Catalogus collectie 't Fledder Kerspel

Pagina 14.

De pagina is niet voorzien van een geavanceerde zoekfunctie. Mag ik U daarom wijzen, de geroutineerde gebruiker van internet kent het zeker, op de mogelijkheid om snel te zoeken op een pagina in het internet.

Toets Ctrl / F, u krijgt een zoekschermpje waarin U een trefwoord, of een deel van een woord, kunt typen en daarmee de gehele pagina afzoeken met het, eventueel meermaals, aanklikken van de knop "Volgende".

Als er in de rechter kolom een knop staat betekent dit dat het item, of een eraan gerelateerd onderwerp, op de site is geplaatst, klik erop en U krijgt het item direct te zien.

Vragen of opmerkingen over de catalogus of de daarin opgenomen onderwerpen: Archiefbeheer 't Fledderkerspel: t.a.v. hr. A Jager of mw. M. Mol
Inventarisnummer Categorie Wat ? Omschrijving  
FK.03.04.01.033 personen foto Muziekvereniging Concordia 1960
FK.03.04.01.035 personen foto Oud bestuursleden vv Old Forward, Frederiksoord.  
FK.03.04.01.034 personen foto Zangvereniging, Frederiksoord 1919.
FK.03.04.11.012 gebouwen foto Voormalig postkantoor te Frederiksoord, ± 1940  
FK.02.04.11.003 gebouwen foto RK Kerk Wilhelminaoord, ± 1935, personen onbekend
FK.01.08.03.036 alg. historie foto CD DVD nr 36 Dikke Verhalen, Vl de Hoek met bewoners van nu  
FK.08.08.03.023 alg. historie foto CD Nostalgie, mw Smit-Smits, Apeldoorn  
FK.08.01.03.137 alg. historie boek 2 boeken, Assurantie van Bleeker en Roelof Mulder, voor 1945  
FK.08.01.03.138 alg. historie boek Geschiedenis van Noordwolde en de rotanindustrie  
FK.08.01.03.139 alg. historie boek Reünie krant padvinderij G.A. van Swietengroep 24-04-2004  
 
FK.08.01.03.140 alg. historie boek "Wegwezertien" jubileumuitgave bij het 10 jarig bestaan stichting Welzijn  
FK.08.01.06.042 doc./akten boek Pamfletten uit de "bevrijdingstijd" 1945  
FK.01.01.06.044 doc./akten boek documenten van Kier Kiers, o.a persoonsbewijs, post indentiteitsbewijs.  
FK.08.01.06.043 doc./akten boek diverse documenten voor transportbedrijf J. Mos, 1940-1945 (van overheid)  
FK.08.01.06.004 doc./akten boek afschriften van oprichting diepvrieskluizen, 1961-1963 Vledder  
FK.08.02.06.051 alg. historie krantenknipsel div. knipsels Nijensleek-Frederiksoord, o.a. boelgoed 1946  
FK.01.04.01.116 personen foto NH Kerkkoor, 20 jarig bestaan 1962  
FK.01.04.01.117 personen foto Klaas Hartsuiker en vrouw, 1920
FK.01.04.01.118 personen foto familie Lijst, 6 personen, ± 1910
FK.04.04.01.109 personen foto Zangvereniging Nijensleek 19??  
 
FK.01.04.01.119 personen foto familie Bouwer, ± 1920
FK.01.04.01.110 personen foto OLS Nijensleek 1958 schoolreisje
FK.03.04.01.035 personen foto fam. Steffens, Frederiksoord circa 1910
FK.01.04.01.121 personen foto fam. Hartsuiker, Vledder, 1946
FK.01.04.01.122 personen foto Groepsfoto 1948, zangvereniging ?  
FK.01.04.01.123 personen foto Groepsfoto 1948, zangvereniging ?  
FK.03.04.01.036 personen foto Old Forward, voetbal vereniging, 1e elftal 1966.  
FK.03.04.01.037 personen foto De perelij in de tuinen van de tuinbouwschool en maj. van Swietenlaan, personen onbekend  
FK.03.04.02.005 gebeurtenis foto Bezoek van koningin Emma aan tuinbouwschool, 1913  
FK.03.04.03.001 straten foto maj. van Swietenlaan ± 1920, met o.a. bakkerij Spikman  
 
FK.08.04.09.004 ansichtkaart foto Nieuwjaarskaarten van de G.A. van Swietengroep 1962, 1963, 1965, 1967
FK.01.04.10.009 thema coll. foto Fotoboek over cursuswerk "de Tippe" stichting Welzijn, 1975  
FK.01.04.10.010 thema coll. foto Collectie "de Tippe", Tippe kranten, cursusfolders, foto's, enz.  
FK.03.04.11.002 gebouwen foto Kantoor van de Tuinbouwschool, ± 1960  
FK.03.04.11.003 gebouwen foto woning en praktijk van de huisarts dr. Weisfelt, ± 1930  
FK.08.01.03.141 alg. historie boek Rapport planologische dienst van Drenthe: Gemeente Vledder 1955  
FK.03.01.03.026 alg. historie boek Geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid, auteur F.W.Wessels, directeur M.v.W.  
FK.01.01.03.012 alg. historie boek Kleermakerij A. Hartsuiker, Vledder. "Kragen en fouten aan kragen"  
FK.01.01.03.013 alg. historie boek Steenwijker Almanak, jaar 1841  
FK.08.01.06.045 doc./akten boek Gemeente Vledder, 19 raadsbesluiten betreffende straatnaamgeving  
 
FK.04.01.06.020 doc./akten boek Overlijdensakte Jan A. van der Heide 1946 en tekst van A. Dupon  
FK.03.01.06.014 doc./akten boek Telegram uit 1949 van A. Bralten-Beenen aan fam Beenen-Paalman
FK.01.01.06.046 doc./akten boek Levensbeschrijving van "meester"  Jan Groeneveld en bijlagen.  
FK.01.01.06.047 doc./akten boek Diploma's van Albert Hartsuiker, geboren 27-01-1924  
FK.01.01.06.048 doc./akten boek Bewijs van Motorrijtuigverzekering 1962 van A.Hartsuiker  
FK.01.01.06.049 doc./akten boek Verkeersdiploma 29-05-1937 van A. Hartsuiker  
FK.01.01.06.045 doc./akten boek Raadsbesluit voor de bouw van zwembad 1962 (opening 1964)  
FK.08.01.10.003 soc/medisch boek Huishoudelijk reglement en statuten "Het Groene Kruis"  
FK.08.02.06.052 alg. historie krantenknipsel Knipsels over de gezondheidszorg in deze omgeving in 1924  
FK.01.04.01.124 foto personen Jubileum voetbalvereniging B.E.W. Vledder (25 jaar)  
 
FK.01.04.01.125 foto personen Cornelis Bouwer, geb. 05-08-1863, en Johanna Palmbos, geb. 27-04-1864
FK.03.04.02.006 foto gebeurtenis Optocht tuinbouwschool, 1923  
FK.01.04.02.017 foto gebeurtenis Prinses Julianafeest Vledder, 17 september 1909
FK.03.04.03.002 foto straten De brug over de kolonievaart bij hotel Frederiksoord, circa 1905  
FK.04.04.09.001 foto ansichtkaart School met den Bijbel, Nijensleek
FK.03.04.09.001 foto ansichtkaart Beukenlaan in het Sterrebos te Frederiksoord  
FK.01.04.10.011 foto thema coll. Foto's van ontmoetingscentrum "De Tippe"  
FK.02.04.11.004 foto gebouwen Rustoord II, 1935?  
FK.01.06.01.015 gebr. voorwerp huishouden 2 Borden 1903 met tekst, 2 Wandtegels, 2 asbakken geboortetegel W.A.  
FK.01.06.01.016 gebr. voorwerp huishouden Benen knopen, div. vaantjes, geldkistje van Jacob Hartsuiker enz. zie ook volgnummer 015 hierboven  
 
FK.08.01.01.039 landbouw boek Veldnamen gemeente Diever omstreeks 1832  
FK.08.01.02.009 recreatie boek Boek ter gelegeheid van 50 jaar jubileum Bosbad Vledder, 1963-2013  
FK.08.01.03.142 alg. historie boek "Drenthe", een handboek voor de historie van het Drentse leven, deel 1  
FK.06.01.03.002 alg. historie boek Schilderij van de Rijkmanshoeve en bouwdossier Doldersummerweg 10  
FK.08.01.03.143 alg. historie boek "Drenthe", een handboek voor de historie van het Drentse leven, deel 2  
FK.03.01.03.027 alg. historie boek Verhalen van dhr Dupon (politie), tijdens WO II te Vledder (gemeente)  
FK.08.01.03.144 alg. historie boek "Meten en wegen in Drenthe", uit de 17e eeuw  
FK.08.01.01.037 alg. historie boek Mechanisatie gids voor de land en tuinbouw, 1949-1950  
FK.08.01.03.145 alg. historie boek Langs oude Drentse boerderijen, beschrijvingen van Drentse boerderijen.  
FK.08.01.01.038 alg. historie boek "Oud Drents boerenleven in beeld", uitgave 1991, H. Tiesing  
 
FK.08.01.03.146 alg. historie boek Drentse kerken in de beeldende kunst, uitgave 2003  
FK.08.01.03.147 alg. historie boek titel: "Arbeid ter Disciplinering en Bestraffing" , 1823-1859  
FK.08.01.03.148 alg. historie boek Brinkenboek, een verkenning van de brinken in Drenthe, 1981  
FK.08.01.03.149 alg. historie boek "Drenthe verdeeld" , de gemeentelijke herindeling in Drenthe, L.Koops.  
FK.08.01.03.150 alg. historie boek Titel: "Kaarten van Drenthe, 1500-1900"  
FK.08.01.03.151 alg. historie boek Kadastrale kaarten van Friesland, 1640-1832  
FK.08.01.03.152 alg. historie boek Westerveld, rijk aan historie, uitgave gemeente Westerveld.  
FK.08.01.04.002 prehistorie boek De urnenvelden in Drenthe, met bijlage "Verspreidingskaart"  
FK.01.01.05.007 kunst/cult. boek knipsels over de "Stokloper" aan de Wierplas te Vledder  
FK.01.01.06.050 doc./akten boek Programma sluitingsavond Bond van Plattelandsvrouwen, 29-05-1956  
 
FK.01.01.06.051 doc./akten boek Trouwkaart van R.Veenstra en H. Zandwijk, van Koop Ekkels en geboortekaarten  
FK.07.01.10.002 soc/medisch boek "Levensverhalen", jubileum uitgave van Hoeve Boschoord, 2005  
FK.03.02.06.016 alg. historie krantenknipsel "Speuren naar het verleden" en " Kolonie wacht duizenden bezoekers"  
FK.01.02.06.018 alg. historie krantenknipsel "Lijkenhuisjes vertellen levendige historie" artikel uit Dagblad van het Noorden.  
FK.08.03.01.024 v.m. gem. krt/plattegrond Plattegronden-tekeningen van de "normalisatie van de Aa" , vijftiger jaren.  
FK.01.04.03.004 foto straten Div. Dorpsstraat, Brink/Solweg, 01-05-1900 verkoop huis aan Jacob Hartsuiker.  
FK.01.04.01.126 foto personen Familie foto's fam. Zandwijk, Reeweg, boerderijtje fam. Kiers  
FK.01.04.01.127 foto personen 1: T. Kiers, 2: B. van Roosendaal, 3: Bertus Lagger, 4: Schoolfeest, 5: Schoolfoto.  
FK.04.04.01.111 foto personen Schoolfoto 1928, School met den Bijbel, Nijensleek
FK.01.06.01.117 huishouden gebr. voorwerp Deken, naai en boekenkist, op deksel: J.H. Hartsuiker  
 
FK.04.06.04.001 speelgoed gebr. voorwerp Collectie speelgoed, familie J. Mos, Ruinerwold
FK.08.01.03.154 alg. historie boek Periodieken nrs 28 en 29, inhoudsopgave Kerspel Stokkies 1 t/m/ 30  
FK.08.01.03.153 alg. historie boek Kalender 2013, 3 x  
FK.08.01.03.155 alg. historie boek titel: "Kleding op de bon", Textielschaarste in Nederland 1939-1949  
FK.08.01.03.156 alg. historie boek Vleddy de eekhoorn, uitgave ter gelegenheid van 50 jaar Bosbad Vledder  
FK.01.01.03.014 alg. historie boek Diverse rouw, trouw en geboortekaarten 1964-1966  
FK.01.01.03.015 alg. historie boek Diverse rouw, trouw en geboortekaarten 1967-1978  
FK.08.01.03.157 alg. historie boek "De vogels van Drenthe" uitgave van St. werkgroep Avifauna Drenthe  
FK.08.01.03.158 alg. historie boek titel; "Atlas van de Drentse flora" werkgroep Drentse flora  
FK.01.01.03.016 alg. historie boek Rouwadvertentie van Annigje Haveman, echtgenote van Roelof Knol  

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 10-03-2019

  Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm  

**