Dikke Verhalen
 
29 oktober 2006, thema: Streekverbetering bracht veel goeds voor Vledder
 
Zondag 29 oktober was de eerste bijeenkomst van het nieuwe, negende seizoen van Dikke Verhalen in Vledder. Tijdens zijn welkomstwoord in een vol De Tippe gaf initiatiefnemer en voorzitter John Boersma aan dat hij blij was dat de historische vereniging ’t Fledder Kerspel bereid was Dikke Verhalen in Vledder te ‘adopteren’. Bij wijze van symbool overhandigde hij één van de videobanden die gemaakt worden van de bijeenkomsten aan Jan Bethlehem,de voorzitter van ’t Fledder Kerspel. Voor de bezoekers aan deze bijeenkomsten,die steeds meer het karakter krijgen van een reünie, zal er gelukkig niets veranderen.

Zoals zo vaak werd er gestart met een serie schitterende dia’s met markante personen en gebouwen uit het Vledder van vroeger. De dia’s,afkomstig van en geschonken door Bertus Beverdam aan de historische vereniging,werden weer begeleid met commentaar van Kasper Bovenkamp.

Aan tafel bij gesprekleider Sander ter Haar zaten dit keer Jan Bethlehem en Bertus Jager.

Centraal stond een onderzoek dat in 1957 werd gehouden onder de inwoners van Vledder. Een belangrijke rol in dit onderzoek was weggelegd voor wat aangeduid werd met ‘streekverbetering’: een door het Ministerie van Landbouw breed opgezet plan om met subsidiegelden een gebied tot ontwikkeling te brengen. Er werden voorlichtingbijeenkomsten georganiseerd over nieuwe landbouwtechnieken, maar ook cursussen ‘koken voor mannen’.

Een woord dat veelvuldig in verband met streekverbetering werd genoemd is ruilverkaveling. Vanuit de zaal werden diverse voorbeelden genoemd van ruilverkaveling,bijvoorbeeld door Jacobus Dolsma. Hij verhaalde tevens over de BOD: de Bond van Oud-Leerlingen in Drenthe,een vereniging van oud-landbouwleerlingen die al vóór de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. Ook op het gebied van de gezondheidszorg ontwikkelde Vledder zich, hetgeen door twee oud-huisartsen, Verdenius en Boot, met voorbeelden werd geďllustreerd.

Dat Vledder een sterk agrarisch karakter had was bekend; minder bekend was dat er echter ook industrie was in de vorm van een kopergieterij en een ijsco-makerij.

Onder het genot van een inmiddels bekend borreltje, luisterend naar de naam ‘Hagel en Donder’, kwamen de tongen weer goed los. Het was al weer na half twee dat gespreksleider Sander ter Haar zijn stamtafelgasten en de mensen in de zaal bedankte voor hun inbreng in de levendige stroom verhalen.

De tweede bijeenkomst in het nieuwe seizoen zal plaatsvinden op 11 februari 2007. De Gemeente Vledder zal dan het onderwerp zijn. Freije en Tiemen Stuiver zullen dan aan de stamtafel plaats nemen.

Dikke Verhalen in Vledder is een initiatief van een aantal mensen uit Vledder, die gezamenlijk herinneringen wil ophalen over het leven van vroeger in Vledder met het doel deze herinneringen aan de hand van verhalen en anekdotes te bewaren voor het nageslacht. Tijdens de bijeenkomsten worden video-opnames gemaakt. Iedereen die daarin geďnteresseerd is of actief aan dat beeld van vroeger wil bijdragen door verhalen of anekdotes is van harte welkom bij de bijeenkomsten.
 
 
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: **