Nieuwspagina (laatste wijziging: 02-07-2020) Data activiteiten 2020
21-10-2020 ALV
zie bij 07-04-2020 hieronder

Dikke verhalen
Nog geen datum bekend.
Zie bij 07-05-2020 hieronder
 
 
In memoriam Gerard Kok
 
Heden is ons bekend geworden dat op 26 juni 2020 Gerard Kok is overleden. Gerard maakte in 2003 mede deel uit van de groep mensen die betrokken waren bij de oprichting van de historisch vereniging 't Fledder Kerspel. Hij richtte zich op de website commissie en ontwierp, bouwde en beheerde deze website de eerste drie jaren in het format zoals nu nog gehanteerd wordt. Hij moest in 2006 afscheid nemen in verband met gezondheids klachten.
 
02 juli 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Bijgeplaatst zijn een tweetal, gekoppelde, foto's uit ongeveer 1907 die je als familie foto's zou kunnen beschrijven maar die ook een aardig beeld geven van de rotstuin bij de G.A. van Swieten tuinbouwschool in Frederiksoord.
 
 
28 juni 2020 Bijplaatsing in rubriek Diversen
In de subrubriek Padvinderij hebben we een in Ennepetal (Dld) gemaakte opname geplaatst, jaartal onbekend.
 
 
26 juni 2020 Bijplaatsing in rubriek Diversen
In de subrubriek Optochten en dorpsfeesten hebben we een in Vledder gemaakte opname geplaatst uit 1946
 
 
24 juni 2020 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Van de lagere school te Nijensleek hebben we een foto bijgeplaatst uit 1964, We hebben geen namen van de leerlingen maar  hopen die er wel bij te krijgen, mogelijk dat de plaatsing op de site er toe gaat bijdragen
 
21 juni 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Foto's welke gemaakt zijn op deze locatie zijn er meerdere te vinden, ook op onze site. het grote voordeel de precieze datering. Met de de namen ligt  het soms wat moeilijker. Bij de reisvereniging uit Nijensleek viel het nogal mee hoewel we ze niet allemaal hebben. Klik op foto.
 
 
19 juni 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Van de door K. Kragt gegeven danslessen op de bovenverdieping van Café Kiers in Vledder gegeven danslessen hebben we al eens een foto geplaatst, nu nog een uit een ander jaar.
 
14 juni 2020 Oplossing zoekvraag 82
Facebook groep Wilhelminaoord plaatst regelmatig onderwerpen op hun pagina, waarvan zij het materiaal van onze site nemen, meestal foto's waarvan we geen of niet alle gegevens hebben. Door deze plaatsingen wordt het bereik van onze zoekvraag sterk vergroot, en daar zijn we blij mee  zeker als er ook nog resultaten uit komen zoals bij de nu door hen overgenomen foto bij zoekvraag 82.  Het overgrote deel van de namen is nu bekend. klik op foto.
 
 
14 juni 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Van het personeel dat werkzaam was op het distributie kantoor hadden we nog een opname uit 1946 die we nu geplaatst hebben. Scherpte kon beter maar de personen zijn goed te herkennen.
 
 
11 juni 2020 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Een schoolreisje naar Emmen uit 1956 door de OLS Vledderveen bijgeplaatst
 
 
06 juni 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
 Mogelijk dat dit een opname is van het zangkoor Erica te Vledder. Een vereniging waar we alleen van weten dat hij in de jaren ....-1932-1939-.... bestond, mogelijk al eerder en ook nadien. dd 16-06-2020 namen bijgeplaatst
 
 
05 juni 2020 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Een opname van de zondagsschool in Vledder, 1919,  die onder leiding stond van de echtgenote van ds. Bazuin. Dit is ook de enige naam die bekend is van de afgebeelde personen op de foto.
 
 
02 juni 2020 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Bijgeplaatst, Frederiksoord, Molenlaan algemeen.
 
 
31 mei  2020 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Van het jaar 1961 hadden we erg veel opnamen, uit verschillende bronnen, welke gemaakt zijn bij de jaarlijkse opvoering door de leerlingen. Dit is de laatste die we plaatsen.
 
 
29 mei  2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
De bijgeplaatste foto is van een amateurtoneel groepje dat een of meerdere voorstellingen verzorgde voor de leerlingen van de lagere school te Nijensleek. Mogelijk bestaande uit ouders van de kinderen en enkele vrijwilligers., jaartal begin/midden zestiger jaren
 
 
25 mei  2020 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Van het Oosteind te Vledder hadden we een serie foto's die niet aan één huis zijn toe te wijzen, geven meer een beeld van de straat met de er aan liggende panden, deze hebben we nu bijeen gezet in een eigen onderwerp.
 
 
07 mei  2020 Tip Dikke Verhalen
Een mogelijk onderwerp voor de een volgende bijeenkomst van Dikke Verhalen is: “vermaak uit het verleden of vermaak van uit vroegere tijden”
Mogelijke onderwerpen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn:
Paasvuren
Eieren rollen in de Kokse Bossen
Haantje op een stokje
De reisvereniging
De oude gymnastiek vereniging / korfbalclub
De draaimolen van Akkerman
Bevrijdingsfeesten
Oude dorpsfeesten
Puzzeltocht op Koninginnedag
Direct als er meer bekend is volgen er meer gegevens
 
07 april  2020 Mededeling over de ALV 2020
Klik op icoon hieronder voor een mededeling van het bestuur inzake de ALV 2020 welke normaliter in april/mei wordt gehouden..
 
 
Bestuursleden en "speurneuzen" gezocht.
 Wij zoeken immer nieuwe bestuursleden. Hetzij voor het bestuur van de vereniging, hetzij voor een van de commissies bijvoorbeeld de kalender commissie. Wij vragen U daarom eens na te denken of een bestuursfunctie iets voor U is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
Onze de titel "Speurneuzen gezocht" startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar foto's. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar veel voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variëren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl
***