Nieuwspagina (laatste wijziging: 16-01-2019) Data activiteiten 2019
10 maart 2019 Bijeenkomst Dikke Verhalen in de Tippe
Bijzonderheden: zie hieronder bij 10 januari 2019
 
 
 
16 januari Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
In december 1971 werd de 3000ste inwoner van Vledder verwelkomd. Reden voor de burgemeester om langs te gaan om een bloemetje, met de gelukwensen uiteraard, aan te bieden. Gelukkig was er ook een fotograaf bij en kunnen we daardoor de plaatjes laten zien.
 
   
 
10 januari Bijplaatsing in rubriek Sportfoto's
Uit 1931 een opnamen van Old Forward te Frederiksoord die een wedstrijd speelde tegen Willemsoord.
 
 
10 januari Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Nog een bijplaatsing van een tweetal foto's welke gemaakt zijn tijdens een feest of uitvoering van de OLS te Vledder en waarvan geen enkel gegeven bekend is, mogelijk kunt U ons verder helpen, klik op de foto naar keuze.
 
   
 
10 januari Bijeenkomst Dikke Verhalen

Op zondag 10 maart om 11.00 uur is er in “De Tippe” weer een bijeenkomst van de Dikke Verhalen. Het onderwerp is  deze keer is “De Vledder Esch met zijn bewoners en werkzaamheden” De tafelgasten zijn Lientje Bolding-Kiewiet en Jan Bovenkamp (zoon van Lijp en Griet Bovenkamp) 

 
08 januari Bijplaatsing in rubriek Zoekvragen
Bijgeplaatst is zoekvraag 66, een krantenfoto van een woning/boerderij in Nijensleek, misschien kunt U ons helpen. Aanvulling dd 09-01-2019: oplossing is al binnen, het is Hoofdweg 118 in Nijensleek, dank voor de reacties. We plaatsen tzt een item over de woning. Klikken op foto hieronder niet meer mogelijk
 
 
05 januari Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
We hebben meerdere schoolfoto's waarvan we geen enkel gegeven hebben, geen jaartal, geen namen, niets. Nu hebben we er twee geplaatst welke allebei gemaakt zijn bij een uitvoering/feest/ bijeenkomst. Misschien kunt U ons helpen met wat aanvullingen, we horen graag van U.
 
  
 
04 januari Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Op 05-12-2018 plaatsen we een onderwerp over de Pastorieweg in Vledder, nu hebben we daar een aantal foto's bijgeplaatst
 
 
Bestuursleden en "speurneuzen" gezocht.
Na de algemene ledenvergadering van 25 april 2018 bestaat het bestuur nu uit vier leden en dat is eigenlijk te weinig. Ideaal zou vijf of zes leden zijn. Wij zoeken dus nog nieuwe bestuursleden. Wij vragen U na te denken of een bestuursfunctie iets voor U is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Gert Veld. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
Onze de titel "Speurneuzen gezocht" startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
02 januari Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Vledder, Dorpsstraat 19, een van de oudere panden in Vledder, bijgeplaatst
 
 
30 december Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 41, laat een opname zien van circa 1980 en zoals het er nu bijstaat.
 
 
30 december Bijplaatsing in rubriek Voorwerpen
Een tabaksdoos uit de jaren 1930-1945, mogelijk later, een voorwerp dat veelvuldig in gebruik was. In vele uitvoeringen variërend van eenvoudig tot luxe.
 
 
19 december Tip !!!
Bent U geïnteresseerd in Uw afkomst en bent U daarom bezig met genealogie? Heeft U in de rijen van Uw voorouders misschien iemand gevonden die het -mogelijk- niet zo nauw nam met hetgeen de wetgever voorschreef en U weet niet hoe U daar achter kunt komen?
Klik dan op het logo hieronder en zie wat het Drents Archief U op 26-01-2019 kan bieden, een Dag van de Drentse Familiegeschiedenis met deze keer als thema ‘Misdaad en Straf’. Maar ook als U geen vermoedens heeft van wetsoverschrijdend gedrag door een van Uw voorvaderen  aan te bevelen omdat het programma meer biedt dan dat.
 
 
12 december Plaatsing artikelen KerspelStokkies
De in KerspelStokkies nr 45 geplaatste artikelen zijn op de site gezet, klik op overzicht in de linker kolom of op het onderstaande icoon, op de dan verschijnende lijst zijn de artikelen bijeengezet in een afwijkende kleur.
 
 
Ook de in deze uitgave geplaatste middenfoto is op de site gezet, klik op de foto hieronder.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van inmiddels verdwenen gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar foto's. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar veel voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variëren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl

*