Nieuwspagina (laatste wijziging: 01-10-2020) Data activiteiten 2020
21-10-2020 ALV
zie bij 07-04-2020 hieronder

Dikke verhalen
Nog geen datum bekend.
Zie bij 05-08-2020 hieronder
 
01 oktober 2020 Bijplaatsing artikelen KerspelStokkies nr 50
De in KerspelStokkies nr 50 geplaatste artikelen zijn op de site geplaatst, bereikbaar via de index, zie linker kolom bij KerspelStokkies. Of via klikken op de icoon hieronder, op de dan verschijnende lijst zijn de artikelen bijeen geplaatst in een afwijkende kleur.
 
 
21 september 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Een foto waarbij we uitgaan van meerderevermoedens. Vermoedelijk een opname van vermoedelijk pachters, welke hun bedrijven pachtten van baron Sloet van Marxveld, met hun echtgenotes, bij vermoedelijk de woonstee van genoemde baron. Vermoedelijk bij de jaarlijkse bijeenkomst ter gelegenheid van denbetaling van de pacht. Zoals gezegd: veel vermoedens vanuit onze kant. Vermoedens welke U misschien kunt bevestigen of ontkrachten.
 
 
18 september 2020 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Bijgeplaatst is een opname van de tuinbouwschool te Frederiksoord, ca. 1905.
 
 
10 september 2020 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Bijgeplaatst is een opname van het in 1998 afgebrande huis aan de burg. Wijnoldyweg 10 te Frederiksoord, sinds verleden jaar is er een nieuwe woning gebouwd.
 
 
07 september 2020 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Na verschillende jaren als totaal onbekend op de site te hebben gestaan als zoekvraag nu als Toen en Nu in Frederiksoord geplaatst. want nu is bekend geworden dat het een woning van de boekhouder van de M.v.W. betrof, en we weten dat deze inmiddels verdwenen is. Natuurlijk willen we nu nog weten waar hij stond en wanneer gesloopt.
 
 
05 september 2020 Bijplaatsing in rubriek Corso
Dit jaar geen corso maar om het corso gevoel niet geheel kwijt te raken nog maar een aantal opnamen uit de oude doos. 1979
 
 
31 augustus 2020 Bijplaatsing in rubriek Documenten
Bijgeplaatst is een boekwerkje: Reglement voor het veefonds van  vrijboeren M.v.W. opgesteld in 1886 en herzien in 1902, Klik op plaatje hieronder
 
 
21 augustus 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
In 1938 ging het zangkoor van Nijensleek op reis blijkens ook bijgaande foto
 
 
15 augustus 2020 Bijplaatsing in rubriek Corso's en Floralia feesten.
Bijgeplaatst een opname van wat vrijwel zeker de prijsuitreiking is bij een Floralia feest in de tuinen van de tuinbouwschool. Aan deze feesten waren meestal ook wedstrijden gekoppeld van wie de mooiste tuin had, het mooiste opgekweekte plaatje etc. etc. Het is leuk te zien hoeveel mensen op het gebeuren afkwamen.
 
 
13 augustus 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
1938 is het jaartal waarin de nu geplaatste foto is genomen, de plattelandvrouwen ui Nijensleek maakte met een grote groep een reisje naar het westen des lands, Hilversum stond als reisdoel aangegeven. en wel specifiek naar de toen hypermoderne radiostudio van de AVRO. Vrij veel namen bekend.
 
05 augustus  2020 Bericht commissie Dikke Verhalen
Bijeenkomsten “Dikke Verhalen” 2020 - 2021

Onlangs heeft de commissie van de Dikke Verhalen weer overleg gehad en heeft besloten om in november 2020 geen bijeenkomst te organiseren. Op dit moment zijn de coronamaatregelen en voorschriften, die zullen gelden in november, nog niet geheel duidelijk en ook te onzeker, om een bijeenkomst met veel bezoekers te organiseren.
Over de bijeenkomst in het voorjaar van 2021 durft de commissie op dit moment nog geen uitspraak te doen en zal zich hierover in het najaar beraden. In de volgende uitgave van KerspelStokkies zal de commissie duidelijkheid verschaffen over deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Commissie van de Dikke Verhalen.
 
03 augustus 2020 Bijplaatsing in rubriek Voorwerpen
Bijgeplaatst een foto van een penning waar we niet veel van afweten. Waarschijnlijk gevonden m.b.v. een metaaldetector. Misschien weet U meer
 
 
07 april  2020 Mededeling over de ALV 2020
Klik op icoon hieronder voor een mededeling van het bestuur inzake de ALV 2020 welke normaliter in april/mei wordt gehouden..
 
 
Bestuursleden en "speurneuzen" gezocht.
 Wij zoeken immer nieuwe bestuursleden. Hetzij voor het bestuur van de vereniging, hetzij voor een van de commissies bijvoorbeeld de kalender commissie. Wij vragen U daarom eens na te denken of een bestuursfunctie iets voor U is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
Onze de titel "Speurneuzen gezocht" startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar foto's. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar veel voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variëren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl
***