Nieuwspagina (laatste wijziging: 06-12-2019) Data activiteiten 2019/2020
Nog geen nieuwe data bekend
 
06 december Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Bijgeplaatst is een opname uit Vledderveen, een groep werkers aan de P.W. Janssenlaan. Jaartal en namen onbekend
 
 
04 december Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
In de jaren 1950-1960 kwam elk najaar een grote groep jagers uit voornamelijk het westen van het land bijeen voor een jachtpartij in Frederiksoord/Boschoord. Verzamelen gebeurde bij het hotel Frederiksoord waar zich ook een groep mannen uit de omgeving verzamelde die als drijvers bij deze jacht een handje toestaken. Tijdens de rust in het terrein werden allen vergast op een door hotel Frederiksoord verzorgde maaltijd, erwtensoep of stamppot. Onderstaande foto toont een aantal van hen die als drijver fungeerden.
 
 
03 december Tip
Over de activiteiten welke o.a. het Drents Archief ontplooit in het kader van 75 jaar bevrijding hebben we al eerder bericht. Er miste echter nog een datum waarop een bijeenkomst in Meppel zou gaan plaats vinden. Nu is deze wel bekend, klik op logo hieronder U vind  alles wat hierop van toepassing is.
 
 
02 december Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Voorlopig de laatste opname van de serie van de toneelvereniging Erica, 1959-1961,  uit Frederiksoord.
 
 
29 november Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Het bijplaatsen van groepsfoto's waarvan geen of weinig namen bekend zijn is helaas een regelmatig voorkomend gebeuren. Bij deze opname is het anders, er zijn 5 personen afgebeeld maar op de achterzijde zijn zes namen opgegeven. En van geen van de namen weten wij welke bij welke persoon hoort. We horen graag van U indien U iets weet. dd 02-12-2019: twee namen geplaatst. De foto is omgezet naar schoolfoto's (i.a.v. definitieve indeling).
 
 
27 november Bijplaatsing in rubriek Familiefoto's
Bijgeplaatst een opname uit 1938, Vledder, Martinus Eleveld op de motor, met achterop zijn moeder.
 
 
23 november Bijplaatsing in rubriek Zoekvragen
Bijgeplaatst een vraag over een foto van een groep waarop we niemand herkennen. Of eigenlijk zijn het veel meer vragen, wie zijn het, wanneer en waar gemaakt en uit welk dorp. Klik op foto hieronder, en weet U iets, mail ons dan a.u.b.
 
 
23 november Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Een aardige opname van een groep dames. We weten dat het er 15 zijn, we weten het jaartal: 1941, we weten waar hij gemaakt is: Appelscha en we weten dat de dames uit Vledder komen. En dan houdt het op, geen enkele naam. Het kunnen alle bijeen gezette dames zijn bij een familiedagje, het kan iets met de NH Kerk te maken hebben, een groepje buren etc.etc. Mogelijk kunt U iets toevoegen bij deze foto. dd 03-12-2019: diverse namen bijgeplaatst
 
 
22 november Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
In de jaren 1950-1960 kwam elk najaar een grote groep jagers uit voornamelijk het westen van het land bijeen voor een jachtpartij in Frederiksoord/Boschoord. Verzamelen gebeurde bij het hotel Frederiksoord waar zich ook een groep mannen uit de omgeving verzamelde die als drijvers bij deze jacht een handje toestaken. Onderstaande foto toont hen bij hun vertrek naar het jachtterrein. Op 24-11-2019 en 04-12-2019 namen bijgeplaatst.
 
 
18 november Bijplaatsing in rubriek Verenigingsactiviteiten
Van de op 17-11-2019 in de Tippe gehouden te Vledder gehouden bijeenkomst zijn enkele foto's bijgeplaatst
 
 
17 november Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Een tweetal opnamen van de toneelvereniging Erica, 1959-1961,  uit Frederiksoord. Klik op foto naar keuze hieronder of ga naar de rubriek groepsfoto's via menu aan de linker zijde van deze pagina.
 
    
 
14 november Bijplaatsing in rubriek Documenten
Het nu bijgeplaatste document laat de door ruim 600 schoolkinderen gezongen tekst zien bij de opening van de G.A. van Swieten tuinbouwschool te Frederiksoord in 1885. Of de kinderen begrepen wat zij zongen lijkt ons twijfelachtig, hoogdravend en een relatie met de opening van de school is misschien wel te vinden maar niet makkelijk te leggen. Oordeel zelf, klik op plaatje hieronder
 
 
11 november Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Vledder, de Hoek 39, bijgeplaatst
 
 
09 november Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Een opname van de toneelvereniging Lesturgeon uit Vledder, jaartal onbekend
 
 
06 november Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Nog een opname uit Frederiksoord uit een serie van meerdere uit die jaren, toneel vereniging Erica 1959-1961
 
 
05 november Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Weer een uit Boschoord, Schoollaan nr 1 hebben we nu bijgeplaatst.
 
 
31 oktober Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Boschoord, Jongkindt Conincklaan 8 bijgeplaatst
 
 
02 oktober Tip
Wilt U ons bezoeken, graag zelfs en we kijken er naar uit, houdt U dan rekening met de gewijzigde openingstijden in de maanden oktober tot en met maart. Klik voor de juiste, actuele - tijden op Info vereniging in de linker kolom.
 
Bestuursleden en "speurneuzen" gezocht.
 Wij zoeken immer nieuwe bestuursleden. Hetzij voor het bestuur van de vereniging, hetzij voor een van de commissies bijvoorbeeld de kalender commissie. Wij vragen U daarom eens na te denken of een bestuursfunctie iets voor U is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Gert Veld. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
Onze de titel "Speurneuzen gezocht" startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar foto's. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar veel voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variŽren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl
***