Nieuwspagina (laatste wijziging: 05-08-2020) Data activiteiten 2020
21-10-2020 ALV
zie bij 07-04-2020 hieronder

Dikke verhalen
Nog geen datum bekend.
Zie bij 05-08-2020 hieronder
 
05 augustus  2020 Bericht commissie Dikke Verhalen
Bijeenkomsten “Dikke Verhalen” 2020 - 2021

Onlangs heeft de commissie van de Dikke Verhalen weer overleg gehad en heeft besloten om in november 2020 geen bijeenkomst te organiseren. Op dit moment zijn de coronamaatregelen en voorschriften, die zullen gelden in november, nog niet geheel duidelijk en ook te onzeker, om een bijeenkomst met veel bezoekers te organiseren.
Over de bijeenkomst in het voorjaar van 2021 durft de commissie op dit moment nog geen uitspraak te doen en zal zich hierover in het najaar beraden. In de volgende uitgave van KerspelStokkies zal de commissie duidelijkheid verschaffen over deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Commissie van de Dikke Verhalen.
 
03 augustus 2020 Bijplaatsing in rubriek Voorwerpen
Bijgeplaatst een foto van een penning waar we niet veel van afweten. Waarschijnlijk gevonden m.b.v. een metaaldetector. Misschien weet U meer
 
 
01 augustus 2020 Bijplaatsing in rubriek Corso
Dit jaar geen corso, daarom maar een uit de oude doos, een doos die nog wel meer van dit materiaal bevat, 1970 dit keer
 
 
22  juli 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Bijgeplaatst een opname uit Nijensleek van het zangkoor uit 1947, gemaakt bij een concours waaraan zij deelnamen.
 
 
19 juli 2020 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Bijgeplaatst is een opname van een groep leerlingen van de tuinbouwschool te Frederiksoord uit 1908 tijdens een excursie naar Brussel.
 
 
15 juli 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
We plaatsten al eerder een opname uit 1963 welke gemaakt is bij het ruimen van de overvloedige sneeuw, hierbij een tweede plaatje. Hierbij valt ons op de gemoedelijkheid, men nam zich er kennelijk de tijd voor.
 
 
12 juli 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Bijgeplaatst is een opname van het NH Kerkkoor uit Vledder. Een opname uit 1965 die mogelijk is gemaakt ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van dit koor.
 
 
08 juli 2020 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Nu hebben we een opname uit Vledderveen geplaatst, het schoolreisje uit 1960, veel personen op een kwalitatief goede opname  maar slechts één naam. dd 19-07-2020 diverse namen bij geplaatst (met dank aan facebook pagina Wilhelminaoord).
 
 
05 juli 2020 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Boschoord, Schoollaan 3 is bij geplaatst, Over het huis is ons weinig bekend, misschien dat deze plaatsing daar verandering in brengt
 
 
02 juli 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Bijgeplaatst zijn een tweetal, gekoppelde, foto's uit ongeveer 1907 die je als familie foto's zou kunnen beschrijven maar die ook een aardig beeld geven van de rotstuin bij de G.A. van Swieten tuinbouwschool in Frederiksoord.
 
 
07 april  2020 Mededeling over de ALV 2020
Klik op icoon hieronder voor een mededeling van het bestuur inzake de ALV 2020 welke normaliter in april/mei wordt gehouden..
 
 
Bestuursleden en "speurneuzen" gezocht.
 Wij zoeken immer nieuwe bestuursleden. Hetzij voor het bestuur van de vereniging, hetzij voor een van de commissies bijvoorbeeld de kalender commissie. Wij vragen U daarom eens na te denken of een bestuursfunctie iets voor U is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
Onze de titel "Speurneuzen gezocht" startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar foto's. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar veel voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variëren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl
***