Nieuwspagina (laatste wijziging: 26-03-2019) Data activiteiten 2019
25 april 2019 Algemene ledenvergadering, de Heidehoek te Vledderveen.
Bijzonderheden: zie hieronder bij 08 maart 2019
17 november 2019 Bijeenkomst Dikke Verhalen in de Tippe
Bijzonderheden: volgt
 
Wij zijn verhuisd, klik op het plaatje voor de actuele stand van zaken    
26 Maart Bijplaatsing in rubriek Schilderijen
Nog een schilderij gemaakt door Hans Kuiper, een blik vanaf de huidige Vledderweg op de NH Kerk.
 
 
23 Maart Bijplaatsing in rubriek Voorwerpen
Bij geplaatst een paar afbeeldingen van een koetslantaarn, inmiddels omgebouwd naar elektrisch gebruik.
 
 
23 Maart Bijplaatsing in rubriek Schilderijen
Bij hen die regelmatig boeken of andere artikelen lezen welke handelen over de Maatschappij van Weldadigheid is de nu bijgeplaatste tekening een bekend plaatje. Zicht van af de -nu- Vledderweg op Frederiksoord.
 
 
20 Maart Bijplaatsing in rubriek Kinderfoto's
Ditmaal een opname uit Boschoord geplaatst, de broers Arie en Cornelis van Olphen. Het jaartal is niet bekend.
 
 
20 Maart Bijplaatsing in rubriek Diversen
Bij de padvinderij een foto uit 1964, kamp in Bakkeveen, bijgeplaatst. Helaas maar één naam, en dan nog vermoedelijk, bekend
 
 
15 Maart Bijplaatsing in rubriek Zoekvragen
Bijgeplaatst zijn een tweetal zoekvragen, onbekende school/schoolklassen, jaartallen: één maal 1927 en een tweede rond diezelfde tijd. Wij herkennen niemand .Wij vermoeden Wapserveen. Klik op de foto naar keuze
 
   
 
13 Maart Bijplaatsing in rubriek Sportfoto's
Ruim vijftig jaar geleden werden de A junioren van Old Forward kampioen in hun klasse. Bijgaande foto laat een trotse groep jongens zien met hun trainer.
 
 
11 Maart Bijplaatsing foto's Dikke Verhalen
Een tijd lang niet gedaan, nu weer wel een keer een serie opnamen geplaatst, gemaakt tijdens de bijeenkomst van Dikke Verhalen op zondag 11 maart. Klik op de foto hieronder.
 
 
10 Maart Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Bijgeplaatst een al wat langer in ons bezit zijnde foto van een jachtgroep in Boschoord uit 1962 waarop enkele op de streek bekende personen staan.
 
 
08 Maart Tip
In november verscheen een door Lourens Looijenga geschreven boek met de titel : In de schaduw van de "Friesche Brug". Deze ligt formeel op bij Noordwolde behorende grond maar de schrijver heeft het begrip schaduw erg wijd genomen en daardoor is er ook veel in het boek te lezen, en te zien, over Wilhelminaoord Vledderveen en Frederiksoord. Het boek is niet overal te koop maar in ieder geval bij Jumbo De Jong Noordwolde, Plantage Zwikstra Wolvega, Vlechtmuseum Noordwolde, tankstation Menger Frederiksoord en straks in nieuwe informatiecentrum/museum in het Huis van Weldadigheid in Frederiksoord. Klik op de foto van de verkoop opstelling bij de Jumbo te Noordwolde voor een afbeelding met gegevens etc. waarbij U de kop "Hier te koop" dient te negeren. Wij verkopen het boek niet.
 
 
08 Maart Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering vindt dit jaar plaats in Vledderveen, dorpshuis de Heidehoek. Datum 25 april, aanvang 20.00 uur. De na het officiële deel gebruikelijke lezing zal worden verzorgd door Harry Veldhuizen en het onderwerp is de geschiedenis van Vledderveen. Buiten de wat meer algemeen bekende feiten zullen er zeker veel, minder bekende, wetenswaardigheden aangekaart worden. Kortom een reden te meer om er bij te zijn en wij heten U graag welkom.
 
06 Maart Bijplaatsing in rubriek Diversen, optochten
Van de optocht tijdens het dorpsfeest in Vledder in 1982 hadden  we al een een aantal opnamen geplaatst, nu hebben we er een aantal bijgeplaatst, klik op de foto naar keuze.
 
       
 
 
05 Maart Tip
Door de oud directeur van de Maatschappij van Weldadigheid, Jan Mensink, is een boek geschreven over de geschiedenis van de M.v.W. Een mooie uitgave die bij voorinschrijving voor een gereduceerde prijs is te verkrijgen. Klik op de foto hieronder voor een uitgebreide beschrijving van het boek, zijn inhoud, mede auteurs etc. etc. Ook kunt U via de in het artikel geplaatste link naar de site voor nog meer informatie over het boek en om een bestelling te plaatsen.
 
 
03 Maart Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Op 22-04-1927 werd de eerste steen gelegd van de Sophia Hoeve in Doldersum, een mooie foto werd er bij deze gelegenheid gemaakt. Helaas hebben we alleen een scan van een in de krant afgedrukt exemplaar maar we hebben toch een aantal personen kunnen benoemen. En wie weet kunnen we nog de hand leggen op een goede weergave.
 
 
02 Maart Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Een foto met heel veel personen, 97 om precies te zijn, maar geen enkele naam. Ook missen we het jaartal en dat is  onmisbaar om hem op de juiste plaats in het rijtje opnamen te zetten, maar wie weet.
 
 
01 maart Tip
Het Centraal Bureau voor de Statistiek , kort CBS, is een alom bekend begrip. Minstens 'n keer in de week wordt er in de media wel een bericht gelanceerd waarin aan hen wordt gerefereerd. Minder bekend is dat ze een enorm archief hebben, 5 miljoen handgeschreven en gedrukte pagina’s van historische statistische documenten. Al geruime tijd is de bibliotheek van het CBS bezig met het digitaal toegankelijk maken van deze unieke collectie. Het deel dat al toegankelijk is is te bereiken door te klikken op onderstaand logo, een logo dat nu ook op de link pagina staat. Een zeer bonte verzameling van onderwerpen is nu reeds zichtbaar, U kunt er nu al vrijelijk in rondneuzen, en gebruik van de gegevens maken mits bronvermelding plaats vindt.
 
 
Bestuursleden en "speurneuzen" gezocht.
Na de algemene ledenvergadering van 25 april 2018 bestaat het bestuur nu uit vier leden en dat is eigenlijk te weinig. Ideaal zou vijf of zes leden zijn. Wij zoeken dus nog nieuwe bestuursleden. Wij vragen U na te denken of een bestuursfunctie iets voor U is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Gert Veld. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
Onze de titel "Speurneuzen gezocht" startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar foto's. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar veel voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variëren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl

*