Nieuwspagina (laatste wijziging: 24-04-2018) Data activiteiten 2018
25 april 2018, Algemene leden vergadering
Zie bij 11-04-2018
18 november 2018, Dikke Verhalen
Onderwerp: zie bij 12 maart 2018 hieronder.
 
24 april 2018 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Een tweetal opnamen vanuit de lucht van Wilhelminaoord, opnamen waarop heel goed te zien is welke vlucht de bebouwing genomen heeft.
 
 
19 april 2018 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Een groep jongeren uit Vledder die onder leiding van de dominee uit Vledder een reisje maakte. We hebben als jaartal 1945 gekozen maar dat is een schatting, we weten het niet, wel dat het jaartal tussen 1940 en 1946 moet liggen. Ook is niet bekend waar het reisje heen ging.
 
 
19 april 2018 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Een blik in de richting van de Brink in Vledder komende vanaf de Wapserweg, een opname uit ongeveer 1909.
 
 
14 april 2018 Plaatsing artikelen uit KerspelStokkies nr 43
Uitgave nr 44 van KerspelStokkies is uitgebracht, en verspreid, en dus plaatsen we de artikelen uit nr. 43 op de site, deze zijn te bereiken via de index op de artikelen in KerpelStokkies, zie linker kolom. Of via de knop "laatste wijzigingen" bovenaan respectievelijk het icoon hieronder. Hetzelfde -aanklikbare- icoon waarop zij op deze lijst, in een blok, zijn aangegeven.
 
 
11 april 2018 Algemene ledenvergadering
Op 25 april 2018 zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats vinden in Ons Dorpshuis te Wilhelminaoord, aanvang 20.00 uur. Na het formele deel van de vergadering zal de heer Bob Veldman van het Huygens huis (het vm postkantoor) in Frederiksoord een inleiding houden over de historie van de posterij en het postkantoor aldaar. Let op: de vergaderlocatie is anders dan gebruikelijk voor de ALV.
 
08 april 2018 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Een onderwerp met een serie luchtfoto's, diverse jaren en aanvliegrichtingen, van Vledderveen
 
 
31 maart 2018 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Van Boschoord hebben we maar weinig opnamen en dan is het leuk als er weer een opduikt die we dan ook graag plaatsen, Jongkindt Conincklaan nr 3, klik op de foto hieronder.
 
 
24 maart 2018 Bijplaatsing in rubriek Voorwerpen
Bij de fabrikanten voor "nat"scheergerei kan het niet op, steeds meer mesjes voor een nog beter en sneller resultaat, getooid met de meest fantasievolle benamingen. Maar dit alles begon met onderstaand model van Gillette, deze is uit 1940.
 
 
12 maart 2018 Onderwerp Dikke Verhalen.
Het jubileum gebeuren is voorbij en nu dus weer een gebruikelijke uitgave van Dikke Verhalen maar laat U zich daardoor vooral niet afhouden van een bezoek en komt vooral weer met velen. Het onderwerp is deze eer de Solweg, vanaf de Brink tot zo ver als we komen. Want het bestuur is altijd zo enthousiast als een groep mensen bij een buffetmaaltijd: men schept gauw meer op als men op kan. M.a.w. men heeft vaak meer te behandelen stof dan de tijd toestaat. Deel onderwerpen zijn mogelijk de molen van Eleveld, en de Vledderhof. Deze hoeve, nu landgoed, is door zijn ligging voor velen terra incognita en dus een uitgelezen mogelijkheid om daar iets over te vernemen. Aanvang zoals gebruikelijk om 11.00 uur, plaats: de Tippe in Vledder
 
Bestuursleden gezocht.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 9 mei 2107 is Roelof van der Veen afgetreden als bestuurslid (secretaris). Wij zijn op zoek gegaan naar een opvolger/ster van Roelof en hebben die gevonden in de persoon van Gerda Blomsma. Zij zal als bestuurslid (secretaris) worden voorgedragen tijdens de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2018 en maakt tot die tijd als aspirant-bestuurslid deel uit van het bestuur. Ons bestuur bestaat dan uit vijf leden en dat is eigenlijk te weinig. Wij zoeken dus nog nieuwe bestuursleden. Wij vragen u na te denken of een bestuursfunctie iets voor u is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Gert Veld. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
 
08 maart 2018 Tip.
Vooraankondiging voor het door het Dorpsarchief Noordwolde (DAN) te organiseren bijeenkomst op 15 april welke in het teken staat van stamboom onderzoek. Diverse verenigingen zullen present zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Nadere gegevens zijn nog niet bekend maar zullen z.s.m. volgen. Maar noteer de datum alvast.
"Speurneuzen" gezocht.
Onze deze intrigerende titel startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van inmiddels verdwenen gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar foto's. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar veel voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variŽren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl

*