Catalogus collectie 't Fledder Kerspel

Pagina 14.

De pagina is niet voorzien van een geavanceerde zoekfunctie. Mag ik U daarom wijzen, de geroutineerde gebruiker van internet kent het zeker, op de mogelijkheid om snel te zoeken op een pagina in het internet.

Toets Ctrl / F, u krijgt een zoekschermpje waarin U een trefwoord, of een deel van een woord, kunt typen en daarmee de gehele pagina afzoeken met het, eventueel meermaals, aanklikken van de knop "Volgende".

Als er in de rechter kolom een knop staat betekent dit dat het item, of een eraan gerelateerd onderwerp, op de site is geplaatst, klik erop en U krijgt het item direct te zien.

Vragen of opmerkingen over de catalogus of de daarin opgenomen onderwerpen: Archiefbeheer 't Fledderkerspel: t.a.v. hr. A Jager of mw. M. Mol
Inventarisnummer Categorie Wat ? Omschrijving  
FK.03.04.01.033/045 personen foto Muziekvereniging Concordia 1960
FK.03.04.01.035/045 personen foto Oud bestuursleden vv Old Forward, Frederiksoord.  
FK.03.04.01.034/045 personen foto Zangvereniging, Frederiksoord 1919.
FK.03.04.11.012/045 gebouwen foto Voormalig postkantoor te Frederiksoord, ± 1940  
FK.02.04.11.003/045 gebouwen foto RK Kerk Wilhelminaoord, ± 1935, personen onbekend
FK.01.08.03.036/045 alg. historie foto CD DVD nr 36 Dikke Verhalen, Vl de Hoek met bewoners van nu  
FK.08.08.03.023/045 alg. historie foto CD Nostalgie, mw Smit-Smits, Apeldoorn  
FK.08.01.03.137/046 alg. historie boek 2 boeken, Assurantie van Bleeker en Roelof Mulder, voor 1945  
FK.08.01.03.138/046 alg. historie boek Geschiedenis van Noordwolde en de rotanindustrie  
FK.08.01.03.139/046 alg. historie boek Reünie krant padvinderij G.A. van Swietengroep 24-04-2004  
 
FK.08.01.03.140/046 alg. historie boek "Wegwezertien" jubileumuitgave bij het 10 jarig bestaan stichting Welzijn  
FK.08.01.06.042/046 doc./akten boek Pamfletten uit de "bevrijdingstijd" 1945  
FK.01.01.06.044/046 doc./akten boek documenten van Kier Kiers, o.a persoonsbewijs, post indentiteitsbewijs.  
FK.08.01.06.043/046 doc./akten boek diverse documenten voor transportbedrijf J. Mos, 1940-1945 (van overheid)  
FK.08.01.06.004/046 doc./akten boek afschriften van oprichting diepvrieskluizen, 1961-1963 Vledder  
FK.08.02.06.051/046 alg. historie krantenknipsel div. knipsels Nijensleek-Frederiksoord, o.a. boelgoed 1946  
FK.01.04.01.116/046 personen foto NH Kerkkoor, 20 jarig bestaan 1962  
FK.01.04.01.117/046 personen foto Klaas Hartsuiker en vrouw, 1920
FK.01.04.01.118/046 personen foto familie Lijst, 6 personen, ± 1910
FK.04.04.01.109/046 personen foto Zangvereniging Nijensleek 19??  
 
FK.01.04.01.119/046 personen foto familie Bouwer, ± 1920
FK.01.04.01.110/046 personen foto OLS Nijensleek 1958 schoolreisje
FK.03.04.01.035/046 personen foto fam. Steffens, Frederiksoord circa 1910
FK.01.04.01.121/046 personen foto fam. Hartsuiker, Vledder, 1946
FK.01.04.01.122/046 personen foto Groepsfoto 1948, zangvereniging ?  
FK.01.04.01.123/046 personen foto Groepsfoto 1948, zangvereniging ?  
FK.03.04.01.036/046 personen foto Old Forward, voetbal vereniging, 1e elftal 1966.  
FK.03.04.01.037/046 personen foto De perelij in de tuinen van de tuinbouwschool en maj. van Swietenlaan, personen onbekend  
FK.03.04.02.005/046 gebeurtenis foto Bezoek van koningin Emma aan tuinbouwschool, 1913  
FK.03.04.03.001/046 straten foto maj. van Swietenlaan ± 1920, met o.a. bakkerij Spikman  
 
FK.08.04.09.004/046 ansichtkaart foto Nieuwjaarskaarten van de G.A. van Swietengroep 1962, 1963, 1965, 1967
FK.01.04.10.009/046 thema coll. foto Fotoboek over cursuswerk "de Tippe" stichting Welzijn, 1975  
FK.01.04.10.010/046 thema coll. foto Collectie "de Tippe", Tippe kranten, cursusfolders, foto's, enz.  
FK.03.04.11.002/046 gebouwen foto Kantoor van de Tuinbouwschool, ± 1960  
FK.03.04.11.003/046 gebouwen foto woning en praktijk van de huisarts dr. Weisfelt, ± 1930  
FK.08.01.03.141/047 alg. historie boek Rapport planologische dienst van Drenthe: Gemeente Vledder 1955  
FK.03.01.03.026/047 alg. historie boek Geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid, auteur F.W.Wessels, directeur M.v.W.  
FK.01.01.03.012/047 alg. historie boek Kleermakerij A. Hartsuiker, Vledder. "Kragen en fouten aan kragen"  
FK.01.01.03.013/047 alg. historie boek Steenwijker Almanak, jaar 1841  
FK.08.01.06.045/047 doc./akten boek Gemeente Vledder, 19 raadsbesluiten betreffende straatnaamgeving  
 
FK.04.01.06.020/047 doc./akten boek Overlijdensakte Jan A. van der Heide 1946 en tekst van A. Dupon  
FK.03.01.06.014/047 doc./akten boek Telegram uit 1949 van A. Bralten-Beenen aan fam Beenen-Paalman
FK.01.01.06.046/047 doc./akten boek Levensbeschrijving van "meester"  Jan Groeneveld en bijlagen.  
FK.01.01.06.047/047 doc./akten boek Diploma's van Albert Hartsuiker, geboren 27-01-1924  
FK.01.01.06.048/047 doc./akten boek Bewijs van Motorrijtuigverzekering 1962 van A.Hartsuiker  
FK.01.01.06.049/047 doc./akten boek Verkeersdiploma 29-05-1937 van A. Hartsuiker  
FK.01.01.06.045/047 doc./akten boek Raadsbesluit voor de bouw van zwembad 1962 (opening 1964)  
FK.08.01.10.003/047 soc/medisch boek Huishoudelijk reglement en statuten "Het Groene Kruis"  
FK.08.02.06.052/047 alg. historie krantenknipsel Knipsels over de gezondheidszorg in deze omgeving in 1924  
FK.01.04.01.124/047 foto personen Jubileum voetbalvereniging B.E.W. Vledder (25 jaar)  
 
FK.01.04.01.125/047 foto personen Cornelis Bouwer, geb. 05-08-1863, en Johanna Palmbos, geb. 27-04-1864
FK.03.04.02.006/047 foto gebeurtenis Optocht tuinbouwschool, 1923  
FK.01.04.02.017/047 foto gebeurtenis Prinses Julianafeest Vledder, 17 september 1909
FK.03.04.03.002/047 foto straten De brug over de kolonievaart bij hotel Frederiksoord, circa 1905  
FK.04.04.09.001/047 foto ansichtkaart School met den Bijbel, Nijensleek
FK.03.04.09.001/047 foto ansichtkaart Beukenlaan in het Sterrebos te Frederiksoord  
FK.01.04.10.011/047 foto thema coll. Foto's van ontmoetingscentrum "De Tippe"  
FK.02.04.11.004/047 foto gebouwen Rustoord II, 1935?  
FK.01.06.01.015/047 gebr. voorwerp huishouden 2 Borden 1903 met tekst, 2 Wandtegels, 2 asbakken geboortetegel W.A.  
FK.01.06.01.016/047 gebr. voorwerp huishouden Benen knopen, div. vaantjes, geldkistje van Jacob Hartsuiker enz. zie ook volgnummer 015 hierboven  
 
FK.08.01.01.039/048 landbouw boek Veldnamen gemeente Diever omstreeks 1832  
FK.08.01.02.009/048 recreatie boek Boek ter gelegeheid van 50 jaar jubileum Bosbad Vledder, 1963-2013  
FK.08.01.03.142/048 alg. historie boek "Drenthe", een handboek voor de historie van het Drentse leven, deel 1  
FK.06.01.03.002/048 alg. historie boek Schilderij van de Rijkmanshoeve en bouwdossier Doldersummerweg 10  
FK.08.01.03.143/048 alg. historie boek "Drenthe", een handboek voor de historie van het Drentse leven, deel 2  
FK.03.01.03.027/048 alg. historie boek Verhalen van dhr Dupon (politie), tijdens WO II te Vledder (gemeente)  
FK.08.01.03.144/048 alg. historie boek "Meten en wegen in Drenthe", uit de 17e eeuw  
FK.08.01.01.037/048 alg. historie boek Mechanisatie gids voor de land en tuinbouw, 1949-1950  
FK.08.01.03.145/048 alg. historie boek Langs oude Drentse boerderijen, beschrijvingen van Drentse boerderijen.  
FK.08.01.01.038/048 alg. historie boek "Oud Drents boerenleven in beeld", uitgave 1991, H. Tiesing  
 
FK.08.01.03.146/048 alg. historie boek Drentse kerken in de beeldende kunst, uitgave 2003  
FK.08.01.03.147/048 alg. historie boek titel: "Arbeid ter Disciplinering en Bestraffing" , 1823-1859  
FK.08.01.03.148/048 alg. historie boek Brinkenboek, een verkenning van de brinken in Drenthe, 1981  
FK.08.01.03.149/048 alg. historie boek "Drenthe verdeeld" , de gemeentelijke herindeling in Drenthe, L.Koops.  
FK.08.01.03.150/048 alg. historie boek Titel: "Kaarten van Drenthe, 1500-1900"  
FK.08.01.03.151/048 alg. historie boek Kadastrale kaarten van Friesland, 1640-1832  
FK.08.01.03.152/048 alg. historie boek Westerveld, rijk aan historie, uitgave gemeente Westerveld.  
FK.08.01.04.002/048 prehistorie boek De urnenvelden in Drenthe, met bijlage "Verspreidingskaart"  
FK.01.01.05.007/048 kunst/cult. boek knipsels over de "Stokloper" aan de Wierplas te Vledder  
FK.01.01.06.050/048 doc./akten boek Programma sluitingsavond Bond van Plattelandsvrouwen, 29-05-1956  
 
FK.01.01.06.051/048 doc./akten boek Trouwkaart van R.Veenstra en H. Zandwijk, van Koop Ekkels en geboortekaarten  
FK.07.01.10.002/048 soc/medisch boek "Levensverhalen", jubileum uitgave van Hoeve Boschoord, 2005  
FK.03.02.06.016/048 alg. historie krantenknipsel "Speuren naar het verleden" en " Kolonie wacht duizenden bezoekers"  
FK.01.02.06.018/048 alg. historie krantenknipsel "Lijkenhuisjes vertellen levendige historie" artikel uit Dagblad van het Noorden.  
FK.08.03.01.024/048 v.m. gem. krt/plattegrond Plattegronden-tekeningen van de "normalisatie van de Aa" , vijftiger jaren.  
FK.01.04.03.004/048 foto straten Div. Dorpsstraat, Brink/Solweg, 01-05-1900 verkoop huis aan Jacob Hartsuiker.  
FK.01.04.01.126/048 foto personen Familie foto's fam. Zandwijk, Reeweg, boerderijtje fam. Kiers  
FK.01.04.01.127/048 foto personen 1: T. Kiers, 2: B. van Roosendaal, 3: Bertus Lagger, 4: Schoolfeest, 5: Schoolfoto.  
FK.04.04.01.111/048 foto personen Schoolfoto 1928, School met den Bijbel, Nijensleek
FK.01.06.01.117/048 huishouden gebr. voorwerp Deken, naai en boekenkist, op deksel: J.H. Hartsuiker  
 
FK.04.06.04.001/048 speelgoed gebr. voorwerp Collectie speelgoed, familie J. Mos, Ruinerwold
FK.08.01.03.154/049 alg. historie boek Periodieken nrs 28 en 29, inhoudsopgave Kerspel Stokkies 1 t/m/ 30  
FK.08.01.03.153/049 alg. historie boek Kalender 2013, 3 x  
FK.08.01.03.155/049 alg. historie boek titel: "Kleding op de bon", Textielschaarste in Nederland 1939-1949  
FK.08.01.03.156/049 alg. historie boek Vleddy de eekhoorn, uitgave ter gelegenheid van 50 jaar Bosbad Vledder  
FK.01.01.03.014/049 alg. historie boek Diverse rouw, trouw en geboortekaarten 1964-1966  
FK.01.01.03.015/049 alg. historie boek Diverse rouw, trouw en geboortekaarten 1967-1978  
FK.08.01.03.157/049 alg. historie boek "De vogels van Drenthe" uitgave van St. werkgroep Avifauna Drenthe  
FK.08.01.03.158/049 alg. historie boek titel; "Atlas van de Drentse flora" werkgroep Drentse flora  
FK.01.01.03.016/049 alg. historie boek Rouwadvertentie van Annigje Haveman, echtgenote van Roelof Knol  

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 10-01-2019

  Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm  

versie: **