Nieuwspagina (laatste wijziging: 23-02-2020) Data activiteiten 2020
08 maart 2020, Dikke Verhalen.
Bijzonderheden zie hieronder bij 16 januari 2020
 
 
23 februari 2020 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Bijgeplaatst een opname van de OLS Vledder, een schoolreisje naar Vlieland, 1961
 
 
21 februari 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
1923 is het geschatte jaartal van deze bijgeplaatste foto. De zang vereniging uit Nijensleek, voor de kortelings daarvoor geopende School met den Bijbel aldaar. Niet alle namen bekend. Klik op foto hieonder.
 
 
09 februari 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Bijgeplaatst een foto van een groepje jongelui, wandelend in Frederiksoord.1945, mogelijk na de bevrijding gezien de ontspannen sfeer die het plaatje uitstraalt, klik op foto
 
 
05 februari 2020 Tip
Wij beschikken over vrij veel foto's van corso's te Frederiksoord. Veel van die foto's die we niet kunnen dateren of klasseren door het ontbreken van voldoende gegevens  We hebben nu een overzicht gemaakt van de bij ons bekende gegevens. Mogelijk kunt U nu ook een in Uw bezit zijnde opname waarvan U niets weet plaatsen en omgekeerd kunt U ons helpen met wagentitels, en de bouwers ervan. Mogelijk heeft U nog wel een boekje liggen van een jaartal waarbij wij gegevens missen. Neem dan contact op, of stuur een lijstje c.q. scan daarvan zodat wij het overzicht kunnen completeren en mogelijk weer foto's kunnen indelen. Klik op plaatje hieronder voor het nu geplaatste overzicht.
 
 
03 februari 2020 Bijplaatsing in rubriek Familie foto's
Bijgeplaatst is een foto van de familie Zandwijk uit 1913, kort na 1910 verhuisd van Frederiksoord naar Vledder
 
 
26 januari 2020 Bijplaatsing in rubriek Diversen
Bij de padvinderij is een opname bijgeplaatst, die ook in KerspelStokkies 48 staat afgebeeld, uit 1922.
 
 
20 januari 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Een mooi plaatje uit de jaren '20, een groep jongelui bij de fotograaf. dd 21-01-2020 jaartal aangepast en namen bijgeplaatst
 
 
 
16 januari 2020 Bijeenkomst Dikke Verhalen
Datum voor de eerstvolgende bijeenkomst in de Tippe is 08 maart 2020. Aanvang is gelijk als anders: 11.00 uur. Het onderwerp : Bijzondere personen uit het verleden van Vledder, nu het deel wat is blijven liggen na de laatste bijeenkomst. De commissie had de vorige keer het bordje te vol geschept met lekkere onderwerpen, en die onderwerpen willen ze nu alsnog opmaken respectievelijk doornemen. Gast aan tafel: een voor de vaste bezoekers bekende persoon. We hopen weer op een ruime opkomst en rekenen op U.
 
Bestuursleden en "speurneuzen" gezocht.
 Wij zoeken immer nieuwe bestuursleden. Hetzij voor het bestuur van de vereniging, hetzij voor een van de commissies bijvoorbeeld de kalender commissie. Wij vragen U daarom eens na te denken of een bestuursfunctie iets voor U is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Gert Veld. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
Onze de titel "Speurneuzen gezocht" startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar foto's. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar veel voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variŽren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl
***