Gezocht: speurneuzen

Het bestuur is, samen met de werkgroepen, bezig te kijken op welke wijze wij een kwaliteitsslag kunnen maken in de verdere onderbouwing van de geschiedenis van de voormalige gemeente Vledder. Wij zoeken dan ook mensen die de bestaande werkgroepen ondersteunen in vooral het onderzoekswerk ten behoeve van publicaties in KerspelStokkies en op de website. Maar bijvoorbeeld ook voor het houden van exposities met een bepaald thema.

Wilde u ook altijd al weten welke de oudste boerderijen van de voormalige gemeente Vledder zijn en wat hun (bewonings)geschiedenis is? Heeft u tijd om in archieven en Kadaster hier onderzoek naar te doen? Dan zijn wij op zoek naar u!

U doet dan, bijvoorbeeld , in de wintermaanden onderzoek in de archieven van de gemeente naar bepaalde zaken, zoals de bewoningsgeschiedenis van oude boerderijen. Onderzoek waar de werkgroepen zelf vaak niet of onvoldoende aan toe komen, maar wat wel essentieel is voor een goede onderbouwing van de artikelen. En tegelijk de bron is van het schrijven van nieuwe artikelen. U hoeft dus niet zelf een artikel te schrijven maar uiteraard kan dit, na overleg , wel.

Naast archiefonderzoek bij de gemeente of het Drents Archief, is er ook behoefte aan het meer gedetailleerd in kaart brengen van ons eigen archief. Zo is het oude archief van de basisschool te Vledder ondergebracht bij onze vereniging. Ontsluiting van dit archief zal, naar verwachting, diverse verhalen op leveren voor plaatsing in KerspelStokkies of op de website.

Kortom: we zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om in oude archieven te duiken en deze te ontsluiten.

Denkt u ’Dat is wat voor mij’ neem dan contact met ons op. Ook als u denkt ‘Ik weet het nog niet’ of ‘Ik weet niet precies wat ik moet doen’ maar heb er wel de tijd voor, meldt u aan. Het bestuur is van plan een bijeenkomst te organiseren voor belangstellenden waarin verwachtingen over en weer kunnen worden besproken. U kunt dan altijd nog besluiten of u een bijdrage kunt en wilt leveren aan onze vereniging.

Ik hoor graag van u!

Roelof van der Veen
secretaris

secretaris@fledderkerspel.nl

Door het sluiten van deze pagina keert U terug naar het vorige scherm.