Dikke Verhalen
 
17 november 2013, thema: "Toen en nu : de Brink"
 
Verslag Dikke Verhalen 17 november 2013.

 Dikke Verhalen in De Tippe trok weer een volle zaal. Na een welkomstwoord tot de aanwezigen, werd afscheid genomen van Tinus Leonhardt, die om gezondheidsredenen na 15 jaar moest stoppen met het camerawerk. Tinus heeft aan de wieg gestaan van Dikke Verhalen en een waardevolle bijdrage geleverd aan het archief van de Historische Vereniging ’t Fledder Kerspel, hiervoor dank.

Daarna richt Jan Bethlehem het woord tot de poppenkastspelers van "Poparottie". Zij heffen hun vereniging op en in verband daarmee schenken zij hun complete geluidsinstallatie aan onze vereniging. Een prachtig gebaar wat met applaus beloond wordt.

Dan is het woord aan Jaap Schipper die met stamtafelgast Thijs Winters een rondje maakt rond de Grote Brink en haar vroegere bewoners, waar Thijs in de vijftiger jaren er een van was. Prachtige beelden van toen en nu uit de verzameling van onze webmaster Rien Krijnen gaven weer hoe het rond de Grote Brink is veranderd. Hieronder een kleine greep uit het besprokene.

Een aantal huizen zijn afgebroken en niet weer opgebouwd o.a. dat van Hendrik Dekker en Jan Stuiver. In 1965 is daar een hertenkamp gekomen. De vroegere Sparwinkel van Hendrik van Rijsten en Johanne is na een aantal verbouwingen helemaal afgebroken en nu staat er Hotel Restaurant "Brinkzicht". Ook het pand er naast van kapper Kiers met onder hetzelfde dak tante Coba Groeneveld, die kostgangers hield, is vervangen door nieuwbouw.

Het vroegere gemeentehuis, nu museum Valse Kunst, herbergde een café en autosloperij annex taxibedrijf van Jo en Annie Koopmans. De autosloperij was het begin van het garagebedrijf dat later verhuisde naar de hoek van de Dorpsstraat en de Vledderweg. Van oude auto’s werden boerenwagens gemaakt op luchtbanden, voor die tijd een enorme vooruitgang, geen geratel meer op de keien. Ook werden oude auto’s omgebouwd tot autotrekker. In Vledder reden er twee.

Jo Koopmans was een zakenman. Hij bedankte als raadslid om de eerste auto die de gemeente Vledder aanschafte te kunnen leveren .Daarnaast begon hij met een camping "De Bosrand" en nog een garage in Steenwijk. Na Koopmans kwamen er nieuwe bewoners, de familie Beukeveld uit Coevorden. De garage werd een ijsmakerij maar die was geen lang leven beschoren. Na de verbouwing van het gemeentehuis werd er aan de voorkant in de koekoek een klok geplaatst door burgemeester Verstegen en oud-huisarts Van Lier, die een inzamelingsactie onder de bevolking voor het benodigde geld opgezet had.

Bij vrijwel elk besproken pand kwamen veel reacties uit de zaal met aanvullende opmerkingen, anekdotes en kenmerkende gezegden van bewoners. Al met al was het weer een een geslaagde morgen.

Sander ter Haar
 
Versie: **