Dikke Verhalen
 
19 februari 2012, thema: De Hoek met bewoners van vroeger en nu
 
De commissie Dikke Verhalen organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst voor de (oud) inwoners van de voormalige gemeente Vledder. Meestal wordt dit gekoppeld aan een specifiek thema, zoals het voorgezet onderwijs, Vledder in en na de zestiger jaren etc. Deze keer was het onderwerp: "de Hoek vroeger en nu". De Hoek een van de oudste straten van het dorp Vledder waar alleen boerderijen stonden. Ook niet vreemd voor een dorp dat op een bepaald moment 68 boerderijen telde. Dat het onderwerp aansprak bleek wel uit het feit dat de zaal wederom flink gevuld was. Ruim 140 mensen woonden de bijeenkomst bij.

Aan de hand van fotoís van de voormalige boerderijen en de huidige situatie werden verhalen verteld over de wijze van boeren en haar toenmalige bewoners. Aan de stamtafel deze keer de dames Wiegman en Keizer-Lijst. Zoals gewoonlijk werd de bijeenkomst geleid door Sander ter Haar. Het gekozen onderwerp bleek een schot in de roos te zijn. Aan de hand van de gepresenteerde fotoís kwamen de voormalige bewoners tot leven aan de hand van de verhalen uit de zaal. Diverse panden zijn nog steeds in volle glorie aanwezig een andere krijgt nog een nieuwe bestemming zoals het Thomashuis. Andere boerderijen hebben de tand des tijd niet doorstaan en zijn grondig verbouwd of afgebroken. Het voormalig pand De Hoek 1 werd speciaal belicht. Zowel de plek als het gebouw heeft diverse functies gehad totdat het in de jaren negentig, in opdracht van de woningbouwvereniging Actium, werd omgebouwd tot diverse wooneenheden. Zo heeft op die plek (volgens verhalen) een klooster gestaan, heeft het onderdak geboden aan het toenmalige Schultehuis, timmerwerkplaats, bakkerij etc. Het in het dorp bekende verhaal van de onderaardse gang naar de kerk en het gemeentehuis kwam uiteraard ook weer naar voren. Dat de verhalen wellicht toch op enige waarheid berusten is echter niet ondenkbaar. Tijdens de 80 jarige oorlog en het beleg van de vesting Steenwijk waren de troepen gelegerd in Diever en in Vledder. Die dorpen hebben toen veel te lijden gehad van de bezettingsmacht. Vele kostbaarheden werden toen, volgens overlevering, opgeborgen in de voornoemde gang. In hoeverre de verhalen op waarheid berusten is echter nog steeds een mysterie. De voormalige bestuurders van Vledder hadden echter het geld er niet voor over om deze verhalen grondig te onderzoeken. Uit de zaal kwam de oproep dat wellicht de huidige gemeente Westerveld dit zou kunnen doen. Andere aanwezigen vonden het mysterie al mooi genoeg. Dit hoefde niet ontzenuwd te worden.
De vroegere bewoners van De Hoek gaven aan dat men altijd prettig gewoond had aan De Hoek (pas in de jaren 60 kwamen er straatnamen). Dat kwam ook omdat de gemeenschapszin er hecht was. Dit kwam ook omdat men in die tijd bijna allemaal boer was en in dezelfde omstandigheden verkeerde. Men ondervond ook, een uitzondering daargelaten, geen echte armoede. Op de Es waren er allemaal kleine akkers die bewerkt moesten worden. Hierin kwam pas verandering na de ruilverkaveling, toen de kavels efficiŽnter werden ingedeeld en ook zo kon worden gewerkt.

Al met al kon de voorzitter terugkijken op een zeer geslaagde ochtend.
 
 
   
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: **