Dikke Verhalen
 
27 februari 2011, thema: voortgezet onderwijs.
 
Op zondag 27 februari mocht Sander ter Haar, voorzitter van de commissie Dikke Verhalen van de Historische Vereniging ít Fledder Kerspel, ruim 70 mensen verwelkomen in De Tippe te Vledder. Toch een groot aantal mensen ondanks het einde van de krokusvakantie. Ook nu weer mocht hij mensen begroeten die voor de eerste keer een Dikke Verhalen bijeenkomst bijwoonden.

Voordat met het thema van de ochtend werd gestart werden er weer diaís vertoond. Nu diaís van "Meester" Beverdam die hij had genomen in de jaren 1962/1963. Hij had ze genomen van willekeurige mensen in de voormalige gemeente Vledder. Een feest der herkenning van de aanwezigen. Sommigen zagen zich zelf, maar dan 50 jaar jonger, terug op het grote scherm. Zo werd een foto getoond van een politieagent op de brommer, boeren in actie op het land, de postkantoorhouder aan de Brink en mensen op een fiets, een ritje makend rond Frederiksoord of door een van de dorpen. Mooi dat die diaís zijn bewaard en bij dit soort gelegenheden worden getoond.

Het thema voortgezet onderwijs werd omlijst met twee zuilen met fotoís van scholen waar de jeugd uit Vledder heen ging en nog gaat. Vaak schoolgebouwen die niet meer bestaan of scholen die in de loop van de tijd zijn opgegaan in een grote fusieschool, zoals de RSG Tromp Meesters in Steenwijk. Daarnaast waren er klasse fotoís , fotoís van schoolreisjes etc. De fotoís van de HAVO/MAVO waren afkomstig van de historische vereniging Diever.

Aan de stamtafel zaten Dirk Reuvekamp, oud leraar van de ambachtsschool te Steenwijk en Willem Duiven, oud voorzitter van de oudercommissie van de HAVO/MAVO te Diever. Eerstgenoemde was ruim 30 jaar leraar aan de LTS geweest en kon dus goed vertellen over wat de jeugd op de school zoal bezig hield. Verder kwamen er verhalen vanuit de zaal. Hoewel de heer Reuvekamp 30 jaar leraar is geweest zat geen enkele oud leerling in de zaal. Uiteraard wel mensen die op de LTS hadden gezeten.

Uit de verhalen bleek verder dat er in het onderwijs een belangrijke rol is weggelegd voor de conciŽrge. Een belangrijke verbindende schakel tussen het lerarenkorps en de leerlingen. Hendrik Dooren kon hier als oud conciŽrge van de Pabo (kweekschool) over meepraten. Andere belangrijke zaken die aan de orde kwamen waren: wat de vader als vak had was vaak ook de toekomst voor de scholier en dus lag vaak de vervolgopleiding al vast en de fietsafstand tot de school was ook mede bepalend waar je heen ging. Zo ging men eerder naar de Huishoudschool in Noordwolde dan naar Steenwijk en eerder naar de ULO in Diever dan naar Steenwijk. Voor de ambachtsschool/LTS en de landbouwschool moest men wel naar Steenwijk, omdat er in de nabije omgeving geen andere school was. Verder kwamen er verhalen over het fietsen naar de school. De rood-witte sjaal van Diever (de meisjes moesten die ook breien voor de jongens!) en het omrijden over De Bult in verband met de aanwezigheid van een woonwagenkamp ter hoogte van het huidige medisch centrum te Steenwijk (dit naar aanleiding van akkefietje rond het ondersteboven rijden van een woonwagenbewoner). De heer Duiven verhaalde van de schoolreisjes van de HAVO/MAVO naar Oostenrijk in de jaren zeventig en de trucjes die men had om onwillige leerlingen toch de bergen op te krijgen. Meer dan de helft van de scholieren kwam toen voor de eerste keer in het buienland. In Diever experimenteerde men met het middenschoolmodel dat nooit geheel van de grond is gekomen. Daarnaast werden er 7 leerlingen van Ameland gehaald om toch een Havo afdeling te kunnen houden. De leerlingen kwamen van Ameland als gevolg van de contacten van de toenmalige directeur met Ameland. Overigens kende de kleine school uit Diever in die tijd een hoog slagingspercentage.

In de zaal zaten ook de oud directeur van de Huishoudschool Steenwijk en zijn vrouw (oud lerares Engels): de heer en mevrouw Toor. Hij vertelde dat hij, na 50 jaar voorgegaan te zijn door twee vrouwelijke directeuren hij de eerste mannelijke directeur op de huishoudschool werd. Hij moest ook de school een frisser uiterlijk geven. Zo werd, ondanks enige tegenwerking, de granietenvloer vervangen door vloerbedekking waardoor het een stuk rustiger werd in de school. De hoge hakken van de dames maakten nogal wat lawaai op de granieten vloer. Overigens werden in die tijd al aan uitwisseling gedaan met jongens van de ambachtsschool. De jongens leerden koken en de meisjes deden technische vakken. Het enkele meisje dat, in die tijd, zelf koos voor een technisch vak zoals bouwkundig tekenen was vaak erg gemotiveerd en werd gesteund door haar ouders. Dit werd anders toen, door aanpassing van de onderwijsmethoden, bepaalde vakken voor jongens of meisjes verplicht werden. Toen waren het vaak de ouders die hier moeite mee hadden: moet mijn zoon echt leren koken? Overigens moest deze emancipatie ook in het lerarenkorps nog plaatsvinden. Op de ambachtsschool waren toch hoofdzakelijk leraren te vinden. Dit in tegenstelling tot de huishoudscholen waar toch ook leraren voor de klas stonden. Overigens speelde dit uiteraard niet bij de HAVO/MAVO en de andere algemene opleidingen, waar altijd al gemengde klassen waren.

Door de zaal werd aangegeven dat het volgen van avondopleidingen een veel meer voorkomende situatie was. Je was aan het leren terwijl je ook al aan het werk was. Nu studeer je af en moet je het in de praktijk nog leren. Overigens was er in die dagen wel een groter vraag naar arbeidskrachten

Aan het eind van de ochtend waren de oud onderwijsmensen het er over eens dat de omgeving verandert maar dat de kinderen en de wijze van opvoeding niet veranderen.

Sander ter Haar kon aan het eind van de bijeenkomst constateren dat het weer een geslaagde ochtend was.

Roelof van der Veen
 
 
 
 
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: **