Catalogus collectie 't Fledder Kerspel

 Pagina 8.

De pagina is niet voorzien van een geavanceerde zoekfunctie. Mag ik U daarom wijzen, de geroutineerde gebruiker van internet kent het zeker, op de mogelijkheid om snel te zoeken op een pagina in het internet.

Toets Ctrl / F, u krijgt een zoekschermpje waarin U een trefwoord, of een deel van een woord, kunt typen en daarmee de gehele pagina afzoeken met het, eventueel meermaals, aanklikken van de knop "Volgende".

Als er in de rechter kolom een knop staat betekent dit dat het item, of een eraan gerelateerd onderwerp, op de site is geplaatst, klik erop en U krijgt het item direct te zien.

Vragen of opmerkingen over de catalogus of de daarin opgenomen onderwerpen: Archiefbeheer 't Fledderkerspel: t.a.v. hr. A Jager of mw. M. Mol
Inventarisnummer Categorie Wat ? Omschrijving  
FK.08.02.03.003/025 natuur/mil. krantenknipsel 04-11-1998 Beekdal herstel kost ± 9 miljoen/ Drents-Friese Wold naam nationaal park/ Herder met schapen op Doldersummer hei.  
FK.02.02.04.001/025 sport krantenknipsel Brinkbode 24-05-1984 Old Forward, 25-05-1898 opgericht te Frederiksoord.  
FK.01.02.05.004/025 kunst/cult. krantenknipsel 15-01-1985 De jaarlijkse uitvoering van toneelvereniging Lesturgeon te Vledder  
FK.03.02.05.003/025 kunst/cult. krantenknipsel A: het 39ste Floralia Corso. B: 100 jaar Tuinbouwschool 15-09-1999  
FK.01.02.06.005/025 alg. historie krantenknipsel A: Het arbeidskamp in Vledder, R. v.d. Pol 1996, B: Kamp Vledder  
FK.01.02.06.006/025 alg. historie krantenknipsel 03-05-1992 Troosteloos "De fuik van de joodse werkkampen 1940-1945"  
FK.01.02.06.007/025 alg. historie krantenknipsel 11-11-1992 verhuizing eikenboom, 19-10-1988 eerste verkeersdrempels in Vledder, 19-10-1988 Beton fietspad naar Vledderveen, 03-04-1975 Plan tot uitbreiding van "De Lange Wanden"  
FK.01.02.06.007/025 personen krantenknipsel 06-10-1993 B. Kok 40 jaar bij B.E.W., 11-11-1992 Burgemeester Tom Maagendans.  
FK.08.02.06.028/025 personen krantenknipsel 1984, R, Borst kijkt uit over het gebied waar hij 40 jaar geleden neerstortte.  
FK.08.02.06.029/025 personen krantenknipsel A: 06-10-???? Vledder langste tijd zelfstandig, B: 1998 Westerveld krap bij kas.  
 
FK.07.02.08.001/025 onderwijs krantenknipsel 15-01-1985 Artikel over de restauratie van de school en woning Boschoord.  
FK.02.02.08.001/025 onderwijs krantenknipsel Aanpakken: de eerste rëunie na 175 jaar school in Wilhelminaoord.  
FK.01.02.09.001/025 recreatie krantenknipsel Aanpakken: 15-09-1999 Handen uit de mouwen voor nieuw Bosbad.  
FK.01.02.09.002/025 recreatie krantenknipsel Aanpakken: 04-11-1998 Recreatie bindt vier gemeenten.  
FK.03.02.09.002/025 recreatie krantenknipsel 15-09-1999 Thema park "Land van Weldadigheid" te Frederiksoord  
FK.01.04.01.095/025 personen foto Groepsfoto's: vier foto's van Berend Haveman in zijn diensttijd 1917  
FK.01.04.01.096/025 personen foto Aalderd Ekkels, Vledder tussen 1920 en 1930  
FK.01.04.01.097/025 personen foto Fake Haveman, de vader van Berend begin 1900 ?  
FK.01.04.11.008/025 gebouwen foto Café Postma te Vledder  
FK.03.01.01.002/026 landbouw boek Handboek der bloemisterij 1 en 2. auteur: D. van Raalte (tuinbouwschool)  
 
FK.03.01.01.003/026 landbouw boek Handboek Landhuishoudkunde. auteur: ir. J.W. Nieuwenhuyzen (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.004/026 landbouw boek Plantkunde, auteur: dr. E.F. Jacobi, 1950 (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.005/026 landbouw boek Boomteelt. auteur: dr. B.K. Boom, 1948, Boomteelt, auteur P.K. Vogel, 1952 (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.006/026 landbouw boek Bemesting door de eeuwen heen. auteur: prof. ir. J. Hudig (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.007/026 landbouw boek Jaarverslag 1950 Centraal bemestingsproefveld te Wageningen (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.008/026 landbouw boek Dierkunde 1 en 2. auteur: Fop I. Brouwer (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.009/026 landbouw boek Kennis van de grond. auteur: dr. ir. H. Engelhardt (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.010/026 landbouw boek Groenteteelt in kleine tuinen. auteur: H. Stienstra (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.011/026 landbouw boek Fruitteelt (vollegrond) A nr1, Fruitteelt (kas) A nr 2, auteur ir. B. Bosma. (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.012/026 landbouw boek Beginselen van de handelskennis: auteurs: W. Speerstra, J, van Manen, (tuinbouwschool)  
 
FK.03.01.01.013/026 landbouw boek Tuinbouwtechniek. auteurs: J.D.W. van Geel, J. Dragt. (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.014/026 landbouw boek Leerboek van het boekhouden, deel 1/ Tuinbouwboekhouden (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.015/026 landbouw boek Bedrijfseconomie voor de tuinbouw, 1954. auteur: H.H.Vegter, (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.016/026 landbouw boek Zaadteelt. auteur: L. Mallekote. (tuinbouwschool)  
FK.08.01.03.070/026 alg. historie boek Kalender 2008 Historische Vereniging Diever  
FK.08.01.03.071/026 alg. historie boek Fotokalender 2008 van 't Fledder Kerspel  
FK.08.01.03.072/026 alg. historie boek Ordner met materialen t.b.v boekje "Sporen van WO II in Westerveld"  
FK.08.01.03.073/026 alg. historie boek Onderdrukking en verzet, Nederland in oorlogstijd, deel 1 (WO II)  
FK.08.01.03.074/026 alg. historie boek Onderdrukking en verzet, Nederland in oorlogstijd, deel 2 (WO II)  
FK.08.01.03.075/026 alg. historie boek Onderdrukking en verzet, Nederland in oorlogstijd, deel 3 (WO II)  
 
FK.08.01.03.076/026 alg. historie boek Onderdrukking en verzet, Nederland in oorlogstijd, deel 4 (WO II)  
FK.08.01.06.030/026 doc./akten boek Ondernemersvereniging Vledder, ledenlijst 1953 (kopie)  
FK.04.02.01.001/026 personen krantenknipsel Verzetsman vond dood bij klopjacht (Dirk de Ruiter)  
FK.04.02.03.001/026 natuur/mil krantenknipsel "Aanpakken" dd 04-11-1998, waterdreiging liep twee keer goed af.  
FK.05.02.06.002/026 alg. historie krantenknipsel 24-12-1985: Bouw multifunctioneel centrum, 1993: Speeltuin weer bij de tijd, 15-10-2007: Als dorpscentrum weg is, is Vledderveen dood.  
FK.08.02.06.030/026 alg. historie krantenknipsel Da's Mooi, 29-11-2006, foto van bestuursleden van 4 historische verenigingen.  
FK.01.04.01.098/026 personen foto groepsfoto: Op de "Lodewiek" de ijsbaan van Vledder datum: 1980-1990 ?  
FK.04.05.07.001/026 gereedschap techniek Slijpsteenscherper
FK.08.06.02.001/026 gebr.voorwerp medisch Bril in houten koker van circa 1910  
FK.08.08.03.017/026 alg. historie CD/video Historische vereniging Makkinga, Landweer en werkkamp Elsloo (joods) (WO II)  
 
FK.03.03.01.017/027 landbouw boek Tuinbouw bemestingsleer, auteur: ir. D. Bloemsma (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.018/027 landbouw boek Het engels in de landbouw, auteur: T. Huitenga (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.019/027 landbouw boek Groenteteelt onder glas, auteur: ir. J. M. Riemers 1950 (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.020/027 landbouw boek Hoofdzaken der Natuurkunde en Natuurkundige vraagstukken, 1 en 2 (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.021/027 landbouw boek Perspectief, Constructie voor tuinontwerpers/ Waarnemen en ontwerpen  
FK.03.01.01.022/027 landbouw boek Ontwerpen en aanleggen en beplanten van tuinen, 1 en 2 (tuinbouwschool)  
FK.03.01.01.023/027 landbouw boek Gedenkboek 100 jaar vereniging van oudleerlingen G. A. van Swieten tuinbouwschool  
FK.08.01.03.077/027 alg. historie boek Titel: 25 jaar Opregte Steenwijker Courant, 2006, Foto collectie  
FK.08.01.03.078/027 alg. historie boek Vlechten kan niet meer, auteur: Lourens Looijenga (rietvlecht historie)  
FK.04.01.06.010/027 doc./akten boek Rouwkaart + advertentie van J.H. Mos Nijensleek, datum ?  
 
FK.04.01.06.011/027 doc./akten boek Kasboekje van J.H.Mos Nijensleek + 1944-1957 Café en wagenmakerij.  
FK.08.02.05.004/027 kunst/cult. krantenknipsel Liedjes uit de 50er en 60er jaren.  
FK.01.04.01.099/027 personen foto Reisvereniging Vledder 1962, groepsfoto  
FK.04.04.01.071/027 personen foto Duo foto: circa 1900, Nijensleek, Hoofdweg 51, P. van de Schoot/J . Duursma
FK.04.04.01.072/027 personen foto Duo foto: 1929, Nijensleek, Hoofdweg 39, W. Buit/H. Bennen  
FK.04.04.01.073/027 personen foto Duo foto: 1923, Nijensleek, Hoofdweg 33, H. Mos/H. K.Uhl 
FK.04.04.01.074/027 personen foto Portret: 1924, Nijensleek, Hoofdweg 39, Hennie Bennen
FK.04.04.01.075/027 personen foto Duo foto: 1923 Nijensleek, Hoofdweg ?, J. Bennen/M. Kuiper
FK.04.04.01.076/027 personen foto Nijensleek circa 1932, Dorpsfeest?, H. Oostindie en J. Beenen  
FK.04.04.01.077/027 personen foto Portret: 1923, Nijensleek, Hoofdweg 35, A. IJdel/H. Dassen 
 
FK.04.04.01.078/027 personen foto Groepsfoto, OLS Nijensleek 1941
FK.02.04.01.002/027 personen foto Groepsfoto, OLS Wilhelminaoord 1967
FK.02.04.01.003/027 personen foto Groepsfoto, OLS Wilhelminaoord 1961
FK.05.04.01.004/027 personen foto Groepsfoto: Vledderveen, 1955, Toneelvereniging "Kunst naar Kracht"
FK.03.04.01.007/027 personen foto Groepsfoto: Frederiksoord, 1957, Concordia, muziekvereniging  
FK.03.04.01.008/027 personen foto Groepsfoto: Frederiksoord, 1959, Concordia, muziekvereniging  
FK.03.04.01.009/027 personen foto Groepsfoto: Frederiksoord, 1973, Concordia, muziekvereniging  
FK.02.04.09.001/027 ansichtkaart foto Wilhelminaoord, 1986? Rustoord 1  
FK.02.04.09.002/027 ansichtkaart foto Wilhelminaoord, RK Kerk, op voorgrond tramrail, 1930-1940
FK.02.04.09.003/027 ansichtkaart foto Koningin Wilhelminalaan richting Frederiksoord, 1930-1940  
 
FK.02.04.09.004/027 ansichtkaart foto Wilhelminaoord, Rustoord 1, 1930-1940  
FK.02.04.11.009/027 ansichtkaart foto Dorpsstraat 18, Jan Dekker, Timmerman, wagenbouwer, + 1946  
FK.08.01.01.033/028 landbouw boeken Jaarverslag 1937 van het DLG (Drents Landbouw Genootschap)  
FK.08.01.03.079/028 alg. historie boeken De historie van de gemeente Vledder, auteur: J.J. Mensink.  
FK.08.01.03.080/028 alg. historie boeken Geďntegreerd plan Diever, Vledder, Smilde en Ooststellingwerf, deel 1 en 2  
FK.08.01.03.081/028 alg. historie boeken Nieuwe Drentse Volksalmanak, jaargangen 1979 t.e.m. 1993  
FK.08.01.11.002/028 genealogie boeken Jaarboeken Centraal Bureau van Genealogie, 1985 t.e.m. 1996  
FK.04.04.01.079/028 personen foto Schoolreisje OLS Nijensleek 1939
FK.04.04.01.080/028 personen foto Christelijke vrouwenvereniging Nijensleek 1975  
FK.04.04.01.081/028 personen foto Reisvereniging Nijensleek 1950
 
FK.04.04.01.082/028 personen foto Plattelandsvrouwen Nijensleek 1983  
FK.04.04.01.083/028 personen foto Danslesgroep Nijensleek 1946
FK.04.04.01.084/028 personen foto Meisjesvereniging Nijensleek 1946  
FK.04.04.01.085/028 personen foto BOD reis afd. Nijensleek 1949
FK.04.04.01.086/028 personen foto Vergadering Plattelandsvrouwen Nijensleek, 1952  
FK.04.04.01.087/028 personen foto Plattelandsvrouwen Nijensleek, 1954  
FK.04.04.01.088/028 personen foto OLS reis Nijensleek, 1934
FK.02.04.01.004/028 personen foto Vrouwenvereniging Frederiksoord-Wilhelminaoord 1976  
FK.02.04.01.005/028 personen foto Wilhelminaoord, Old Forward 1966
FK.05.04.01.005/028 personen foto Vledderveen OLS 1939

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 19-02-2017

   Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm  

versie: **