Nieuwspagina (laatste wijziging: 15-04-2021) Data activiteiten 2020
21-10-2020 ALV
zie bij 07-04-2020 hieronder

Dikke verhalen
Nog geen datum bekend.
Zie bij 05-08-2020 hieronder
 
15 april Bijplaatsing in rubriek KerspelStokkies
Nu de uitgave van KerspelStokkies nr 53 een feit is worden de artikelen geplaatst in nummer 52 op de site geplaatst. Op de lijst van wijzigingen zijn de reeds geplaatste artikelen in een afwijkende kleur gezet en bereikbaar via klikken op onderstaande icoon .
 
 
14 april Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Weer een opname uit Vledder, ook 1935 maar ook nu zonder een recente opname omdat de exacte opname plek niet bekend is.
 
 
12 april Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Een mooie opname van een boerenerf in Vledder uit 1935 bijgeplaatst, helaas niet voorzien van een actuele opname omdat we niet weten waar hij precies is gemaakt, Maar wie weet in de nabije (?) toekomst.
 
 
17 maart Bijplaatsing in rubriek Diversen
Even wat kleurrijke opnamen, Corso 2004, bijgeplaatst
 
 
16 maart Bijplaatsing in rubriek Diversen
Bij de subrubriek Bevrijding hebben we een opname bijgeplaatst uit Vledder, een optocht welke tijdens bij de bevrijdingfeesten werd gehouden in 1960. Kwalitatief erg goede opname, Twee namen bekend.
 
 
11 maart Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Wilhelminaoord, een groep koeien, getoond voordat ze naar de tentoonstelling gaan, jaartal niet bekend.
 
 
26 februari Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Bijgeplaatst een opname uit Vledder, 1965. Geen klassieke foto met alle leerlingen netjes op rijen en de meester of juf erbij. dd 05-03-2021 een deel van de namen bijgeplaatst., dd 07-03-2021 nogmaals namen bijgeplaatst en enkele correcties geplaatst
 
 
23 februari Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Een eerder geplaatste foto sloot niet helemaal aan bij het huidige weer, deze sluit iets beter aan bij het huidige weer, rustpauze tijdens oogstwerk op het land, 1954, Wilhelminaoord.
 
 
09 februari Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
In 2002 werd het pand aan de Hoofdweg 16-18-20 -deels?- gerestaureerd. Hiertoe werd aan de wegzijde een informatie bord geplaatst dat op deze restauratie van het rijksmonument opmerkzaam werd gemaakt.
 
 
28 januari 2021 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Samen werken, samen een borrel drinken, een opname van waarschijnlijk een nieuwjaarsborrel na het werk, melken, bij Ph. Bastiaans in Wilhelminaoord, 1967-1968
 
 
13 januari 2021 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Werken op het land maakt hongerig en dorstig, dus nu maar eens een opname van een rustpauze bij het aardappel rooien1960 (dd 18-012021, naam bijgeplaatst (nr 6))
 
 
18 december 2020 Bijplaatsing artikelen KerspelStokkies nr 51
Gebruikelijk bij het uitkomen van een nieuwe uitgave van KerspelStokkies is dat we de artikelen van de voorgaande uitgave op de site plaatsen Te bereiken via het overzicht in de linker kolom naast deze tekst
 
17 november 2020 Wijzigingen in bestuurssamenstelling
De leden zijn middels brief op de hoogte gesteld dat de ALV van dit jaar niet door konden gaan, de noodzakelijke wijzigingen in de bestuurssamenstelling wel doorgang moesten vinden. De eerste wijziging in het bestuur is de overdracht van het voorzitterschap. Gert Veld heeft dit overgedragen aan Maarten Hoff.  Klik op het icoon hieronder. De andere wijzigingen en herbenoemingen worden opgenomen in de volgende uitgave van KerspelStokkies.
 
05 augustus  2020 Bericht commissie Dikke Verhalen
Bijeenkomsten “Dikke Verhalen” 2020 - 2021

Onlangs heeft de commissie van de Dikke Verhalen weer overleg gehad en heeft besloten om in november 2020 geen bijeenkomst te organiseren. Op dit moment zijn de coronamaatregelen en voorschriften, die zullen gelden in november, nog niet geheel duidelijk en ook te onzeker, om een bijeenkomst met veel bezoekers te organiseren.
Over de bijeenkomst in het voorjaar van 2021 durft de commissie op dit moment nog geen uitspraak te doen en zal zich hierover in het najaar beraden. In de volgende uitgave van KerspelStokkies zal de commissie duidelijkheid verschaffen over deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Commissie van de Dikke Verhalen.
 
07 april  2020 Mededeling over de ALV 2020
Klik op icoon hieronder voor een mededeling van het bestuur inzake de ALV 2020 welke normaliter in april/mei wordt gehouden..
 
 
Bestuursleden en "speurneuzen" gezocht.
 Wij zoeken immer nieuwe bestuursleden. Hetzij voor het bestuur van de vereniging, hetzij voor een van de commissies bijvoorbeeld de kalender commissie. Wij vragen U daarom eens na te denken of een bestuursfunctie iets voor U is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
Onze de titel "Speurneuzen gezocht" startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar foto's. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar veel voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variëren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl
***