Nieuwspagina (laatste wijziging: 26-10-2020) Data activiteiten 2020
21-10-2020 ALV
zie bij 07-04-2020 hieronder

Dikke verhalen
Nog geen datum bekend.
Zie bij 05-08-2020 hieronder
 
26 oktober 2020 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Natuurlijk in scene gezet maar toch wel een heel aardig beeld van leerlingen die aan het werk zijn n de tuin van de tuinbouwschool te Frederiksoord, o.l.v. een leraar, in dit geval H. de Greeff, leraar boom kweken.
 
 
22 oktober 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Al eerdere hebben we een foto geplaatst van de toneel voorstelling door de leden van het Veefonds Nijensleek, 1958, nu een tweede opname
 
 
20 oktober 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Geduld, ook dit kan wel weer t.z.t., koffie drinken op een terrasje zoals op deze opname uit 1967
 
 
RABO clubsupport actie 2020, tot 25 oktober
Ook dit jaar houdt de RABO bank  een actie waarbij bij hen aangesloten leden middels stemmen op een of meerdere lokale verenigingen deze kunnen ondersteunen doordat afhankelijk van het aantal ontvangen stemmen aan de betreffende vereniging een bedrag wordt geschonken. Dus mocht U van Uw regiokantoor een stemcode hebben ontvangen, en U gaat Uw stem(men) uitbrengen, denk dan aan ons.
Uw stem geeft ons net dat wat meer financiŽle armslag als kleinschalige vereniging die we hard kunnen gebruiken.
Namens alle leden onze hartelijke dank.
 
07 oktober 2020 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Als men praat over de mandenmakerij in de kolonie dan denkt men bijna automatisch aan de inrichting in Wilhelminaoord waarvan de naam voortleeft in het er nu nog  staande gebouw.
Maar er was er nog een, in Frederiksoord aan de huidige Molenlaan. Daar zijn een paar foto's van opgedoken die we nu laten zien.
 
 
07 oktober 2020 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Bijgeplaatst een foto van, vermoedelijk, de examenklas van de tuinbouwschool te Frederiksoord naar Gent in 1908.
 
 
05 oktober 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Van de ijsbaan pret in 1963 te Vledder hebben we nog een tweede foto welke we nu bijgeplaatst hebben. Geen namen bekend hoewel diverse personen duidelijk herkenbaar in beeld zijn.
 
 
02 oktober 2020 Bijplaatsing in rubriek Voorwerpen
In de twee mandenmakerijen die er in de koloniŽn in werking zijn geweest zijn een keur aan artikelen geproduceerd. Artikelen die verkocht moesten worden en dus reclame behoefden. Dat leverde een aantal foto's op die ons vrij recent ter beschikking zijn gesteld. Zeer goede opnamen waarvan we een aantal tonen
 
 
02 oktober 2020 Bijplaatsing in rubriek Diverse foto's
Bij de padvinderij hebben we een foto bij geplaatst die laat zien dat ook onder "erbarmelijke "omstandigheden er zorg wordt besteed aan het uiterlijk
 
 
01 oktober 2020 Bijplaatsing artikelen KerspelStokkies nr 50
De in KerspelStokkies nr 50 geplaatste artikelen zijn op de site geplaatst, bereikbaar via de index, zie linker kolom bij KerspelStokkies. Of via klikken op de icoon hieronder, op de dan verschijnende lijst zijn de artikelen bijeen geplaatst in een afwijkende kleur.
 
 
05 augustus  2020 Bericht commissie Dikke Verhalen
Bijeenkomsten ďDikke VerhalenĒ 2020 - 2021

Onlangs heeft de commissie van de Dikke Verhalen weer overleg gehad en heeft besloten om in november 2020 geen bijeenkomst te organiseren. Op dit moment zijn de coronamaatregelen en voorschriften, die zullen gelden in november, nog niet geheel duidelijk en ook te onzeker, om een bijeenkomst met veel bezoekers te organiseren.
Over de bijeenkomst in het voorjaar van 2021 durft de commissie op dit moment nog geen uitspraak te doen en zal zich hierover in het najaar beraden. In de volgende uitgave van KerspelStokkies zal de commissie duidelijkheid verschaffen over deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Commissie van de Dikke Verhalen.
 
07 april  2020 Mededeling over de ALV 2020
Klik op icoon hieronder voor een mededeling van het bestuur inzake de ALV 2020 welke normaliter in april/mei wordt gehouden..
 
 
Bestuursleden en "speurneuzen" gezocht.
 Wij zoeken immer nieuwe bestuursleden. Hetzij voor het bestuur van de vereniging, hetzij voor een van de commissies bijvoorbeeld de kalender commissie. Wij vragen U daarom eens na te denken of een bestuursfunctie iets voor U is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
Onze de titel "Speurneuzen gezocht" startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar foto's. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar veel voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variŽren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl
***