boek Groenteteelt in kleine tuinen. auteur: H. Stienstra (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.011 landbouw boek Fruitteelt (vollegrond) A nr1, Fruitteelt (kas) A nr 2, auteur ir. B. Bosma. (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.012 landbouw boek Beginselen van de handelskennis: auteurs: W. Speerstra, J, van Manen, (tuinbouwschool)  
 
FK.03.01.01.013 landbouw boek Tuinbouwtechniek. auteurs: J.D.W. van Geel, J. Dragt. (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.014 landbouw boek Leerboek van het boekhouden, deel 1/ Tuinbouwboekhouden (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.015 landbouw boek Bedrijfseconomie voor de tuinbouw, 1954. auteur: H.H.Vegter, (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.016 landbouw boek Zaadteelt. auteur: L. Mallekote. (tuinbouwschool)  
FK.08.01.03.070 alg. historie boek Kalender 2008 Historische Vereniging Diever  
FK.08.01.03.071 alg. historie boek Fotokalender 2008 van 't Fledder Kerspel  
FK.08.01.03.072 alg. historie boek Ordner met materialen t.b.v boekje "Sporen van WO II in Westerveld"  
FK.08.01.03.073 alg. historie boek Onderdrukking en verzet, Nederland in oorlogstijd, deel 1 (WO II)  
FK.08.01.03.074 alg. historie boek Onderdrukking en verzet, Nederland in oorlogstijd, deel 2 (WO II)  
FK.08.01.03.075 alg. historie boek Onderdrukking en verzet, Nederland in oorlogstijd, deel 3 (WO II)  
 
FK.08.01.03.076 alg. historie boek Onderdrukking en verzet, Nederland in oorlogstijd, deel 4 (WO II)  
FK.08.01.06.030 doc./akten boek Ondernemersvereniging Vledder, ledenlijst 1953 (kopie)  
FK.04.02.01.001 personen krantenknipsel Verzetsman vond dood bij klopjacht (Dirk de Ruiter)  
FK.04.02.03.001 natuur/mil krantenknipsel "Aanpakken" dd 04-11-1998, waterdreiging liep twee keer goed af.  
FK.05.02.06.002 alg. historie krantenknipsel 24-12-1985: Bouw multifunctioneel centrum, 1993: Speeltuin weer bij de tijd, 15-10-2007: Als dorpscentrum weg is, is Vledderveen dood.  
FK.08.02.06.030 alg. historie krantenknipsel Da's Mooi, 29-11-2006, foto van bestuursleden van 4 historische verenigingen.  
FK.01.04.01.098 personen foto groepsfoto: Op de "Lodewiek" de ijsbaan van Vledder datum: 1980-1990 ?  
FK.04.05.07.001 gereedschap techniek Slijpsteenscherper
FK.08.06.02.001 gebr.voorwerp medisch Bril in houten koker van circa 1910  
FK.08.08.03.017 alg. historie CD/video Historische vereniging Makkinga, Landweer en werkkamp Elsloo (joods) (WO II)  
 
FK.03.03.01.017 landbouw boek Tuinbouw bemestingsleer, auteur: ir. D. Bloemsma (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.018 landbouw boek Het engels in de landbouw, auteur: T. Huitenga (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.019 landbouw boek Groenteteelt onder glas, auteur: ir. J. M. Riemers 1950 (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.020 landbouw boek Hoofdzaken der Natuurkunde en Natuurkundige vraagstukken, 1 en 2 (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.021 landbouw boek Perspectief, Constructie voor tuinontwerpers/ Waarnemen en ontwerpen  
FK.03.01.01.022 landbouw boek Ontwerpen en aanleggen en beplanten van tuinen, 1 en 2 (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.023 landbouw boek Gedenkboek 100 jaar vereniging van oudleerlingen G. A. van Swieten tuinbouwschool  
FK.08.01.03.077 alg. historie boek Titel: 25 jaar Opregte Steenwijker Courant, 2006, Foto collectie  
FK.08.01.03.078 alg. historie boek Vlechten kan niet meer, auteur: Lourens Looijenga (rietvlecht historie)  
FK.04.01.06.010 doc./akten boek Rouwkaart + advertentie van J.H. Mos Nijensleek, datum ?  
 
FK.04.01.06.011 doc./akten boek Kasboekje van J.H.Mos Nijensleek + 1944-1957 Café en wagenmakerij.  
FK.08.02.05.004 kunst/cult. krantenknipsel Liedjes uit de 50er en 60er jaren.  
FK.01.04.01.099 personen foto Reisvereniging Vledder 1962, groepsfoto  
FK.04.04.01.071 personen foto Duo foto: circa 1900, Nijensleek, Hoofdweg 51, P. van de Schoot/J . Duursma
FK.04.04.01.072 personen foto Duo foto: 1929, Nijensleek, Hoofdweg 39, W. Buit/H. Bennen  
FK.04.04.01.073 personen foto Duo foto: 1923, Nijensleek, Hoofdweg 33, H. Mos/H. K.Uhl 
FK.04.04.01.074 personen foto Portret: 1924, Nijensleek, Hoofdweg 39, Hennie Bennen
FK.04.04.01.075 personen foto Duo foto: 1923 Nijensleek, Hoofdweg ?, J. Bennen/M. Kuiper
FK.04.04.01.076 personen foto Nijensleek circa 1932, Dorpsfeest?, H. Oostindie en J. Beenen  
FK.04.04.01.077 personen foto Portret: 1923, Nijensleek, Hoofdweg 35, A. IJdel/H. Dassen 
 
FK.04.04.01.078 personen foto Groepsfoto, OLS Nijensleek 1941
FK.02.04.01.002 personen foto Groepsfoto, OLS Wilhelminaoord 1967
FK.02.04.01.003 personen foto Groepsfoto, OLS Wilhelminaoord 1961
FK.05.04.01.004 personen foto Groepsfoto: Vledderveen, 1955, Toneelvereniging "Kunst naar Kracht"
FK.03.04.01.007 personen foto Groepsfoto: Frederiksoord, 1957, Concordia, muziekvereniging  
FK.03.04.01.008 personen foto Groepsfoto: Frederiksoord, 1959, Concordia, muziekvereniging  
FK.03.04.01.009 personen foto Groepsfoto: Frederiksoord, 1973, Concordia, muziekvereniging  
FK.02.04.09.001 ansichtkaart foto Wilhelminaoord, 1986? Rustoord 1  
FK.02.04.09.002 ansichtkaart foto Wilhelminaoord, RK Kerk, op voorgrond tramrail, 1930-1940
FK.02.04.09.003 ansichtkaart foto Koningin Wilhelminalaan richting Frederiksoord, 1930-1940  
 
FK.02.04.09.004 ansichtkaart foto Wilhelminaoord, Rustoord 1, 1930-1940  
FK.02.04.11.009 ansichtkaart foto Dorpsstraat 18, Jan Dekker, Timmerman, wagenbouwer, + 1946  
FK.08.01.01.033 landbouw boeken Jaarverslag 1937 van het DLG (Drents Landbouw Genootschap)  
FK.08.01.03.079 alg. historie boeken De historie van de gemeente Vledder, auteur: J.J. Mensink.  
FK.08.01.03.080 alg. historie boeken Geďntegreerd plan Diever, Vledder, Smilde en Ooststellingwerf, deel 1 en 2  
FK.08.01.03.081 alg. historie boeken Nieuwe Drentse Volksalmanak, jaargangen 1979 t.e.m. 1993  
FK.08.01.11.002 genealogie boeken Jaarboeken Centraal Bureau van Genealogie, 1985 t.e.m. 1996  
FK.04.04.01.079 personen foto Schoolreisje OLS Nijensleek 1939
FK.04.04.01.080 personen foto Christelijke vrouwenvereniging Nijensleek 1975  
FK.04.04.01.081 personen foto Reisvereniging Nijensleek 1950
 
FK.04.04.01.082 personen foto Plattelandsvrouwen Nijensleek 1983  
FK.04.04.01.083 personen foto Danslesgroep Nijensleek 1946
FK.04.04.01.084 personen foto Meisjesvereniging Nijensleek 1946  
FK.04.04.01.085 personen foto BOD reis afd. Nijensleek 1949
FK.04.04.01.086 personen foto Vergadering Plattelandsvrouwen Nijensleek, 1952  
FK.04.04.01.087 personen foto Plattelandsvrouwen Nijensleek, 1954  
FK.04.04.01.088 personen foto OLS reis Nijensleek, 1934
FK.02.04.01.004 personen foto Vrouwenvereniging Frederiksoord-Wilhelminaoord 1976  
FK.02.04.01.005 personen foto Wilhelminaoord, Old Forward 1966
FK.05.04.01.005 personen foto Vledderveen OLS 1939

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 10-03-2019

   Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm  

 **