Nieuwspagina (laatste wijziging: 17-08-2019) Data activiteiten 2019
28 september 2019 Voorlopige datum "Open dag" in het nieuwe onderkomen.
Bijzonderheden: volgen
17 november 2019 Bijeenkomst Dikke Verhalen in de Tippe
Bijzonderheden: volgen
 
17 augustus Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto
Een opname gemaakt tijdens een uitvoering van Lesturgeon, jaartal nb.
 
 
15 augustus Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
We hebben nog een paar plaatjes van de Koningin Wilhelminalaan 35, eind jaren '40 en  '70. Ook hier is door de huidige begroeiing het wat moeilijker om een goede foto van het huis in huidige staat te maken.
 
 
14 augustus Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto
In juni 1975 ging de toenmalige predikant, verbonden aan de NH Kerk te Vledder, ds Barendracht met emeritaat. Bijgaande opname is hoogstwaarschijnlijk gemaakt tijdens de afscheidsreceptie in de Tippe.
 
 
08 augustus Bijplaatsing in rubriek Dorpsfeesten
Van het dorpsfeest in Vledder uit 1982 hebben we nog een paar opnamen gevonden die we hierbij plaatsen.
 
   
 
02 augustus Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 47, een paar plaatjes uit eind zeventiger jaren. Actuele plaatjes, erg moeilijk, zo niet onmogelijk, door begroeiing
 
 
28 juli Bijplaatsing in rubriek Familiefoto's
Een familie uit Frederiksoord, telg van een familie wier naam nu misschien niet zoveel meer zegt maar die rond de jaren 1880-1920 toch redelijk bekend moet zijn geweest. Hij, evenals zijn vader, boekhouder/secretaris bij de M.v.W., de kinderen  in het onderwijs werkzaam, ooms en tantes van hen eveneens in het onderwijs, verbonden aan o.a. de toneel vereniging etc. etc.. Een plaatje uit rond 1912-1913
 
 
27 juli Bijplaatsing in rubriek Familiefoto's
Tussen 1866 en 1892 was in Wilhelminaoord als hoofd van de lagere school geplaatst J. Pol. Plaatsten we al eerder een opname van de kinderen, nu een van het echtpaar zelf, schatting van het jaar van de opname: 1884. Een kwalitatief wat mindere opnamen maar vrijwel zeker uniek. Het is tot  nu toe de enige opname in ons bezit, en mogelijk de enige die nog bestaat,  waar meester Pol op voorkomt
 
 
25 juli Bijplaatsing in rubriek Documenten
Een bewaard gebleven akte van bekwaamheid voor het lager onderwijs van een oud inwoonster van de gemeente, 1890, is bijgeplaatst.
 
 
24 juli Bijplaatsing in rubriek Kinderfoto's
Tussen 1866 en 1892 was in Wilhelminaoord als hoofd van de lagere school geplaatst J. Pol, en van van zijn vijf kinderen is nu een foto opgedoken die we graag laten zien, schatting van het jaar van de opname: 1884
 
 
Bestuursleden en "speurneuzen" gezocht.
Na de algemene ledenvergadering van 25 april 2018 bestaat het bestuur nu uit vier leden en dat is eigenlijk te weinig. Ideaal zou vijf of zes leden zijn. Wij zoeken dus nog nieuwe bestuursleden. Wij vragen U na te denken of een bestuursfunctie iets voor U is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Gert Veld. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
Onze de titel "Speurneuzen gezocht" startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar foto's. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar veel voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variŽren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl
***