Dikke Verhalen
 
11 november 2007, thema: "Elektrisch apparatuur"
 
Zondag 11 november was er alweer de tweede en voor 2007 de laatste bijeenkomst van Dikke Verhalen in Vledder.

De opening van de bijeenkomst werd verricht de initiatiefnemer van de bijeenkomsten: John Boersma, hij mocht ongeveer 120 bezoekers verwelkomen. In zijn toespraakje herinnerde hij nog even aan het overlijden van het groepslid Hillie Vos-Eleveld, die erg gemist wordt, niet alleen voor haar inbreng maar vooral ook om haar altijd zo opgewekte karakter.

Daarna krijgt Jan Bethlehem het woord als voorzitter van de vereniging, waarbij het 10-jarig bestaan van de Dikke verhalen groep werd gememoreerd. Hij doet een greep uit ;de ongeveer 25 onderwerpen die in die 10 jaar als onderwerp gediend hebben. Hij roemt de grote belangstelling die, ook nu nog, na 10 jaar aanwezig is.

Jan geeft daarna het woord aan onze tafel gespreksleider Sander ter Haar. Deze greep de gelegenheid aan om enkele woorden tot John Boersma en zijn echtgenote Monique te richten. Dit omdat ze aangegeven hebben om na deze aflevering te stoppen met Dikke verhalen, hen wordt een boek en bloemen aangeboden. John heeft als een soort voorzitter binnen de groep opgetreden, wie dit nu overneemt is nog niet besloten.

Het onderwerp deze morgen is de opkomst van de elektrische apparaten en wel speciaal gericht op de in het huishouden voorkomende spullen. Ter illustratie waren er diverse voorbeelden uitgestald o.a. een televisie en radio uit de jaren 50 van de vorige eeuw.

Aan de tafel de gebroeders Tiemen en Wim Stuiver en Mevr.Lammie Bron-Wanningen, het werd een hele leuke morgen waarbij vooral bleek dat Wim Stuiver heel veel van de elektriciteit af weet. Ook nu weer diverse reacties uit de zaal, reacties die blijk gaven van het feit dat er weer een onderwerp dat gekozen was dat interessant was voor iedereen en weer vele herinneringen opwekte.

In de pauze werd naar goed gebruik een ouderwets borreltje geschonken hetwelk deze keer in verband met het 10-jarig bestaan voor rekening van de vereniging was.

A.K. Bovenkamp.
 
 
 
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: **