Catalogus collectie 't Fledder Kerspel

Pagina 13.

De pagina is niet voorzien van een geavanceerde zoekfunctie. Mag ik U daarom wijzen, de geroutineerde gebruiker van internet kent het zeker, op de mogelijkheid om snel te zoeken op een pagina in het internet.

Toets Ctrl / F, u krijgt een zoekschermpje waarin U een trefwoord, of een deel van een woord, kunt typen en daarmee de gehele pagina afzoeken met het, eventueel meermaals, aanklikken van de knop "Volgende".

Als er in de rechter kolom een knop staat betekent dit dat het item, of een eraan gerelateerd onderwerp, op de site is geplaatst, klik erop en U krijgt het item direct te zien.

Vragen of opmerkingen over de catalogus of de daarin opgenomen onderwerpen: Archiefbeheer 't Fledderkerspel: t.a.v. hr. A Jager of mw. M. Mol
Inventarisnummer Categorie Wat ? Omschrijving  
FK.08.05.07.001 techniek gereedschap Smidstang, gemaakt door smid gemaakt voor een speciaal doel, ruim 100 jaar oud.  
FK.01.08.03.035 alg. historie foto CD Dikke Verhalen, bijeenkomst februari 2011, onderwerp "Voortgezet Onderwijs"  
FK.08.08.03.020 alg. historie foto CD Actualiteiten 1963-1964, o.a. aanleg Bosbad, brandweer, Camping Adelhof.  
FK.08.08.03.021 alg. historie foto CD Actualiteiten 1957-1965, o.a. corso Frederiksoord, burgemeester de Jonge.  
FK.03.01.01.025 landbouw boek Jaarboekje 1874, "Landbouwkoloniën", studie over de M.v.W.  
FK.08.01.01.036 landbouw boek Gebiedsvisie Landbouw, Vledder en Wapserveense Aa, werkgroep NLTB  
FK.08.01.03.124 alg. historie boek Informatiegids gemeente Westerveld, 2008-2009, 2009-2010  
FK.08.01.03.125 alg. historie boek Folder, Vledder en Frederiksoord in oude ansichten, 1960 ?  
FK.08.01.03.126 alg. historie boek Terug naar Mokum, auteur: MetaGemert, o.a. over pension in Nijensleek (tuinhazen)  
FK.08.01.03.127 alg. historie boek De Joodse inwoners van Dwingeloo, 1754-1942, Dwingels Eigen  
 
FK.08.01.03.118 alg. historie boek 9 periodieke uitgaven van collegea historische verenigingen  
FK.08.01.05.023 kunst/cult. boek Gedichten van Albert Hoffman, Vledderveen, ± 27 st.  
FK.01.01.06.036 doc./akten boek Documenten en lezingen Mr. Linthorst Homan, ± 1937  
FK.01.01.06.035 doc./akten boek Ingelijst document aan P. Dolsma t.g.v. afscheid als secretaris Boerenleenbank  
FK.08.01.06.039 doc./akten boek 1871-1899, inentingsbewijzen tegen koepokken, 1921-1957, bewijzen van toelating OLS Vledder  
FK.01.01.06.005 doc./akten boek Verkeersdiploma Jan Beenen, Nijensleek, 14-04-1932  
FK.08.01.09.008 natuur/mil. boek Advies; Nationaal park in oprichting Drents-Friese Woud, 1994  
FK.08.01.09.009 natuur/mil. boek Beheer en inrichtingsplan Drents-Friese Woud, 07-05-1998  
FK.08.01.09.010 natuur/mil. boek Algemene handleiding Natuurbeschermingswet 1998  
FK.08.01.09.011 natuur/mil. boek Handleiding beheersplannen Natura 2000 gebieden  
 
FK.08.01.09.012 natuur/mil. boek Vledder en Wapserveense Aa, gebiedsvisie Natuur, Bos en Landschap  
FK.01.01.12.002 soc/econom. boek "Vledder kijkt verder", toekomstvisie Dorpsbelang Vledder.  
FK.03.04.01.032 personen foto Band : "The Chemiboy's " Frederiksoord, in en na WO II
FK.02.04.02.001 gebeurtenis foto 23-02-1987, Demonstratie voor verbetering verkeersveiligheid.  
FK.01.04.04.001 luchtfoto foto Luchtopname van de Rolle 3, Vledder, najaar 1997  
FK.01.04.05.001 natuur/landsch. foto Foto vanaf de Es, oostkant van het dorp Vledder, ± 1974  
FK.01.04.10.007 thema coll. foto Dienstweigeraarskamp Vledder, 1953  
FK.01.04.10.008 thema coll. foto Kamp Vledder, Opvang voor moeilijk opvoedbare kinderen.± 1970  
FK.01.04.11.011 gebouwen foto De Tippe ± 1974  
FK.08.06.01.011 huishouden gebr. voorwerp Wasbord (voor het met de hand wassen)  
 
FK.08.08.03.022 alg. historie foto CD 38 foto's uit M.v.W., 108 uit diverse dorpen.  
FK.08.01.03.128 alg. historie boek Drenthe in grootvaders tijd, auteur: Henk Vonk  
FK.08.01.03.129 alg. historie boek Reüniekrant van de G.A. van Swieten padvindersgroep 2004  
FK.08.01.03.130 alg. historie boek Één mo(nu)ment voor Uw monumentale omgeving; Historische vereniging Havelte  
FK.03.01.03.024 alg. historie boek "De Maatschappij dat waren zij", uitgave ter gelegenheid van Open dag.  
FK.03.01.05.004 kunst/cult. boek Corso Frederiksoord, programmaboekjes 1962-1974, knipsel 1970  
FK.04.01.06.016 doc./akten boek Kasboek Jacob Mos, 1899  
FK.08.01.06.040 doc./akten boek Geboortebewijs Anne Westerbeek, 15-11-1897
FK.01.01.06.037 doc./akten boek Mei en Sint Maarten pachten van de NH Kerk te Vledder, 1871-1934  
FK.08.01.06.041 doc./akten boek Informatie materiaal gebruikt voor boek "Vledder" van L.A.F. Lambergts.  
 
FK.01.01.06.038 doc./akten boek Periodieken: Dorpsbelang Vledder; Bokkeblad, Hertenkamp Vledder  
FK.04.01.06.017 doc./akten boek Diverse nota's van dhr. Mos, 1931,1941,1954  
FK.01.01.06.039 doc./akten boek Verkoop huizen en landerijen t.b.v. S.J. van Royen, 1887
FK.08.01.07.007 religie boek Uit het boek der boeken, uitgave comité voor het goede bijbel gebruik.  
FK.08.01.08.006 onderwijs boek De gemeente waar je woont; lesbrief voor de hoogste klassen van de basisschool  
FK.08.01.08.007 onderwijs boek Nederland; eenvoudig aardrijkskundeboek, uitgever Noordhof 1955  
FK.08.01.08.008 onderwijs boek Jan en Jaapje op het land (voor allen wat), auteur: D. Deken, uigave Noordhof  
FK.08.01.09.013 natuur/landsch. boek Drents-Friese lanschappen, auteurs J. Jansen en P. Friskorn  
FK.08.01.09.014 natuur/landsch. boek Vledder en Wapserveense Aa; uitgave provincie Drenthe  
FK.08.01.09.015 natuur/landsch. boek Negen gezichten in en bij het Landschap Drenthe  
 
FK.08.03.01.021 v.m. gem. krt/plattegrond Zuidwest Drenthe, maart 1976, relatie nota gebieden  
FK.08.03.01.022 v.m. gem. krt/plattegrond Map met straatnaam suggesties en informatie materiaal van L.A.F. Lambregts.  
FK.08.03.01.023 v.m. gem. krt/plattegrond Map met informatie en plattegronden behorende bij map 2032  
FK.01.03.02.009 v.m. gem. dorp Kaart van de markescheiding Vledder, 1848.  
FK.03.04.02.004 gebeurtenis foto Corso Frederiksoord, fotoboekjes jaren 1966 t.e.m. 1973  
FK.04.04.11.009 gebouwen foto Slagerij IJdel, Hoofdweg 35, Nijensleek, 2 foto's 1963 en 2006.
FK.04.04.11.010 gebouwen foto vm Café Mos, Hoofdweg 33, Nijensleek, 2 foto's 1964, 2006
FK.04.04.11.011 gebouwen foto Hoofdweg tussen 25 en 27, Nijensleek  
FK.04.04.11.012 gebouwen foto Hoofdweg 4, Nijensleek jaren 1950, 1958, 1983 en 2007
FK.01.01.02.001 recreatie boek Kampeervergunningen gemeente Vledder o.a. voor padvinders  
 
FK.03.01.06.013 doc./akten boek ansichtkaart Frederiksoord  
FK.04.01.06.018 doc./akten boek Nota voor wed. van der Heide Nijensleek, Brief: boeren op Nijensleek  
FK.02.02.01.001 personen krantenknipsel Rouwadvertentie dominee de Groot, Wilhelminaoord  
FK.08.02.02.007 gebeurtenis krantenknipsel Diverse knipsels 1964/1974  
FK.08.02.02.008 gebeurtenis krantenknipsel Diverse knipsels 1950/1972  
FK.08.02.02.009 gebeurtenis krantenknipsel Diverse knipsels 1932/1956, o.a. in zeis gevallen en doodgebloed ........  
FK.08.02.02.010 gebeurtenis krantenknipsel Diverse knipsels 1952/1969, o.a. Het lied van de kinderwagen, boeldag Jan Mos.  
FK.08.02.02.011 gebeurtenis krantenknipsel Diverse geboortekaartjes, ondertrouwkaarten en rouwkaarten  
FK.02.04.01.013 personen foto Groepsfoto familie Menke, ± 1914
 
FK.04.04.01.107 personen foto Bestuur School met den Bijbel Nijensleek 1923 (met ds van Opstal)
FK.04.04.01.108 personen foto Twee foto's familie van Opstal, 1921 en 1930,
FK.04.04.02.001 straten foto Hoofdweg, aanleg fietspad ± 1970 en opnamen gebouwtje Samuel
FK.01.04.03.003 straten foto Vledderweg ± 1912 links ouders Rieka Smid, rechts Liefert Ekkels  
FK.04.04.11.013 gebouwen foto Hoofdweg 37, 4 foto's v.m. slagerij IJdel, 1912, 1925, 2x 2008
FK.04.04.11.014 gebouwen foto Hoofdweg 8-10, voormalige garage Jongebloed
FK.04.04.11.015 gebouwen foto Hoofdweg 4, 1947 kruidenier Bult, ? Verhagen, 2007
FK.04.04.11.016 gebouwen foto Hoofdweg 108, 4 foto's 1966-2008  
FK.04.04.11.017 gebouwen foto Hoofdweg 79, 3 foto's 1970-2007
FK.04.04.11.018 gebouwen foto Hoofdweg 58, 2 foto's 1970-2007
 
FK.04.04.11.019 gebouwen foto Hoofdweg 50, 2 foto's 1935 (Café Aukes) en 2007
FK.04.04.11.020 gebouwen foto Hoofdweg 72, 4 foto's 1 x 1914, 3x 2005
FK.04.04.11.021 gebouwen foto Hoofdweg 75, 1 foto 2006 voormalige boerderij 1758)
FK.03.01.01.026 landbouw boek Knipsel over kiemhuis Frederiksoord, heropening op 08-06-2012
FK.08.01.03.131 alg. historie boek 23 periodieken, 2 x kalender 2012 en 1 x Diever 2012  
FK.08.01.03.132 alg. historie boek titel: Veenhuizen, één, twee, drie, auteur R. Taken, historie Veenhuizen  
FK.08.01.03.133 alg. historie boek Kerspelstokkies nrs 26 en 27, mei en sep 2012  
FK.08.01.03.134 alg. historie boek Periodieken zusterverenigingen 2011  
FK.08.01.03.136 alg. historie boek Prov. Drents maandblad, 1953, De oude kerk van Vledder klopt bij U aan.  
FK.03.01.03.025 alg. historie boek Maatschappelijke verslagen van de Maatschappij van Weldadigheid.  
 
FK.08.01.05.024 kunst/cult. boek Beeldenroute in de gemeente Vledder, 1981, uitgave SKW Vledder  
FK.01.01.06.040 doc./akten boek Rouwkaarten van A.K. Bovenkamp en J. Dekker, 2012  
FK.04.01.06.019 doc./akten boek Verkoopboekje van Onroerend goed en veenspecie in Nijensleek 1897.  
FK.01.01.06.041 doc./akten boek Kopieën nachtregister van logement G. Jager, Vledder 1908-1913  
FK.01.01.06.042 doc./akten boek Verkoopboekje Landgoed Schoonoord, 1932  
FK.01.01.06.043 doc./akten boek Ontginningsplan voor 28 ha heideveld van Nederlandse Heide Maatschappij, Doldersum, 1911  
FK.01.01.08.013 onderwijs boek OBS Vledder, formulieren 1900-1949, doc aan hds 1909-1955  
FK.08.01.11.003 genealogie boek Titel: van Patronymica en geslachtsnamen in Drenthe  
FK.01.01.14.001 sport boek Jubileumboek 50 jaar Tennis Club Burmania (11-07-1962 x 11-07-2012)  
FK.03.02.06.015 alg. historie krantenknipsel Heerenveense Heloma's bouwden rojaal logement (Hotel Frederiksoord)  

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 10-03-2019

   Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm  

**