Dikke Verhalen
 
25 oktober 2009, thema: "Hoe Vledder veranderde in de afgelopen 50 jaar"
 
HOE VLEDDER VERANDERDE IN DE AFGELOPEN 50 JAAR O.M. DOOR INVLOED VAN INWONERS VAN BUITEN DE VLEDDERSE GRENS.

Blijkbaar was de titel van deze aflevering zo uitnodigend dat  ruim 150 mensen om 11.00 uur, de grote zaal van de Tippe helemaal vulde. Sander ter Haar opende zoals gewoonlijk met iedereen hartelijk welkom te heten. Vooral ook de mensen die nog nooit eerder geweest waren. Dit keer weer 15.

Door de commissie waren er weer 2 fotozuilen ingericht met foto's van Vledder-toen, in zwart-wit, en Vledder-nu, in kleur. (verzorgd door Kasper Bovenkamp)

Na alle zakelijke mededelingen kreeg Kasper even het woord. Hij liet ons prachtige foto's zien van alle burgemeesters die de v.m. gemeente Vledder gehad heeft. Deze zijn door Rien Krijnen (webmaster) op volgorde gezet en voorzien van de "regeringsperiode".

Roelof v. d Veen werd door Wieger Visser geattendeerd op het bestaan van deze foto's die, alsook de oude burgemeestersstoel, nu in het bezit van de Historische vereniging zijn.

Alle burgemeesters, van de eerste tot de laatste passeerden de revue (te zien op de website)

De eerste was burgemeester van Royen. Via o.a. Pottinga,  vader en zoon Wijnoldij en  Kooiman, kwamen we bij de meer bekendere, zoals burgemeester de Jonge die later naar Vries gegaan is en daar 2 jaar geleden overleden is.

De familie de Jonge heeft de vereniging een doos vol albums en krantenknipsels geschonken. Evenals een 600 dia's uit zijn  "Vledder" tijd. Een prachtige erfenis die bij de Historische Vereniging een prachtige plek gekregen heeft.

Na burgemeester de Jonge kwam van Julsingha, een heel sociale man en zeker ook zijn vrouw die heel veel jaren "tafeltje dekje" verzorgd heeft.

Toen maakte een zeer jonge burgemeester Cees Verstegen zijn opwachting. Hij maakte de realisatie van de sporthal mogelijk. Hij is nu burgemeester van Slochteren. Wim Vuursteen was de op ÚÚn na laatste. Harm Tees (nog steeds woonachtig in Vledder) gaf het "stokje" door aan de nieuwe gemeente Westerveld.

Deze "opfris burgemeesters"quiz" was een leuk extraatje, waarna er weer snel overgegaan werd naar Sander met zijn stamtafelgasten.

Hendrik Dooren introduceerde zichzelf door te vertellen dat hij eigenlijk een" immigrant" is. Hij is in Appelscha geboren en woont al vanaf 1957 in Vledder. De familie Dooren was het eerste gezin dat in de Beatrixstraat kwam te wonen. En......wat een weelde hier, zei Hendrik. Van de tobbe naar de douche. En een echte wc en geen "buitendoos".En......er was al gas!!!!!!!!!!!!!!!!.  Want in Appelscha was men nog niet zo ver.

De tweede stamtafelgast, Hans van der Heijden, in de volksmond beter bekend als de "lelieboer van de Middenweg" heeft jaren geleden zijn Brabant verlaten om zijn "roeping"van boer in het" Drentse",in vervulling te laten gaan. Als een van de 5 zonen van een Brabantse boer is hij hier met helemaal niets begonnen. Er staat nu een prachtig bedrijf waar vele gezinnen hun brood mee verdienen. Ook Poolse werknemers verdienen hier een flinke boterham. Hans en zijn gezin hebben zich heel goed aangepast aan de Drentse leefgewoonten en volgens Trudy (de vrouw van Hans) is het nu al zo dat ze het leuk vinden om op familiebezoek in Brabant te gaan maar blij zijn als ze weer in Vledder zijn. Over het zich thuis voelen gesproken.

In Vledder is men er zo'n 50 jaar al aardig aan gewend dat er steeds meer mensen van buitenaf zijn komen wonen. Voor de 'buitengrenzers" is de taal wat anders en ook de uitspraken, zoals b.v. "Ik kan het niet wachten" dat betekent dat je geen tijd/geduld hebt. Ja, ja betekent eigenlijk NEE. En "meneer zal wel geliek hebben"  zegt zoveel als "klets maar wat" en men is het dus op een "nette" manier oneens.

Zo kon Hendrik nog wel een poosje doorgaan.

Ook het zgn. "slepen" op oudejaarsavond is voor vele nieuwkomers een onbekend gebruik wat dan ook niet altijd in goede aarde valt. Jaren geleden is de vereniging "de Oliebol"opgericht die er voor zorgt dat er door het organiseren van groot vuurwerk minder vandalisme optreedt. Ook bezoeken ze zieke mensen met een aardige attentie. En...zorgen voor een stunt. Al met al, niet meer weg te denken in ons mooie dorp. Applaus klonk voor deze fantastische club.Natuurlijk zijn er ook gebruiken van andere delen van ons land ge´ntegreerd in onze gemeenschap.

Met name heeft de vereniging van dorpsbelang de kofferbakverkoop bij de Tippe ge´ntroduceerd.

Wijlen Reint Pit heeft het voor elkaar gekregen om samen met vele vrijwilligers het zwembad te behoeden voor sluiting.

Eigenlijk kwamen er niet zo zeer verschillen tussen "echte" en "onechte" Vleddernaars aan bod. Of het moet gaan over de uitbreiding door woningbouw. Veel mensen van "buitenaf" zijn hier voor de rust komen wonen en willen het laten zoals het is. Voor velen was er hoop op toch een kleine uitbreiding in "Vledder Noord" waar volgens Trudy van der Heijden in 2010 het startsein voor wordt gegeven.

Het was zomaar half twee en Sander moest weer een eind aan deze ochtend maken waar nog veel onbesproken bleef.

Misschien dat dit dan een andere keer als extraatje aan de orde

Toos Posthumus
 
 
 
 
 
 
 
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: **