Nieuwspagina (laatste wijziging: 18-11-2017) Data activiteiten: 2017
Dikke Verhalen, 19-11-2017
Onderwerp: zie bij 08-03-2016 hieronder
Data activiteiten 2018
Nog niets bekend
 
18 november 2017 Bijplaatsing foto's in rubriek Toen en Nu
Bij het reeds geplaatste onderwerp over het museum Miramar in Vledder hebben we een paar foto's bijgeplaatst uit de periode voorafgaande aan het museum tijdperk. Het pand en erbij behorende terrein fungeerde toen als pension en camping.
 
 
16/17 november 2017 Namen bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Enkele schoolfoto's uit Vledderveen, veel personen, weinig of geen namen. Nu wel allemaal. Maar vergissen is menselijk en zeker bij zoveel namen en gezichten, doch een vergissing kan met uw hulp worden gecorrigeerd. Dus kijk,  klik op de foto naar keuze en reageer als U iets opvalt.
 
      
   1964 afscheid van meester Hoekstra                       1964                                           1967                           
 
Bestuursleden gezocht.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 9 mei 2107 is Roelof van der Veen afgetreden als bestuurslid (secretaris). Wij zijn op zoek gegaan naar een opvolger/ster van Roelof en hebben die gevonden in de persoon van Gerda Blomsma. Zij zal als bestuurslid (secretaris) worden voorgedragen tijdens de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2018 en maakt tot die tijd als aspirant-bestuurslid deel uit van het bestuur. Ons bestuur bestaat dan uit vijf leden en dat is eigenlijk te weinig. Wij zoeken dus nog nieuwe bestuursleden. Wij vragen u na te denken of een bestuursfunctie iets voor u is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Gert Veld. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
11 november 2017 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
In het verleden deelde men alle kinderen van een school(tje) in twee of drie groepen op. Men zette een groep bijeen, alle onderwijzers erbij, een kind kreeg een bordje met een nummer erop, soms een plaatsnaam en/of dorpsnaam erbij, foto maken. Kinderen weg volgende groep nummer op bordje aanpassen etc. etc. Het gevolg : alle kinderen duidelijk in beeld en twee of drie op het eerste gezicht gelijke foto's, zelfde camera standpunt, zelfde onderwijzers, enz.. Op de index van de schoolfoto's is dat goed te zien omdat we aangeven welke groep gefotografeerd is. Vaak hebben van een jaartal maar één foto, bijvoorbeeld een groep 2 of 3, soms hebben we van twee groepen van een jaar een opname, toevalstreffers zijn dat. Zoals van de OLS te Vledderveen, we hadden de groepen 2 en 3 uit 1913. En nu viel ons oog op een opname van groep 1 uit dat jaar, een opname die de serie van dat jaar compleet maakt.Klik op foto hieronder.
 
 
03 november 2017 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's (07-11-2017 jaartal aangepast en gegevens aangevuld)
Bijgeplaatst een opname uit 1960, van de toneelvereniging uit Boschoord (TMB) gemaakt n.a.v. een jubileum opvoering. . Eerder hadden we hem als zoekvraag op de site staan. Klik op foto.
 
 
01 november 2017 Bijplaatsing in rubriek Familiefoto's
Bijgeplaatst een foto van de familie Carper uit Wilhelminaoord, jaartal 1909, klik op foto.
 
 
28 oktober 2017 Bijplaatsing in rubriek Diversen
Bij de padvinderij in de rubriek Diversen hebben we een drietal nieuwjaarskaarten bijgevoegd, klik op de kaart naar keuze.
 
     
 
21 oktober 2017 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Bijgeplaatst een onderwerp uit Vledder en wel het huis gelegen aan de Vledderweg nr 18, het pand dat nu door de fam. Kreike wordt bewoond. Klik op foto
 
 
19 oktober 2017 Oproep
De heer van Reenen, Hilversum, heeft het plan opgevat om de verhalen van hen die betrokken waren bij de opvang in Drenthe van zgn. honger evacués uit het westen van Nederland in de winter van 1944-1945 op te schrijven en te bundelen in een boek. Een initiatief dat we van harte ondersteunen. Voor meer info klik hier.
 
15 oktober 2017 Bijplaatsing in rubriek Documenten
Een weergave van een aan klanten en relaties gerichte brief waarin gewag werd gemaakt van de overname van het garagebedrijf van J.F. Koopmans door A.K. Bovenkamp. Let op het taalgebruik dat in tegenstelling tot veel hedendaagse meldingen en reclame uitingen niet doorspekt is met jij en jou.
 
 
24 september 2017 Bijplaatsing in rubriek Voorwerpen
Een spaarpot die zich nog velen zullen herinneren, zwaar van gewicht, ook als hij nog leeg was. Komt in deze vorm niet zoveel meer voor maar was ik het verleden in veel huishoudens te vinden. Klik op foto.
 
 
24 september 2017 Plaatsing artikelen uit KerspelStokkies nr 41
Uitgave nr 42 van KerspelStokkies is uitgebracht, en verspreidt, en dus plaatsen we de artikelen uit nr. 41 op de site, deze zijn te bereiken via de index op de artikelen in KerpelStokkies, zie linker kolom,  maar ook via onderstaande knop waar ze bijeen zijn gezet in een afwijkende kleur, Ook de in de uitgave geplaatste middenfoto staat op de site. Klik op foto.  
 
 
 
8 maart 2017 Dikke verhalen 19-11-2017
Het samenstellen van een aflevering van Dikke verhalen is als een bord volscheppen bij een lopend buffet. De keuze is moeilijk, je kiest een vijftal ingrediënten en bij het oppeuzelen blijk je na twee ervan dat je meer dan genoeg hebt, en de rest voldoende is voor zelfs een volgende maaltijd. Iets vergelijkbaars was bij de aflevering op 05-03-2017 van Dikke Verhalen ook het geval maar hier zijn de restjes gelukkig niet onderhevig aan bederf en kunnen we er een volgende aflevering ruimschoots mee vullen. En dat doen we dan ook met een vervolg op het onderwerp: de Vledderweg. Bekende plaats van samenkomst is de Tippe in Vledder en het aanvangstijdstip 11.00 uur. Leden en niet leden van de vereniging, die zoals altijd zeer welkom zijn, weten intussen dat we voor deze bijeenkomsten een geringe entree vragen. We hopen weer op een grote opkomst die waarschijnlijk dan ook weer garant staat voor vele reacties uit de zaal en een zeer geanimeerde sfeer. Tot dan
 
"Speurneuzen"gezocht"
Onze deze intrigerende titel startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van inmiddels verdwenen gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar opnamen. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar diverse voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variëren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl

*