Nieuwspagina (laatste wijziging: 04-09-2021) Data activiteiten 2021
27-10-2021 ALV
zie bij 07-04-2020 hieronder

Dikke verhalen
Nog geen datum bekend.
Zie bij 05-08-2020 hieronder

 

 
1 augustus Wijziging Website
M.i.v. direct wordt het website beheer overgenomen door mw. W. Torrenga die bereid is gevonden het gaatje te vullen dat door mijn vertrek, gezondheidsredenen. gaat ontstaan. Zij zal ook de aan de webmaster gerichte mail verwerken. Dus niet schrikken als een antwoord op Uw mail door een ander is ondertekend. Heb in de loop van de 16 jaren dat ik als webbeheerder heb gefungeerd zeer veel mails gekregen met foto's, gegevens, opmerkingen, aanvullingen, vragen etc., mijn en onze dank daarvoor, zonder dat was de site minder omvattend en betrouwbaar, de contacten die er uit voortvloeiden zal ik missen. Mvg, Rien Krijnen
 
24 mei Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Bij geplaatst in Wilhelminaoord, hoewel we niet precies weten waar hij is gemaakt, mogelijk in Willemsoord, een opname van een regionale veekeuring
 
 
04 mei Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Bij geplaatst in Wilhelminaoord, hoewel we niet weten waar hij is gemaakt, een opname van een regionale veekeuring
 
 
15 april Bijplaatsing in rubriek KerspelStokkies
Nu de uitgave van KerspelStokkies nr 53 een feit is zijn de artikelen geplaatst in nummer 52 op de site geplaatst.
 
14 april Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Weer een opname uit Vledder, ook 1935 maar ook nu zonder een recente opname omdat de exacte opname plek niet bekend is.
 
 
12 april Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Een mooie opname van een boerenerf in Vledder uit 1935 bijgeplaatst, helaas niet voorzien van een actuele opname omdat we niet weten waar hij precies is gemaakt, Maar wie weet in de nabije (?) toekomst.
 
 
17 maart Bijplaatsing in rubriek Diversen
Even wat kleurrijke opnamen, Corso 2004, bijgeplaatst
 
 
16 maart Bijplaatsing in rubriek Diversen
Bij de subrubriek Bevrijding hebben we een opname bijgeplaatst uit Vledder, een optocht welke tijdens bij de bevrijdingfeesten werd gehouden in 1960. Kwalitatief erg goede opname, Twee namen bekend.
 
 
17 november 2020 Wijzigingen in bestuurssamenstelling
De leden zijn middels brief op de hoogte gesteld dat de ALV van dit jaar niet door konden gaan, de noodzakelijke wijzigingen in de bestuurssamenstelling wel doorgang moesten vinden. De eerste wijziging in het bestuur is de overdracht van het voorzitterschap. Gert Veld heeft dit overgedragen aan Maarten Hoff.  Klik op het icoon hieronder. De andere wijzigingen en herbenoemingen worden opgenomen in de volgende uitgave van KerspelStokkies.
 
05 augustus  2020 Bericht commissie Dikke Verhalen
Bijeenkomsten “Dikke Verhalen” 2020 - 2021

Onlangs heeft de commissie van de Dikke Verhalen weer overleg gehad en heeft besloten om in november 2020 geen bijeenkomst te organiseren. Op dit moment zijn de coronamaatregelen en voorschriften, die zullen gelden in november, nog niet geheel duidelijk en ook te onzeker, om een bijeenkomst met veel bezoekers te organiseren.
Over de bijeenkomst in het voorjaar van 2021 durft de commissie op dit moment nog geen uitspraak te doen en zal zich hierover in het najaar beraden. In de volgende uitgave van KerspelStokkies zal de commissie duidelijkheid verschaffen over deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Commissie van de Dikke Verhalen.
 
07 april  2020 Mededeling over de ALV 2020
Klik op icoon hieronder voor een mededeling van het bestuur inzake de ALV 2020 welke normaliter in april/mei wordt gehouden.. aanvulling dd 27-05-2021: Nu gepland op 27-10-2021, ijs, weder en pandemie-gevolgen dienende.
 
 
Bestuursleden en "speurneuzen" gezocht.
 Wij zoeken immer nieuwe bestuursleden. Hetzij voor het bestuur van de vereniging, hetzij voor een van de commissies bijvoorbeeld de kalender commissie. Wij vragen U daarom eens na te denken of een bestuursfunctie iets voor U is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
Onze de titel "Speurneuzen gezocht" startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar foto's. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar veel voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
***