Dikke Verhalen
 
18 november 2012, thema: In feeststemming met Decemberfeesten en gebruiken
 
Blijkbaar een thema wat aansprak want al snel moesten er meer stoelen worden aangesleept, met als resultaat een overvolle Tippe in Vledder.

Na de oproep aan de aanwezigen om toch vooral lid te worden van onze vereniging kwamen Sinterklaas met zijn Piet binnen. Uiteraard werd het lied: "Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht" gezongen bij hun entree. Gezeten op zijn zetel nodigde hij diverse mensen uit het publiek uit voor het vertellen van verhalen rond zijn verjaardag. Op de lagere school was het meester Blomsma die al lang voordat het Sinterklaasfeest gevierd werd, mooie tekeningen op het schoolbord had geplaatst om in de stemming te komen. Hij kon blijkbaar mooi tekenen want die herinnering stond nog vers in het geheugen van de voorzitter Sander ter Haar. Vervolgens werd er door een gelegenheidskoor een speciaal lied voor Sinterklaas gezongen. Aan de zijde van Sinterklaas werden door de diverse genodigden verhalen verteld variërend van: het aanbrengen van zilverpapier tussen de bougiepoten van de brommer van de dominee, herinneringen aan de Engelse popgroep The Sweet in de jaren zeventig tot de nieuwe traditie van het Midwinterhoornblazen. Met het zingen van het afscheidslied "Dag Sinterklaasje" namen Sinterklaas en Zwarte Piet afscheid van de bijeenkomst. Degenen die hun verhaal mochten doen bij Sinterklaas kregen een toepasselijk cadeautje (bijvoorbeeld een bougie).

Tussen de verhalen door werd het "Rad van Avontuur" bediend door Hendrik Dooren. Iedereen had bij binnenkomst een lootje ontvangen. Bij het juiste nummer gedraaid door het Rad, werden er leuke prijsjes uitgedeeld. Prijsjes die óf oude gebruiksvoorwerpen waren óf te maken hadden met bakkersproducten. Vroeger werd er namelijk bij de toen bestaande bakkers, tijdens Sinterklaas, het Rad van Avontuur gespeeld, gesjoeld en werd aan ballen gooien gedaan. De prijzen waren destijds bakkerijproducten zoals opgespoten koeken, destijds een ware lekkernij.
Alle aanwezigen werden nu getrakteerd op warme chocolademelk en kniepertjes.

Na de pauze was het podium voor Roelof Zanting en twee (voormalige) bestuursleden van de Oudejaarsvereniging De Oliebol, de heren Arjan Mol en Olaf Janson. Eerst ging Roelof Zanting in op het afsteken van vuurwerk, het beperkt slepen van diverse voorwerpen en het rondgaan ná de jaarwisseling bij de buren.
De Oudejaarsvereniging "De Oliebol" werd opgericht in 1994. De gemeente subsidieerde de vereniging met fl. 1.000, -. Doel van de vereniging is om te komen tot minder vandalisme tijdens de Oudjaarsnacht, het bevorderen van het dorpsgevoel en de contacten tussen de jeugd te verstevigen. Met behulp van donateurs en leden worden er rond de jaarwisseling diverse activiteiten ontplooid zoals: het bezoeken van mensen uit Vledder die tijdens de feestdagen in het ziekenhuis liggen, het ondersteunen van de diverse Vledderse verenigingen, het organiseren van het vuurwerk en het financieel ondersteunen van het Sinterklaasfeest. Vervolgens werd ingegaan op de diverse stunts die elk jaar worden gehouden.

De eerste stunt was het weghalen van de middenstip van de Voetvalvereniging Elsloo. Dit als eerbetoon aan de Oudejaarsvereniging Elsloo, die al jarenlang een succesvolle stunt op haar programma had staan. De meest succesvolle stunt De Oliebol was die van het "lenen" van de caravan van het programma "All you need is love". Overigens kan er ook van een succes worden gesproken als de stunt niet lukt maar de publiciteit erom heen ook zodanig is dat Vledder op de kaart wordt gezet. Er wordt stilgestaan bij de stunts: ophalen van alle plaatsnamen met : "groen" erin, het weghalen van beesten bij en rond het dierenpark te Emmen, de Steen uit Doldersum, de eerste coffeeshop in Vledder "skyhigh", Ellert en Brammert etc. Eerst wordt er een actueel onderwerp bedacht, daarna pas het voorwerp dat moet worden ontvreemd. Zo paste het weghalen van de plaatsnamen "groen" (o.a. Groenloo) bij het behalen van de titel "groenste gemeente van Nederland". Essentieel is dat, indien er voorwerpen, worden weggehaald die in dezelfde staat weer worden geplaatst en eventueel gemonteerd direct na de jaarwisseling.

Met het uitspreken van de hoop dat "de Oliebol" nog jarenlang hun goede werk mogen doen sloot de voorzitter de bijeenkomst. De volgende bijeenkomsten van Dikke Verhalen zullen plaatsvinden op 3 maart en 17 november 2013.

Een bijeenkomst met een ietwat ander karakter dan men gewend was. Een Sinterklaas die voor de pauze de mensen de verhalen liet vertellen en na de pauze "de jeugd" die nu aan bod kwam. Een verfrissende werkwijze die vooral meer mensen zal aanspreken. Want: geschiedenis begint vandaag!

De secretaris ’t Fledder Kerspel
Roelof van der Veen
 
 
 
 
 

Klik op foto voor grote weergave

 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Versie: **