Nieuwspagina (laatste wijziging: 22-11-2020) Data activiteiten 2020
21-10-2020 ALV
zie bij 07-04-2020 hieronder

Dikke verhalen
Nog geen datum bekend.
Zie bij 05-08-2020 hieronder
 
22 november 2020 Bijplaatsing in rubriek Documenten
Polis van een levens verzekering, afgesloten in 1907. Leuk om te zien wat toen de voorwaarden waren, de te betalen bedragen en uitkeringshoogten in die tijd. Ook leuk: men had toen minder dan een A4tje nodig om alles vast te leggen.
 
 
17 november 2020 Wijzigingen in bestuurssamenstelling
De leden zijn middels brief op de hoogte gesteld dat de ALV van dit jaar niet door konden gaan, de noodzakelijke wijzigingen in de bestuurssamenstelling wel doorgang moesten vinden. De eerste wijziging in het bestuur is de overdracht van het voorzitterschap. Gert Veld heeft dit overgedragen aan Maarten Hoff.  Klik op het icoon hieronder. De andere wijzigingen en herbenoemingen worden opgenomen in de volgende uitgave van KerspelStokkies.
 
15 november 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Bijgeplaatst een opnamen uit Vledder, 1948, waarvan we langere tijd niet wisten of het een zangvereniging of een jongeren clubje was. we denken dat het de zangvereniging was. we denken nu dat het de zangvereniging was.
 
 
03 november 2020 Bijplaatsing in rubriek Documenten
De gemengde zangvereniging Erica te Vledder gaf jaarlijks een uitvoering. Een opvoering met een afwisselend programma getuige bij gevoegd programma overzicht uit 1938, met veel bekende en gekende namen uit die tijd. Opvoering zal waarschijnlijk hebben plaats gevonden in zaal Bouwer
 
 
30 oktober 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Een feestelijk gezelschap, bijeen voor het vieren van een huwelijks jubileum, te Frederiksoord. 1904
 
 
26 oktober 2020 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Natuurlijk in scene gezet maar toch wel een heel aardig beeld van leerlingen die aan het werk zijn n de tuin van de tuinbouwschool te Frederiksoord, o.l.v. een leraar, in dit geval H. de Greeff, leraar boom kweken.
 
 
22 oktober 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Al eerdere hebben we een foto geplaatst van de toneel voorstelling door de leden van het Veefonds Nijensleek, 1958, nu een tweede opname
 
 
20 oktober 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Geduld, ook dit kan wel weer t.z.t., koffie drinken op een terrasje zoals op deze opname uit 1967
 
 
07 oktober 2020 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Als men praat over de mandenmakerij in de kolonie dan denkt men bijna automatisch aan de inrichting in Wilhelminaoord waarvan de naam voortleeft in het er nu nog  staande gebouw.
Maar er was er nog een, in Frederiksoord aan de huidige Molenlaan. Daar zijn een paar foto's van opgedoken die we nu laten zien.
 
 
07 oktober 2020 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Bijgeplaatst een foto van, vermoedelijk, de examenklas van de tuinbouwschool te Frederiksoord naar Gent in 1908.
 
 
05 oktober 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Van de ijsbaan pret in 1963 te Vledder hebben we nog een tweede foto welke we nu bijgeplaatst hebben. Geen namen bekend hoewel diverse personen duidelijk herkenbaar in beeld zijn.
 
 
02 oktober 2020 Bijplaatsing in rubriek Voorwerpen
In de twee mandenmakerijen die er in de koloniŽn in werking zijn geweest zijn een keur aan artikelen geproduceerd. Artikelen die verkocht moesten worden en dus reclame behoefden. Dat leverde een aantal foto's op die ons vrij recent ter beschikking zijn gesteld. Zeer goede opnamen waarvan we een aantal tonen
 
 
05 augustus  2020 Bericht commissie Dikke Verhalen
Bijeenkomsten ďDikke VerhalenĒ 2020 - 2021

Onlangs heeft de commissie van de Dikke Verhalen weer overleg gehad en heeft besloten om in november 2020 geen bijeenkomst te organiseren. Op dit moment zijn de coronamaatregelen en voorschriften, die zullen gelden in november, nog niet geheel duidelijk en ook te onzeker, om een bijeenkomst met veel bezoekers te organiseren.
Over de bijeenkomst in het voorjaar van 2021 durft de commissie op dit moment nog geen uitspraak te doen en zal zich hierover in het najaar beraden. In de volgende uitgave van KerspelStokkies zal de commissie duidelijkheid verschaffen over deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Commissie van de Dikke Verhalen.
 
07 april  2020 Mededeling over de ALV 2020
Klik op icoon hieronder voor een mededeling van het bestuur inzake de ALV 2020 welke normaliter in april/mei wordt gehouden..
 
 
Bestuursleden en "speurneuzen" gezocht.
 Wij zoeken immer nieuwe bestuursleden. Hetzij voor het bestuur van de vereniging, hetzij voor een van de commissies bijvoorbeeld de kalender commissie. Wij vragen U daarom eens na te denken of een bestuursfunctie iets voor U is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
Onze de titel "Speurneuzen gezocht" startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar foto's. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar veel voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variŽren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl
***