Catalogus collectie 't Fledder Kerspel

Pagina 12.

De pagina is niet voorzien van een geavanceerde zoekfunctie. Mag ik U daarom wijzen, de geroutineerde gebruiker van internet kent het zeker, op de mogelijkheid om snel te zoeken op een pagina in het internet.

Toets Ctrl / F, u krijgt een zoekschermpje waarin U een trefwoord, of een deel van een woord, kunt typen en daarmee de gehele pagina afzoeken met het, eventueel meermaals, aanklikken van de knop "Volgende".

Als er in de rechter kolom een knop staat betekent dit dat het item, of een eraan gerelateerd onderwerp, op de site is geplaatst, klik erop en U krijgt het item direct te zien.

Vragen of opmerkingen over de catalogus of de daarin opgenomen onderwerpen: Archiefbeheer 't Fledderkerspel: t.a.v. hr. A Jager of mw. M. Mol
Inventarisnummer Categorie Wat ? Omschrijving  
FK.08.01.05.017/038 kunst/cult boek Toneelboekjes: "Malle fratsen (H.Aro), Het slippertje (J.Heijnes Tzn)  
FK.08.01.05.018/038 kunst/cult boek Titel: Volksgebruiken in Nederland, auteur: J.H. de Jager, 1981  
FK.08.01.05.019/038 kunst/cult boek Titel: Vledder beelden route  
FK.08.01.06.037/038 alg. historie boek Map met documentatie over WO 2, verzameld door L.A.F. Lambregts.  
FK.03.03.02.003/038 dorp krt/plattegrond Plattegrond grond gebied Maatschappij van Weldadigheid, 1852 ?  
FK.03.04.01.030/038 personen foto Zangvereniging Frederiksoord ± 1912  
FK.08.04.10.006/038 thema coll. foto Kopieën van foto's en foto's van L.A.F.Lambregts.  
FK.02.04.11.002/038 gebouwen foto Rustoord 2, circa 1905  
FK.01.05.01.005/038 landbouw gereedschap Hak voor het schillen van bomen hol model)  
FK.01.05.01.006/038 landbouw gereedschap Hak voor het schillen van bomen recht model)  
 
FK.08.06.01.010/038 huishouden gebr. voorwerp Flitspuit, te gebruiken tegen vliegen en andere schadelijke insecten.  
FK.08.06.03.006/038 zakelijk gebr. voorwerp Rijwielplaatje (Het Nederlandse rijwielbelastingsplaatje) 1934/1935
FK.08.03.03.033/038 alg. historie foto CD Dikke verhalen 21-02-2010 "Jeugdherinneringen"  
FK.01.01.03.009/039 alg. historie boek titel: Alias Texeira, deel 1 en 2 (England spiel)  
FK.08.01.03.110/039 alg. historie boek titel: De bezetting. Het verzet in WO 2 (Kopie)  
FK.03.01.03.021/039 alg. historie boek titel: de hoeve aan de heikant. 1906-1928, auteur: H.F. Sloot (M.v.W.)  
FK.08.01.03.111/039 alg. historie boek titel: Drents Woordenboek, medewerkerscontact; 1977, 1978, 1979, 1980  
FK.08.01.03.112/039 alg. historie boek Strafverordening gemeente Vledder, 1926  
FK.08.01.03.113/039 alg. historie boek Provinciale almanak van Drenthe bestuurlijk) van 1987  
FK.08.01.03.114/039 alg. historie boek Plaatsnamen in Drenthe, met drentse gemeentewapens, 1971  
 
FK.08.01.03.115/039 alg. historie boek Gemeenteatlas van de provincie Drenthe, 1867 (J. Kuiper)  
FK.03.01.03.022/039 alg. historie boek "Met hoop in mijn hart", roman, auteur Peter Terpstra, speelt in de M.v.W.  
FK.08.01.03.117/039 alg. historie boek Periodieken nr's 2010, 2 kalenders 2011, kalender Diever 2011  
FK.08.01.03.116/039 alg. historie boek Periodieken 2008 en 2009, Kalenders 2 x 2009 en 2010  
FK.08.01.05.021/039 kunst/cult. boek Drentse spreekwoorden en gezegden, auteur Roel Reijntjes  
FK.08.01.05.020/039 kunst/cult. boek Lachen moej leren, réren komp van zölf, oetdrukkings- zegswiezen  
FK.03.01.06.011/039 zakelijk doc./akten Diverse nota's vanaf 1898 van middenstanders Frederiksoord  
FK.04.01.06.013/039 zakelijk doc./akten Diverse nota's ± 1937 van middenstanders Nijensleek  
FK.01.01.06.032/039 zakelijk doc./akten Diverse nota's  ± 1930 van middenstanders Vledder  
FK.03.01.06.012/039 zakelijk doc./akten Brieven en nota's middenstand en M.v.W. v.a. 1880  
 
FK.04.01.06.014/039 zakelijk doc./akten 2 brieven van dhr. Bult aan dhr. Volkers te Steenwijk  
FK.01.01.06.033/039 zakelijk doc./akten Brief van burgemeester J.A.C. Wijnoldij 1893  
FK.08.01.09.005/039 natuur/mil. boek titel: Nationaalpark Drentsch-Frriese Wold, gevormd door mens en natuur  
FK.08.02.06.038/039 alg. historie krantenknipsel De pers in WO 2, 2 boekjes met knipsels, illegale pers en legale pers, 1940-1945  
FK.08.02.06.039/039 alg. historie krantenknipsel 3 boeken met persberichten van okt. 1970 tot jan 1975  
FK.08.02.06.040/039 alg. historie krantenknipsel Steenwijker Dagblad 1958-1959  
FK.08.03.01.017/039 v.m. gem. krt/plattegrond Archeologische Bronnenkaart gemeente Westerveld  
FK.01.05.01.007/039 landbouw gereedschap paardenbit  
FK.01.05.02.001/039 timmerman gereedschap timmerman en wagenmakers gereedschap  
FK.01.04.01.114/039 personen foto 1927, 25 jarig huwelijk familie J. Dekker.( timmerman/wagenmaker te Vledder)  
 
FK.08.04.01.020/039 personen foto Gemeentepersoneel 1965-1970 Vledder
FK.03.04.01.031/039 personen foto Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ± 1935
FK.08.01.03.118/040 alg. historie boek 9 periodieken van zusterverenigingen, ruilabonnementen 2010  
FK.03.01.03.019/040 alg. historie boek Het geslacht van Willem der Nederlanden  
FK.08.01.03.119/040 alg. historie boek In een driehoek van rode lampen. "WO II, Spionage, droppings etc.  
FK.01.01.05.006/040 kunst/cult. boek Toneelvereniging Lesturgeon receptiealbum 1974, 1984,2009/125 jaar  
FK.07.01.06.001/040 doc./akten boek Brief van mevr. C. de Munter (1907) over haar verblijf in Boschoord  
FK.04.01.07.001/040 religie boek Levensbeschrijving ds. A.A. van Opstal, 1861-1932 (Nijensleek)  
FK.01.01.07.001/040 religie boek Afschrift plaatselijk reglement op het beheer kerkelijke goederen 1929  
FK.08.02.01.004/040 personen krantenknipsel Kopieën Nationale Militie, provincie Drenthe van A.L. Lesturgeon, 1845  
 
FK.01.02.05.006/040 kunst/cult. krantenknipsel Boekjes gespeelde toneelstukken van toneelvereniging Lesturgeon, 1963 t.e.m. 1984  
FK.01.02.05.006/040 kunst/cult. krantenknipsel Boekjes gespeelde toneelstukken van toneelvereniging Lesturgeon, 1985 t.e.m. 2009  
FK.01.02.05.006/040 kunst/cult. krantenknipsel Afscheid Beverdam en Bijker, Titels stukken 1985-2009  
FK.08.02.05.005/040 kunst/cult. krantenknipsel Oprichting toneel en reciteergezelschap in Vledder en Frederiksoord 1862  
FK.01.02.06.007/040 kunst/cult. krantenknipsel Verslagen van uitvoeringen van toneelvereniging Lesturgeon, enz.  
FK.01.02.06.008/040 kunst/cult. krantenknipsel Verslagen van uitvoeringen van toneelvereniging Lesturgeon, enz.  
FK.01.02.05.009/040 kunst/cult. krantenknipsel Toneelvereniging Lesturgeon, nota's, belasting gemeente Vledder 1949 t.e.m. 1976  
FK.08.02.06.040/040 alg. historie krantenknipsel Plakboek met knipsels over diverse onderwerpen.  
FK.08.02.06.041/040 alg. historie krantenknipsel Knipsel; WO II, 1938, 1939-1940; WO II Spionnen  
FK.08.02.06.043/040 alg. historie krantenknipsel 1961-1992 5x Willem der Nederlanden, Jacoba van Beieren op Floralia  
 
FK.08.02.06.044/040 alg. historie krantenknipsel 9 x o.a.: 100 jaar Rustoord, P.W. Janssen, Koninklijk bezoek Tuinbouwschool  
FK.08.02.06.045/040 alg. historie krantenknipsel 11 x o.a. van benzinemotor tot havermotor, de Tippe 18-10-1989  
FK.08.02.06.046/040 alg. historie krantenknipsel 11 x o.a. Vledder wint radioquiz 18-10-1989, toneel Vledder 80 jaar, Frederiksoord 100 jaar  
FK.08.02.06.042/040 alg. historie krantenknipsel 5x o.a. Hoeve Boschoord, Stenen door de ruit, Straatnamen (de Goorns)  
FK.03.02.06.013/040 alg. historie krantenknipsel M.v.W. 140 jaar, De Koloniën van de Armen, J. van der Have (1905), eerste huisje M.v.W.  
FK.03.02.06.014/040 alg. historie krantenknipsel Div. nota's en brieven van de M.v.W. 1826 t.e.m. 1859, 6 st.  
FK.08.02.07.004/040 recreatie krantenknipsel Eerste uitgave boekje VVV Frederiksoord e.o.  
FK.03.04.12.001/040 alg. historie foto Foto's van de M.v.W. Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord.  
FK.08.04.01.022/040 alg. historie foto Personeel gemeente Vledder 1960-1970
FK.08.04.01.023/040 alg. historie foto T. Stuiver, werkzaam bij gemeente Vledder, 1960-1970  
 
FK.01.08.03.034/040 alg. historie foto CD Dikke Verhalen: onderwerp: Voormalige gemeente Vledder, 07-11-2010  
FK.08.03.01.018/040 v.m. gem. krt/plattegrond Gemeente Vledder, ± 1990, schaal 1:10.000  
FK.08.01.03.121/041 alg. historie boek Vledder in WO II, uitgezocht door L.A.F.Lambregts  
FK.08.01.03.122/041 alg. historie boek Arrestaties door de S.D. 1940-1945  
FK.03.01.03.023/041 alg. historie boek Job van der Have, directeur van de Mij. van Weldadigheid van 1894 tot 1905  
FK.08.01.03.023/041 alg. historie boek Vledder WO II, met name gebeurtenis 15-08-1944 (L.Lambregts)  
FK.01.01.03.010/041 alg. historie boek Van Joods werkkamp naar Nationaal monument, uitgave "Stichting Joodse werkkampen"  
FK.08.01.05.022/041 kunst/cult. boek Verzameling sigarenbandjes vanaf ± 1944  
FK.04.01.06.015/041 doc./akten boek Lijst van stembevoegde ingelanden waterschap Nijensleek 1942  
FK.08.01.06.038/041 doc./akten boek Veilingkaart van het landgoed "Boschlust", Vledder, veiling 24 en 31 maart 1919  
 
FK.01.01.06.034/041 doc./akten boek Donateurskaart B.E.W. t.n.v. A. Vrieling, 1955  
FK.01.01.08.012/041 onderwijs boek Boekje reünie OLS Vledder, 26-05-2001  
FK.08.01.08.095/041 onderwijs boek Schoolleesboekje "Een avontuurlijke zeereis" , ± 1925, prijs toen ƒ 0,20  
FK.08.01.09.006/041 natuur/mil. boek Boekje "Landschap in verandering", Nationaalpark Drents-Friese Wold  
FK.01.01.12.001/041 soc/econom. boek Woonwagenkamp Vledder, vernieuwingsplan ± 1952-1962  
FK.01.01.11.001/041 genealogie boek Jan Bleeker 1744 / Trompetter 1941 - Ekkels 1908 - Haveman 1951  
FK.01.01.11.002/041 genealogie boek fam. Bleeker/Eleveld/Trompetter/Ekkels  
FK.01.02.01.012/041 personen krantenknipsel Jan Wiegman van de "schoelwaeg'n" te Vledder  
FK.08.02.01.005/041 personen krantenknipsel Groenteventer Jacob List uit Steenwijk, ± 1990  
FK.01.02.01.013/041 personen krantenknipsel Echtpaar Bosma stopt met de Tippe, Steenwijker Courant.  
 
FK.08.02.06.047/041 alg. historie krantenknipsel Map met diverse artikelen van L.A.F Lambregts van ± 1940 tot 1965.  
FK.08.02.06.048/041 alg. historie krantenknipsel Knipsel van Mij van Weldadigheid o.a. 70 jarig bestaan Erica, feest  
FK.08.02.06.049/041 alg. historie krantenknipsel Het wonder van Vledder, enz. knipsels betreffende WO II  
FK.08.02.06.050/041 alg. historie krantenknipsel Prenten van Brandweer kalender, o.a. koloniehuisje, Deli, school Vledder  
FK.08.03.01.019/041 gemeente krt/plattegrond Gemeente Vledder, 1959 plattegrond met straatnamen  
FK.08.03.01.020/041 gemeente krt/plattegrond Gemeente Vledder, 1959 plattegrond met huisnummers  
FK.01.03.02.008/041 dorp krt/plattegrond 2 plattegronden van het dorp Vledder, ± 1850 met kadaster nr's en eigenaren  
FK.03.03.02.003/041 dorp krt/plattegrond Kaart in vogelperspectief van Frederiksoord, ± 1880  
FK.03.03.02.004/041 dorp krt/plattegrond Frederiksoord-Boschoord, perceelsgrenzen en nummer, 1852  
FK.01.04.01.115/041 personen foto Collectie uit 1934 van de onderwijzeres C.A. Hopma, OLS VLedder  

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 25-09-2015

   Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm  

versie: **