Nieuwspagina (laatste wijziging: 16-01-2020) Data activiteiten 2020
08 maart 2020, Dikke Verhalen.
Bijzonderheden zie hieronder bij 16 januari 2020
 
 
16 januari 2020 Bijeenkomst Dikke Verhalen
Datum voor de eerstvolgende bijeenkomst in de Tippe is 08 maart 2020. Aanvang is gelijk als anders: 11.00 uur. Het onderwerp : Bijzondere personen uit het verleden van Vledder, nu het deel wat is blijven liggen na de laatste bijeenkomst. De commissie had de vorige keer het bordje te vol geschept met lekkere onderwerpen, en die onderwerpen willen ze nu alsnog opmaken respectievelijk doornemen. Gast aan tafel: nog niet bekend. We hopen weer op een ruime opkomst en rekenen op U.
 
15 januari 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Bijgeplaatst een opname uit, schatting, 1960 van een reisje met de wat ouderen uit het dorp. Waar het reisje heenging alsook een aantal namen is ons niet bekend.
 
 
08 januari 2020 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Bijgeplaatst een item uit Vledder: de Hoek 28.
 
 
05 januari 2020 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Kwalitatief geen topfoto, deze opname uit 1921, gemaakt bij de tuinbouwschool te Frederiksoord ter gelegenheid van het jubileum van W.H. Hol. We hebben bij deze opnamen alleen die personen aangegeven die wij herkennen. mogelijk komen er nog namen bij.
 
 
29 december 2019 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Een mannenkoor uit de jaren 1910-1920, mogelijk een kerkkoor. De opname is gemaakt in een kerk, maar niet bekend welke kerk als decor diende. Het is wel vrijwel zeker een koor uit Vledder, de tot nu toe bekende personen kwamen allen uit Vledder. Er is enige onzekerheid over de toewijzing van de namen, vooral op de voorste rij. Mogelijk dat hier nog duidelijkheid over komt.
 
 
27 december 2019 Bijplaatsing in rubriek Vereniging activiteiten
Op 24 december gaf de vereniging gevolg aan de oproep  om deel uit te maken maken de groeiende traditie om de in oorlogstijd gevallenen te eren en aan te geven dat zij niet vergeten worden. Dit door het plaatsen van een kaarslicht op de graven van hen. Klik op foto hieronder voor een verslag en enkele foto's.
 
 
24 december 2019 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
In onze bestanden zaten nog een aantal niet geplaatste foto's van de Kerkhoflaan te Vledder. Deze hebben we bijeen gezet en hierbij het resultaat.
 
 
18 december 2019 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Bijgeplaatst een opname van de kleuterschool te Vledder tijdens een schoolreisje, 1965.
 
 
17 december 2019 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Bijgeplaatst een opname van de kleuterschool te Vledder tijdens een schoolreisje, 1964
 
 
11 december 2019 Bijplaatsing artikelen Kerspel Stokkies
De in KerspelStokkies nr 48 geplaatste artikelen zijn, i.v.m. het verschijnen van nr 49, op de site geplaatst. Klik in linker kolom naast deze bladzijde  op KerspelStokkies of hieronder op icoon, er verschijnt dan een lijst waar de artikelen bijeen zijn geplaatst in een afwijkende kleur.
 
 
Bestuursleden en "speurneuzen" gezocht.
 Wij zoeken immer nieuwe bestuursleden. Hetzij voor het bestuur van de vereniging, hetzij voor een van de commissies bijvoorbeeld de kalender commissie. Wij vragen U daarom eens na te denken of een bestuursfunctie iets voor U is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Gert Veld. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
Onze de titel "Speurneuzen gezocht" startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar foto's. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar veel voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variŽren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl
***