Nieuwspagina (laatste wijziging: 16-10-2019) Data activiteiten 2019
17 november 2019 Bijeenkomst Dikke Verhalen in de Tippe
Bijzonderheden: volgen
 
03 oktober Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Rustoord II in Wilhelminaoord, een statig pand waarvan veel opnamen zijn gemaakt. Wij hadden er een paar geplaatst. |Maar nu hebben we de serie uitgebreid met een zestal opnamen, en een uitgewisseld voor een betere weergave.
 
 
02 oktober Tip
Wilt U ons bezoeken, graag zelfs en we kijken er naar uit, houdt U dan rekening met de gewijzigde openingstijden in de maanden oktober tot en met maart. Klik voor de juiste tijden op Info vereniging in de linker kolom.
 
27 september Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
In  1967 werd er bij de NH kerk een kunstwerk geplaats. Hierbij een tweetal foto's van de werkzaamheden. Dit kunstwerk is later verplaatst naar de Brink
 
   
 
25 september Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Wilhelminaoord, een opname van de Koningin Wilhelminalaan ter hoogte van de Oranjelaan bijgeplaatst.
 
 
18 september Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Een opnamen van een groot deel van de leden van de toneelvereniging Lesturgeon uit Vledder bijeen onder het genot van een kop koffie. Jaartal onbekend maar zal rond 1960 liggen
 
 
16 september Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Bijgeplaatst is een oude opname vanuit Nijensleek, Hoofdweg 118
 
13/14 september Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Nog een tweetal opnamen van de excursie van het gemeentebestuur van Vledder in 1978, klik op foto naar keuze hieronder
 
     
 
10 september Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Voorlopig de laatste opname uit Frederiksoord, G.A. van Swieten tuinbouwschool, jaartal niet bekend,maar ligt tussen 1901 en 1924. Een opname van een bezoek aan een tentoonstelling o.i.d., waar dit was is niet bekend. Kwaliteit wat minder maar voldoende om mogelijk personen te herkennen. Maar een persoon bekend.
 
 
09 september Plaatsing artikelen uit KerspelStokkies 47
De Artikelen uit KerspelStokkies nr 47 zijn op de site geplaatst. Klik via KerspelStokkies in de linker kolom of op de icoon hieronder. U krijgt dan het overzicht laatste wijzigingen waar de artikelen bijeen zijn geplaatst in een afwijkende kleur
 
 
Er was in deze uitgave geen middenfoto geplaatst met veel namen maar meer een zoekvraag, klik op de foto en misschien kunt U nog wat aanvullen.
 
 
04 september Bijplaatsing in rubriek Voorwerpen
Van het nu geplaatste onderwerp zullen er niet velen zijn die direct kunnen zeggen wat het voorwerp voorstelt of waarvoor het gebruikt werd, klik voor oplossing op foto hieronder.
 
 
Bestuursleden en "speurneuzen" gezocht.
 Wij zoeken immer nieuwe bestuursleden. Hetzij voor het bestuur van de vereniging, hetzij voor een van de commissies bijvoorbeeld de kalender commissie. Wij vragen U daarom eens na te denken of een bestuursfunctie iets voor U is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Gert Veld. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
Onze de titel "Speurneuzen gezocht" startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar foto's. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar veel voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variŽren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl
***