Catalogus collectie 't Fledder Kerspel

Pagina 12.

De pagina is niet voorzien van een geavanceerde zoekfunctie. Mag ik U daarom wijzen, de geroutineerde gebruiker van internet kent het zeker, op de mogelijkheid om snel te zoeken op een pagina in het internet.

Toets Ctrl / F, u krijgt een zoekschermpje waarin U een trefwoord, of een deel van een woord, kunt typen en daarmee de gehele pagina afzoeken met het, eventueel meermaals, aanklikken van de knop "Volgende".

Als er in de rechter kolom een knop staat betekent dit dat het item, of een eraan gerelateerd onderwerp, op de site is geplaatst, klik erop en U krijgt het item direct te zien.

Vragen of opmerkingen over de catalogus of de daarin opgenomen onderwerpen: Archiefbeheer 't Fledderkerspel: t.a.v. hr. A Jager of mw. M. Mol
Inventarisnummer Categorie Wat ? Omschrijving  
FK.08.01.05.017 kunst/cult boek Toneelboekjes: "Malle fratsen (H.Aro), Het slippertje (J.Heijnes Tzn)  
FK.08.01.05.018 kunst/cult boek Titel: Volksgebruiken in Nederland, auteur: J.H. de Jager, 1981  
FK.08.01.05.019 kunst/cult boek Titel: Vledder beelden route  
FK.08.01.06.037 alg. historie boek Map met documentatie over WO 2, verzameld door L.A.F. Lambregts.  
FK.03.03.02.003 dorp krt/plattegrond Plattegrond grond gebied Maatschappij van Weldadigheid, 1852 ?  
FK.03.04.01.030 personen foto Zangvereniging Frederiksoord ± 1912  
FK.08.04.10.006 thema coll. foto Kopieën van foto's en foto's van L.A.F.Lambregts.  
FK.02.04.11.002 gebouwen foto Rustoord 2, circa 1905  
FK.01.05.01.005 landbouw gereedschap Hak voor het schillen van bomen hol model)  
FK.01.05.01.006 landbouw gereedschap Hak voor het schillen van bomen recht model)  
 
FK.08.06.01.010 huishouden gebr. voorwerp Flitspuit, te gebruiken tegen vliegen en andere schadelijke insecten.  
FK.08.06.03.006 zakelijk gebr. voorwerp Rijwielplaatje (Het Nederlandse rijwielbelastingsplaatje) 1934/1935
FK.08.03.03.033 alg. historie foto CD Dikke verhalen 21-02-2010 "Jeugdherinneringen"  
FK.01.01.03.009 alg. historie boek titel: Alias Texeira, deel 1 en 2 (England spiel)  
FK.08.01.03.110 alg. historie boek titel: De bezetting. Het verzet in WO 2 (Kopie)  
FK.03.01.03.021 alg. historie boek titel: de hoeve aan de heikant. 1906-1928, auteur: H.F. Sloot (M.v.W.)  
FK.08.01.03.111 alg. historie boek titel: Drents Woordenboek, medewerkerscontact; 1977, 1978, 1979, 1980  
FK.08.01.03.112 alg. historie boek Strafverordening gemeente Vledder, 1926  
FK.08.01.03.113 alg. historie boek Provinciale almanak van Drenthe bestuurlijk) van 1987  
FK.08.01.03.114 alg. historie boek Plaatsnamen in Drenthe, met drentse gemeentewapens, 1971  
 
FK.08.01.03.115 alg. historie boek Gemeenteatlas van de provincie Drenthe, 1867 (J. Kuiper)  
FK.03.01.03.022 alg. historie boek "Met hoop in mijn hart", roman, auteur Peter Terpstra, speelt in de M.v.W.  
FK.08.01.03.117 alg. historie boek Periodieken nr's 2010, 2 kalenders 2011, kalender Diever 2011  
FK.08.01.03.116 alg. historie boek Periodieken 2008 en 2009, Kalenders 2 x 2009 en 2010  
FK.08.01.05.021 kunst/cult. boek Drentse spreekwoorden en gezegden, auteur Roel Reijntjes  
FK.08.01.05.020 kunst/cult. boek Lachen moej leren, réren komp van zölf, oetdrukkings- zegswiezen  
FK.03.01.06.011 zakelijk doc./akten Diverse nota's vanaf 1898 van middenstanders Frederiksoord  
FK.04.01.06.013 zakelijk doc./akten Diverse nota's ± 1937 van middenstanders Nijensleek  
FK.01.01.06.032 zakelijk doc./akten Diverse nota's  ± 1930 van middenstanders Vledder  
FK.03.01.06.012 zakelijk doc./akten Brieven en nota's middenstand en M.v.W. v.a. 1880  
 
FK.04.01.06.014 zakelijk doc./akten 2 brieven van dhr. Bult aan dhr. Volkers te Steenwijk  
FK.01.01.06.033 zakelijk doc./akten Brief van burgemeester J.A.C. Wijnoldij 1893  
FK.08.01.09.005 natuur/mil. boek titel: Nationaalpark Drentsch-Frriese Wold, gevormd door mens en natuur  
FK.08.02.06.038 alg. historie krantenknipsel De pers in WO 2, 2 boekjes met knipsels, illegale pers en legale pers, 1940-1945  
FK.08.02.06.039 alg. historie krantenknipsel 3 boeken met persberichten van okt. 1970 tot jan 1975  
FK.08.02.06.040 alg. historie krantenknipsel Steenwijker Dagblad 1958-1959  
FK.08.03.01.017 v.m. gem. krt/plattegrond Archeologische Bronnenkaart gemeente Westerveld  
FK.01.05.01.007 landbouw gereedschap paardenbit  
FK.01.05.02.001 timmerman gereedschap timmerman en wagenmakers gereedschap  
FK.01.04.01.114 personen foto 1927, 25 jarig huwelijk familie J. Dekker.( timmerman/wagenmaker te Vledder)  
 
FK.08.04.01.020 personen foto Gemeentepersoneel 1965-1970 Vledder
FK.03.04.01.031 personen foto Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ± 1935
FK.08.01.03.118 alg. historie boek 9 periodieken van zusterverenigingen, ruilabonnementen 2010  
FK.03.01.03.019 alg. historie boek Het geslacht van Willem der Nederlanden  
FK.08.01.03.119 alg. historie boek In een driehoek van rode lampen. "WO II, Spionage, droppings etc.  
FK.01.01.05.006 kunst/cult. boek Toneelvereniging Lesturgeon receptiealbum 1974, 1984,2009/125 jaar  
FK.07.01.06.001 doc./akten boek Brief van mevr. C. de Munter (1907) over haar verblijf in Boschoord  
FK.04.01.07.001 religie boek Levensbeschrijving ds. A.A. van Opstal, 1861-1932 (Nijensleek)  
FK.01.01.07.001 religie boek Afschrift plaatselijk reglement op het beheer kerkelijke goederen 1929  
FK.08.02.01.004 personen krantenknipsel Kopieën Nationale Militie, provincie Drenthe van A.L. Lesturgeon, 1845  
 
FK.01.02.05.006 kunst/cult. krantenknipsel Boekjes gespeelde toneelstukken van toneelvereniging Lesturgeon, 1963 t.e.m. 1984  
FK.01.02.05.006 kunst/cult. krantenknipsel Boekjes gespeelde toneelstukken van toneelvereniging Lesturgeon, 1985 t.e.m. 2009  
FK.01.02.05.006 kunst/cult. krantenknipsel Afscheid Beverdam en Bijker, Titels stukken 1985-2009  
FK.08.02.05.005 kunst/cult. krantenknipsel Oprichting toneel en reciteergezelschap in Vledder en Frederiksoord 1862  
FK.01.02.06.007 kunst/cult. krantenknipsel Verslagen van uitvoeringen van toneelvereniging Lesturgeon, enz.  
FK.01.02.06.008 kunst/cult. krantenknipsel Verslagen van uitvoeringen van toneelvereniging Lesturgeon, enz.  
FK.01.02.05.009 kunst/cult. krantenknipsel Toneelvereniging Lesturgeon, nota's, belasting gemeente Vledder 1949 t.e.m. 1976  
FK.08.02.06.040 alg. historie krantenknipsel Plakboek met knipsels over diverse onderwerpen.  
FK.08.02.06.041 alg. historie krantenknipsel Knipsel; WO II, 1938, 1939-1940; WO II Spionnen  
FK.08.02.06.043 alg. historie krantenknipsel 1961-1992 5x Willem der Nederlanden, Jacoba van Beieren op Floralia  
 
FK.08.02.06.044 alg. historie krantenknipsel 9 x o.a.: 100 jaar Rustoord, P.W. Janssen, Koninklijk bezoek Tuinbouwschool  
FK.08.02.06.045 alg. historie krantenknipsel 11 x o.a. van benzinemotor tot havermotor, de Tippe 18-10-1989  
FK.08.02.06.046 alg. historie krantenknipsel 11 x o.a. Vledder wint radioquiz 18-10-1989, toneel Vledder 80 jaar, Frederiksoord 100 jaar  
FK.08.02.06.042 alg. historie krantenknipsel 5x o.a. Hoeve Boschoord, Stenen door de ruit, Straatnamen (de Goorns)  
FK.03.02.06.013 alg. historie krantenknipsel M.v.W. 140 jaar, De Koloniën van de Armen, J. van der Have (1905), eerste huisje M.v.W.  
FK.03.02.06.014 alg. historie krantenknipsel Div. nota's en brieven van de M.v.W. 1826 t.e.m. 1859, 6 st.  
FK.08.02.07.004 recreatie krantenknipsel Eerste uitgave boekje VVV Frederiksoord e.o.  
FK.03.04.12.001 alg. historie foto Foto's van de M.v.W. Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord.  
FK.08.04.01.022 alg. historie foto Personeel gemeente Vledder 1960-1970
FK.08.04.01.023 alg. historie foto T. Stuiver, werkzaam bij gemeente Vledder, 1960-1970  
 
FK.01.08.03.034 alg. historie foto CD Dikke Verhalen: onderwerp: Voormalige gemeente Vledder, 07-11-2010  
FK.08.03.01.018 v.m. gem. krt/plattegrond Gemeente Vledder, ± 1990, schaal 1:10.000  
FK.08.01.03.121 alg. historie boek Vledder in WO II, uitgezocht door L.A.F.Lambregts  
FK.08.01.03.122 alg. historie boek Arrestaties door de S.D. 1940-1945  
FK.03.01.03.023 alg. historie boek Job van der Have, directeur van de Mij. van Weldadigheid van 1894 tot 1905  
FK.08.01.03.023 alg. historie boek Vledder WO II, met name gebeurtenis 15-08-1944 (L.Lambregts)  
FK.01.01.03.010 alg. historie boek Van Joods werkkamp naar Nationaal monument, uitgave "Stichting Joodse werkkampen"  
FK.08.01.05.022 kunst/cult. boek Verzameling sigarenbandjes vanaf ± 1944  
FK.04.01.06.015 doc./akten boek Lijst van stembevoegde ingelanden waterschap Nijensleek 1942  
FK.08.01.06.038 doc./akten boek Veilingkaart van het landgoed "Boschlust", Vledder, veiling 24 en 31 maart 1919  
 
FK.01.01.06.034 doc./akten boek Donateurskaart B.E.W. t.n.v. A. Vrieling, 1955  
FK.01.01.08.012 onderwijs boek Boekje reünie OLS Vledder, 26-05-2001  
FK.08.01.08.095 onderwijs boek Schoolleesboekje "Een avontuurlijke zeereis" , ± 1925, prijs toen ƒ 0,20  
FK.08.01.09.006 natuur/mil. boek Boekje "Landschap in verandering", Nationaalpark Drents-Friese Wold  
FK.01.01.12.001 soc/econom. boek Woonwagenkamp Vledder, vernieuwingsplan ± 1952-1962  
FK.01.01.11.001 genealogie boek Jan Bleeker 1744 / Trompetter 1941 - Ekkels 1908 - Haveman 1951  
FK.01.01.11.002 genealogie boek fam. Bleeker/Eleveld/Trompetter/Ekkels  
FK.01.02.01.012 personen krantenknipsel Jan Wiegman van de "schoelwaeg'n" te Vledder  
FK.08.02.01.005 personen krantenknipsel Groenteventer Jacob List uit Steenwijk, ± 1990  
FK.01.02.01.013 personen krantenknipsel Echtpaar Bosma stopt met de Tippe, Steenwijker Courant.  
 
FK.08.02.06.047 alg. historie krantenknipsel Map met diverse artikelen van L.A.F Lambregts van ± 1940 tot 1965.  
FK.08.02.06.048 alg. historie krantenknipsel Knipsel van Mij van Weldadigheid o.a. 70 jarig bestaan Erica, feest  
FK.08.02.06.049 alg. historie krantenknipsel Het wonder van Vledder, enz. knipsels betreffende WO II  
FK.08.02.06.050 alg. historie krantenknipsel Prenten van Brandweer kalender, o.a. koloniehuisje, Deli, school Vledder  
FK.08.03.01.019 gemeente krt/plattegrond Gemeente Vledder, 1959 plattegrond met straatnamen  
FK.08.03.01.020 gemeente krt/plattegrond Gemeente Vledder, 1959 plattegrond met huisnummers  
FK.01.03.02.008 dorp krt/plattegrond 2 plattegronden van het dorp Vledder, ± 1850 met kadaster nr's en eigenaren  
FK.03.03.02.003 dorp krt/plattegrond Kaart in vogelperspectief van Frederiksoord, ± 1880  
FK.03.03.02.004 dorp krt/plattegrond Frederiksoord-Boschoord, perceelsgrenzen en nummer, 1852  
FK.01.04.01.115 personen foto Collectie uit 1934 van de onderwijzeres C.A. Hopma, OLS VLedder  

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 10-03-2019

   Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm  

 **