Nieuwspagina (laatste wijziging: 30-03-2020) Data activiteiten 2020
Nog geen data bekend.
 
 
30 maart 2020 Bijplaatsing in rubriek School foto's
In 1959 werd  door de vereniging van oud leerlingen van de tuinbouwschool een vlag geschonken ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van de school
 
 
29 maart 2020 Bijplaatsing in rubriek Documenten
Bijgeplaatst hebben we het volledige boekwerkje dat de statuten bevat van de begrafenisvereniging "De laatste eer"uit 1925 bevat.. Leuk te lezen waar men toentertijd waarde aan hechtte dat zou worden vastgelegd, kleding en gedrag enz.enz Zeer goed leesbare scan.
 
 
28 maart 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Bijgeplaatst is een opname uit 1925, Nijensleek, zangvereniging ditmaal tijdens een reisje
 
 
23 maart 2020 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Bijgeplaatst hebben we een tweetal foto's van een uitvoering door leerlingen van de OLS te Vledder uit het jaar, geschat,  1961. Klik op de foto naar keuze hieronder.
    
     
 
22 maart 2020 Bijplaatsing in rubriek Bevrijdingsfoto's
Bij de serie foto's welke op 12-04-1945 zijn gemaakt in Frederiksoord zijn een drietal foto's geplaatst, precies passend bij de reeds o de site geplaatste opnamen, klik op de foto naar keuze.
 
     
 
19 maart 2020 Bijplaatsing in rubriek Familie foto's
Bijgeplaatst bij Vledderveen, een opname van de familie Th. Veldhuizen.
 
16 maart 2020 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Een tweede opname van het schoolreisje van de lager school uit Vledder naar Vlieland, 1961
 
 
11 maart 2020 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Door de leden van de leerlingen vereniging Celpiavio van de van Swieten tuinbouwschool werd jaarlijks een -toneel- voorstelling gegeven. Hierbij een opname uit 1963. Klik op foto
 
 
10 maart 2020 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Bijgeplaatst een onderwerp uit Vledderveen, de hoeve Immer Moed aan de Werkhorstlaan nr 3
 
 
04 maart 2020 Bijplaatsing in rubriek Diversen
In de subrubriek Padvinderij hebben we een foto bijgeplaatst, een opname in de blokhut gemaakt in 1968
 
 
01 maart 2020 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Opname 1963, veel sneeuw die geruimd moest worden, prettig als er dan meerderen even meehelpen.
 
 
Bestuursleden en "speurneuzen" gezocht.
 Wij zoeken immer nieuwe bestuursleden. Hetzij voor het bestuur van de vereniging, hetzij voor een van de commissies bijvoorbeeld de kalender commissie. Wij vragen U daarom eens na te denken of een bestuursfunctie iets voor U is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
Onze de titel "Speurneuzen gezocht" startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar foto's. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar veel voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variŽren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl
***