Nieuwspagina (laatste wijziging: 18-01-2021) Data activiteiten 2020
21-10-2020 ALV
zie bij 07-04-2020 hieronder

Dikke verhalen
Nog geen datum bekend.
Zie bij 05-08-2020 hieronder
 
13 januari 2021 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Werken op het land maakt hongeegi en dorstig, dus nu maar eens een opname van een rustpauze bij het aardappel rooien1960 (dd 18-012021, naam bijgeplaatst (nr 6))
 
 
07 januari 2021 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Aardappels rooien in Wilhelminaoord circa 1960.
 
 
04 januari 2021 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Bijgeplaatst een opname van een groepsreisje van de vrouwenvereniging in Nijensleek uit 1952, Niet zo heel scherp, en niet alle namen bekend, maar wel wel voldoende om gezichten en namen te herkennen.
 
 
24 december 2020 Bijplaatsing in rubriek Documenten
Bijgeplaatst een vrij compleet jaarverslag van de landbouwbank, jaar 1930-1931, welke ook in Vledder e.o. een zeer belangrijke rol speelde. Mooi om eens een indruk te krijgen van de omvang van de kapitaal stromen, de bezittingen etc. etc. Maar het werpt ook wel weer vragen op, bv waar was in Frederiksoord het verkoop punt (winkel) van de goederen.
 
22 december 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Toen nog veel handwerk, aardappels oogsten, ± 1966 in Wilhelminaoord.
 
 
18 december 2020 Bijplaatsing artikelen KerspelStokkies nr 51
Gebruikelijk bij het uitkomen van een nieuwe uitgave van KerspelStokkies is dat we de artikelen van de voorgaande uitgave op de site plaatsen En ook nu hebben we op de wijzingen lijst de artikelen bijeen gezet in een afwijkende kleur, klik daartoe op onderstaand icoon.
 
 
13 december 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Wilhelminaoord, een nieuwe aanwinst of een inschatten voor verkoop of het al dan niet tentoonstellings waardig zijn, wij weten het niet, opname gemaakt op Hoeve Marianne, jaartal niet bekend.
 
 
29 november 2020 Bijplaatsing in rubriek Padvinderij
Bij de groep diverse foto's hebben we de rubriek padvinderij aangevuld met een foto, Jaartal en plek van de opname niet bekend, wel zijn de namen bijgeplaatst.
 
 
17 november 2020 Wijzigingen in bestuurssamenstelling
De leden zijn middels brief op de hoogte gesteld dat de ALV van dit jaar niet door konden gaan, de noodzakelijke wijzigingen in de bestuurssamenstelling wel doorgang moesten vinden. De eerste wijziging in het bestuur is de overdracht van het voorzitterschap. Gert Veld heeft dit overgedragen aan Maarten Hoff.  Klik op het icoon hieronder. De andere wijzigingen en herbenoemingen worden opgenomen in de volgende uitgave van KerspelStokkies.
 
05 augustus  2020 Bericht commissie Dikke Verhalen
Bijeenkomsten “Dikke Verhalen” 2020 - 2021

Onlangs heeft de commissie van de Dikke Verhalen weer overleg gehad en heeft besloten om in november 2020 geen bijeenkomst te organiseren. Op dit moment zijn de coronamaatregelen en voorschriften, die zullen gelden in november, nog niet geheel duidelijk en ook te onzeker, om een bijeenkomst met veel bezoekers te organiseren.
Over de bijeenkomst in het voorjaar van 2021 durft de commissie op dit moment nog geen uitspraak te doen en zal zich hierover in het najaar beraden. In de volgende uitgave van KerspelStokkies zal de commissie duidelijkheid verschaffen over deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Commissie van de Dikke Verhalen.
 
07 april  2020 Mededeling over de ALV 2020
Klik op icoon hieronder voor een mededeling van het bestuur inzake de ALV 2020 welke normaliter in april/mei wordt gehouden..
 
 
Bestuursleden en "speurneuzen" gezocht.
 Wij zoeken immer nieuwe bestuursleden. Hetzij voor het bestuur van de vereniging, hetzij voor een van de commissies bijvoorbeeld de kalender commissie. Wij vragen U daarom eens na te denken of een bestuursfunctie iets voor U is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
Onze de titel "Speurneuzen gezocht" startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar foto's. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar veel voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variëren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl
***