Dikke Verhalen
 
11 februari 2007, thema: "de gemeente Vledder"
 
Aan de stamtafel bij Sander ter Haar zaten Tiemen Stuiver,een vaste gast bij Dikke Verhalen in Vledder, en Harm Freije. Beiden waren werkzaam bij de gemeente Vledder.

Tiemen Stuiver,in die tijd door iedereen met ‘jij’ aangesproken behalve door de burgemeester werkte als ‘jongste bediende’ van 1956 tot 1959; Harm Freije,tegenwoordig woonachtig in Neede, werkte als gemeentesecretaris van 1961 tot 1969

.Tiemen Stuiver toonde een serie schitterende dia’s en voorzag die van gedetailleerd commentaar; niet alleen dia’s van de familie Stuiver, waarvan vader Stuiver in 1952 een elektriciteitszaak vestigde in Vledder, maar ook van heel veel bekende Vledderse panden en haar voormalige bewoners. Eén daarvan betrof de Oude Korenmolen die uit 1857 stamde en in 1955 werd afgebroken.

Veel anekdotes gingen over de toenmalige gemeente-architect Rudolf Juffer: een flamboyant persoon die zich een liefhebber van het vrouwelijk schoon toonde en er prat op ging een echte anti-ambtenaar te zijn. Dat gold niet voor de toenmalige burgemeester Van Holten tot Echten; een echte aristocraat, die later dan de rest ter secretarie verscheen en uitvoerig de meegebrachte krant ging lezen. Nadat deze plicht vervuld was richtte hij zich tot de ambtenaren met de vraag: ‘hebben de heren nog iets voor mij te doen ’.

Een ander boeiend verhaal ging over de beroemde zigeneurkoning Koko Petalo,die een televisie wenste te kopen in de zaak van de familie Stuiver; door lang aandringen van de zus van Tiemen Suiver,die aan de Sociale Academie studeerde, zwichtte vader Stuiver en verkocht de televisie ‘op afbetaling’; de afloop ervan kunt u raden.

Harm Freije kon eveneens putten uit een rijk arsenaal verhalen, waarvan er één over een subsidie voor het te bouwen zwembad ging. Speciaal voor het verstrekken van een subsidie kwam een ‘hoge pief’ uit Den Haag van een ministerie; aangezien er bij dat bezoek iets te veel drankjes waren genuttigd, belde een medewerker de volgende dag vanuit Den Haag met de vraag wat zijn baas nu precies toegezegd had.

Een dankbaar onderwerp voor diverse verhalen vormde ook mevrouw Warners: de excentrieke Blauwe Dame van het Zeemuseum Miramar.

De volle zaal vulde zoals gebruikelijk de verhalen vanachter de stamtafel weer prachtig aan.

Na afloop werden nog lang verhalen en ervaringen uitgewisseld.

De initiatiefgroep Dikke Verhalen in Vledder.
 
 
Achter de tafel van li.: Tiemen Stuiver, Sander ter Haar, Harm Freije.
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

**