De historische vereniging 't Fledder Kerspel

Vereniging ’t Fledder Kerspel
De vereniging is opgericht op 25 februari 2003 en heeft als doel:
a. het bewaren, beschermen, verzamelen van kennis en goederen betreffende het culturele en historische erfgoed
b. het bevorderen en uitdragen van de belangstelling voor en kennis van het culturele erfgoed.

Activiteiten van de vereniging
De vereniging organiseert diverse activiteiten .
a. Drie keer per jaar de uitgave van het blad KerspelStokkies. In dit blad staan verhalen over de geschiedenis van onze voormalige gemeente. Uiteraard met diverse foto’s van toen en nu.
b. Eén keer per jaar de uitgave van een jaarkalender met oude foto’s;
c. Twee keer per jaar het organiseren van de bijeenkomst Dikke Verhalen, waar aan de hand van een thema gezamenlijk herinneringen worden opgehaald.
d. Het organiseren van lezingen voor de leden.
e. het onderhoud van de twee lijkenhuisjes op de begraafplaats te Vledder.

Naast activiteiten die door de vereniging zelf worden gedaan zijn er ook activiteiten die gezamenlijk met de andere Westerveldse historische verenigingen en soms met de gemeente worden gedaan. Zoals de uitgave van “Religie in Westerveld”, de canon van Westerveld, de Tweede Wereldoorlog in Westerveld”, de uitwerking van de historische atlas, de uitgave ‘sporen uit het verleden’ en deelname aan het project Drenthe Anno.nu.

Commissies van de vereniging.
Het zal duidelijk zijn dat de eerder genoemde activiteiten niet allemaal zelf door het bestuur kunnen worden gedaan.
Er zijn daarom ook een vijftal commissies in het leven geroepen, namelijk:
a. de Redactiecommissie;
b. de Websitecommissie;
c. de Dikke Verhalencommissie
d. de Jaarkalendercommissie.

Eenmaal per jaar komen bestuur en commissies bijeen om zaken af te stemmen. Overigens kent elke commissies ook een aanspreekpunt in de vorm van een bestuurslid. Op deze wijze wordt de algemene lijn van de vereniging gewaarborgd en kan worden voldaan aan de in 2003 geformuleerde doelstelling.

Eigen onderkomen. Na een verhuizing in april 2019 heeft de vereniging de beschikking over een eigen vergader/bezoekruimte in het huis van Weldadigheid, Majoor van Swietenlaan 1a, 8382 CE Frederiksoord. Hier kunt U zonder afspraak terecht met vragen, opmerkingen, aanbieden materiaal enzovoort. Openingstijden: Iedere woensdag morgen, 09.30-11.30 uur, in de maanden oktober tot en met maart alleen de eerste woensdag van de maand,  en na overleg. De ruimte is gelegen op de eerste verdieping, er is een traplift aanwezig.

Daarnaast hebben we ook een opslagruimte aan het Oosteinde te Vledder waar geen bezoek mogelijk is anders dan na overleg. Hier worden onder meer de oude gereedschappen opgeborgen.

Lidmaatschap
Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de voormalige gemeente Vledder?, dan is een lidmaatschap van de historische vereniging iets voor u.
Waarom lid worden?
Voor € 17,50 per jaar krijgt u ons blad KerspelStokkies en kunt u deelnemen aan de lezingen die door de vereniging worden georganiseerd. Daarnaast beschikt de vereniging over een website boordevol wetenswaardigheden, die regelmatig van nieuwe informatie wordt voorzien. Tevens ontvangt u jaarlijks de kalender met oude foto’s van de gemeente Vledder.

Naast deze directe voordelen draagt u bij aan het beschermen en verzamelen van het cultureel en historisch erfgoed van Vledder.

Onze mooie historie verdient het om bewaard te blijven!

Aanmelden
Dat kan door het downloaden van het aanmeldingsformulier vanaf onze site of door contact op te nemen met de secretaris van de vereniging.

Waardebon
Iemand verrassen met een apart cadeau?, Geef een waardebon voor een jaar lidmaatschap, te verkrijgen in het eigen onderkomen, zie boven, of via Grietje Broekman, voor gegevens zie onder.

Sponsoring
Naast de leden zijn de sponsoren een belangrijke bron van inkomsten. Door middel van sponsoring is de vereniging in staat om extra zaken te doen zoals aanschaf van een computer waardoor alle gegevens digitaal kunnen worden opgeslagen en bewerkt.

Bestuur, commissies en hun contactgegevens: zie hieronder.

Het bestuur

M.C.Hoff
(voorzitter)
G. Blomsma
(secretaris)
A. Mesken
(penningmeester a.i.)
G. Broekman
(werving a.i.)
vacant
 M.A. van Naamen van Eemneslaan 74 A
8382 EA Frederiksoord
tel. 0521-381584
e-mail
e-mail 

e-mail

e-mail
e-mail

Het secretariaatsadres van de vereniging:

Vledderweg 32, 8381 AD Vledder

Algemeen mailadres van de vereniging: info@fledderkerspel.nl

Naar nieuwspagina

 

Redactiecommissie Kerspelstokkies

M.C. Hoff
(namens bestuur)
G. Kiers
eindredacteur
H. Dolstra K.T. van Dijk vacant lid

Redactie commissie e-mail

Naar nieuwspagina

 

Website commissie

K. Eleveld A.C. Kijl M.G.N.Krijnen
web beheerder
G. Broekman
lid namens bestuur

Web beheerder e-mail

Naar nieuwspagina

 

Jaarkalender commissie

G. Broekman T. Kijl

Jaarkalendercommissie e-mail

Naar nieuwspagina

 

Commissie "Dikke Verhalen"

H. Dooren T. Posthumus-van der Helm A. L. Bovenkamp. J. Schipper T. Bethlehem van der Schoot J. Jonker-Wanders

De commissie is bereikbaar via e-mail: definitief adres volgt, tot dan: via secretaris van de vereniging

Naar nieuwspagina

 

Archief beheer

A. Jager
e-mail
M. Mol-Bosma
e-mail
G. Broekman

Naar nieuwspagina

 

***