Nieuwspagina (laatste wijziging: 20-06-2018) Data activiteiten 2018
27-06 2018, Extra, ingelaste, algemene leden vergadering
Zie bij 13-06-2018
18 november 2018, Dikke Verhalen
Onderwerp: zie bij 12 maart 2018 hieronder.
 
Bestuursleden gezocht.
Kort voorafgaande de algemene ledenvergadering van 25 april 2018 is G. Odding afgetreden als bestuurslid (algemeen). Ons bestuur bestaat nu uit vier leden en dat is eigenlijk te weinig. Ideaal zou vijf of zes leden zijn. Wij zoeken dus nog nieuwe bestuursleden. Wij vragen u na te denken of een bestuursfunctie iets voor u is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Gert Veld. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
 
20 juni 2018 Bijplaatsing in rubriek Sportfoto's
Nu weer eens een jeugdelftal, van Old Forward, uit 1937., Een uniforme kleding was nog niet gebruikelijk, wel het stoere/trotse in de camera kijken
 
 
20 juni 2018 Tip
Op 7 juli 2018 organiseren de Gemeente Westerveld en 't Fledder Kerspel de Erfgoeddag in Frederiksoord. Hieronder ziet u het aantrekkelijke programma. U bent van harte welkom. Klik op plaatje voor beter leesbare weergave.
 
 
16 juni 2018 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Bijgeplaatst een onderwerp over het pand de Hoek nr. 3 te Vledder Het pand waarin nu het Thomashuis is gevestigd. Klik  op foto hieronder.
 
 
13 juni 2018 Extra, ingelaste, algemene ledenvergadering
Als uitvloeisel van een tijdens tijdens de algemene ledenvergadering van eind april j.l. genomen beslissing inzake een voorstel over een mogelijke verplaatsing van de kantoorruimte van de vereniging is er op 27-06-2018 een extra ledenvergadering alwaar dit punt in behandeling zal worden genomen. Plaats: Dorpscentrum de Heidehoek, Jodenweg 2 Vledderveen, aanvang 20.00 uur.
 
12 juni 2018 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
De Beukenlaan in Frederiksoord, je rijdt er  vaak langs, zonder dat hij opvalt. Maar er zijn in het verleden toch wel wat opnamen van gemaakt welk we U graag tonen. klik op foto hieronder. dd 15-06-2018 een foto bijgeplaatst. 
 
 
10 juni 2018 Bijplaatsing in rubriek Voorwerpen
Een merklap, een simpele benaming voor een voorwerp waarachter, als je er in duikt, een hele wereld schuil gaat. Deze stamt waarschijnlijk uit de tijd voordat de overheid in 1890 bepaalde dat er les moest worden gegeven in het "fraaie handwerken" op de scholen. Hij zal tussen 1893 en 1890 gemaakt zijn. Klik op foto hieronder
 
 
07 juni 2018 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Nog een onderwerp uit Vledder, Kerkhoflaan nummer 9, bijgeplaatst, klik op foto hieronder.
 
 
03 juni 2018 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
We hebben vrij veel luchtfoto's van Vledder, verschillende jaren en aanvliegrichtingen. We hebben ze bijeen gezet, per jaartal van de opname gesorteerd en wat aanvullende aanwijzingen gezocht. Klik op de foto hieronder voor deze groep foto's
 
 
30 mei 2018 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
De bakkerij van Bouwer, later van der Helm, vervolgens Otten en nu Strampel aan de Dorpsstraat 29 is het onderwerp waarvan we een aantal foto's hebben geplaatst. klik hieronder.
 
 
Tip!!
Oktober is traditioneel de maand van de geschiedenis en daar haakt het Drents archief op in met het Festival van de Drentse Geschiedenis. Meerdere activiteiten in diverse plaatsen staan te gebeuren en mogelijk kunt U of wilt U ook een inbreng hebben in het programma. Klik op het logo hieronder voor meer informatie.
 
 
27 mei 2018 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto
Niet echt geposeerd, zo maar opgesteld en gefotografeerd, een groepje mensen voor de NH Kerk te Vledder in ongeveer 1929.
 
 
23 mei 2018 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Een foto uit Wilhelminaoord uit 1973. Hij toont hoe het eerste stuk van de P.W. Janssenlaan en de landerijen direct achter de vroegere Deli er in 1973 bij lagen.
 
 
23 mei 2018 Bijplaatsing in rubriek Familiefoto's
Frederiksoord, de familie Spikman, een opnamen van vr 1907. De familieleden zijn wat minder goed te herkennen maar de entourage is prachtig.
 
 
12 mei 2018 Bijplaatsing in rubriek Documenten
Bijgeplaatst een -deel- van de tekst van de oprichtingsakte van de  Cop. K.I. vereniging Steenwijk e.o.. dat e.o. dient men vrij ruim te zien, Vledder en Wapse hoorden er ook toe getuige de uit die dorpen afkomstige oprichters. Vandaar de plaatsing op de site.
 
 
12 maart 2018 Onderwerp Dikke Verhalen.
Het jubileum gebeuren is voorbij en nu dus weer een gebruikelijke uitgave van Dikke Verhalen maar laat U zich daardoor vooral niet afhouden van een bezoek en komt vooral weer met velen. Het onderwerp is deze eer de Solweg, vanaf de Brink tot zo ver als we komen. Want het bestuur is altijd zo enthousiast als een groep mensen bij een buffetmaaltijd: men schept gauw meer op als men op kan. M.a.w. men heeft vaak meer te behandelen stof dan de tijd toestaat. Deel onderwerpen zijn mogelijk de molen van Eleveld, en de Vledderhof. Deze hoeve, nu landgoed, is door zijn ligging voor velen terra incognita en dus een uitgelezen mogelijkheid om daar iets over te vernemen. Aanvang zoals gebruikelijk om 11.00 uur, plaats: de Tippe in Vledder
 
"Speurneuzen" gezocht.
Onze deze intrigerende titel startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van inmiddels verdwenen gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar foto's. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar veel voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl

*