Nieuwspagina (laatste wijziging: 22-01-2018) Data activiteiten 2018
11 Maart 2018, Dikke Verhalen
Onderwerp: zie bij 25-11-2017 hieronder.
 
 
21 januari 2018 Bijplaatsingen in rubriek Diversen
Voor de subrubriek dorpsfeesten en optochten hebben we een serie foto's binnengekregen van de optocht in Vledder uit 1981. De eersten hebben we nu geplaatst, helaas nog zonder namen maar die komen er ongetwijfeld in de loop van de tijd bij.  Ook zullen er de komende dagen nog een aantal worden bijgeplaatst. Klik op de foto hieronder en U krijgt de index waarop ze staan aangegeven.
 
 
 
20 januari 2018 Bijplaatsingen in rubriek Zoekvragen
Zoekvraag 55 is geplaatst. Dit is een serie van 8 foto's waarvan de willen weten waar ze genomen zijn.  Iets wat, met uitzondering van foto 1, bij alle foto's wel mogelijk lijkt te zijn omdat er voldoende details opstaan. Klik op het plaatje hieronder en U start bij nr 1
 
 
20 januari 2018 Bijplaatsingen in rubriek Voorwerpen
Bijgeplaatst een paar voorbeelden van in het verleden bij landbouw tentoonstellingen en de daaraan gekoppelde veekeuringen uitgereikte medailles de jaren 1935 en 1952. Klik op het plaatje hieronder
 
 
16 januari 2018 Bijplaatsingen in rubriek Diverse foto's
Vroeger, en misschien nu ook nog wel in sommige delen van het land, werd er bij een feestelijke gebeurtenis een grote krentenwegge (krentenbrood) geschonken. Bijvoorbeeld bij de geboorte van een -eerste- kind. Van een dergelijke gebeurtenis uit 1961 in Vledder zijn er wat foto's en dergelijke. klik op foto
 
 
15 januari 2018 Bijplaatsingen in rubriek Diverse foto's
Bij de subrubriek Optochten hebben we bij Vledder een tweetal foto's bijgeplaatst, Voor wat betreft de kleur het gebruikelijke beeld van een foto uit de jaren 1960-1980, dus wat achteruitgang. Klik op foto naar keuze.
 
  
 
13 januari 2018 Bijplaatsingen in rubriek Groepsfoto's
Vledder, ongeveer 1940, een groep jongelui op zijn of haar zondags uitgedost, Feestje? mogelijk dat U het weet en ons kan informeren. Alle namen bekend.
 
 
Bestuursleden gezocht.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 9 mei 2107 is Roelof van der Veen afgetreden als bestuurslid (secretaris). Wij zijn op zoek gegaan naar een opvolger/ster van Roelof en hebben die gevonden in de persoon van Gerda Blomsma. Zij zal als bestuurslid (secretaris) worden voorgedragen tijdens de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2018 en maakt tot die tijd als aspirant-bestuurslid deel uit van het bestuur. Ons bestuur bestaat dan uit vijf leden en dat is eigenlijk te weinig. Wij zoeken dus nog nieuwe bestuursleden. Wij vragen u na te denken of een bestuursfunctie iets voor u is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Gert Veld. Voor contactgegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
 
02 januari 2018 Bijplaatsingen in rubriek Groepsfoto's
Een tweetal bijeen horende opnamen welke samenhangen met de uitbreiding midden jaren '70 van Hoeve Boschoord. De eerst is van de eerste steenlegging in 1976, een andere foto van deze gebeurtenis staat reeds op de site maar op deze staan meer en andere personen. De tweede opname, uit 1979, toont een tweetal trotse bestuurders met op de achtergrond de kort ervoor opgeleverde nieuwe gebouwen. Klik op foto naar keuze.
 
  
 
01 januari 2018 Bijplaatsing in rubriek Schoolfoto's
Bijgeplaatst een opname die waarschijnlijk als een van de eersten is gemaakt als herinnering aan de schooltijd gedachte school/klasse foto van deze school. Nijensleek, School met den Bijbel , ± 1924
 
 
30 december 2017 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Bijgeplaatst zijn enkele opnamen van het huis aan de Solweg nr 2, Vledder. Klik op foto.
 
 
29-12-2017 Schenking ontvangen van "de oliebol"
Onze vereniging is door de Oudejaarsvereniging De oliebol in Vledder vereerd met een cadeau in de vorm van een nieuw bord. Het werd -symbolisch- uitgereikt in onderstaande vorm tijdens een bijeenkomst op 29-12-2017  in de Tippe te Vledder. Wij gaan grootte en vorm en dergelijke nog vastleggen. Hartelijk dank hiervoor!
Klik op plaatje hieronder om meer te weten te komen over de Oudejaarsvereniging de oliebol.
 
 
28 december 2017 Stilstaan bij oorlogsslachtoffers
Klik op foto hieronder voor het artikel dat verscheen in de Meppeler courant dd. 27-12-2017  naar aanleiding van de door onze vereniging gegeven invulling van de, nog maar kort bestaande, traditie van het stilstaan bij de oorlogsslachtoffers op avond voorafgaande aan Kerstmis.
 
 
18 december 2017 Aanbod voor leden
In maart 2018 verschijnen twee kloeke standaardwerken over de Geschiedenis van Drenthe:
    - Geschiedenis van Drenthe, Een nieuw perspectief door dr. M.A.W. Gerding
    - Geschiedenis van Drenthe, Een archeologisch perspectief door dr. W.A.B. van der Sanden

De set Geschiedenis van Drenthe is tot 15 januari 2018 voor de actieprijs van € 59,50 te bestellen via webwinkel.vangorcum.nl.

Vanaf 15 januari 2018 kunnen leden van een van de Drentse historische verenigingen de set Geschiedenis van Drenthe rechtstreeks voor € 65,- bestellen via klantenservice@vangorcum.nl of 0592-379556.
Hiermee ontvangen leden een korting van € 14,- op de normale prijs van € 79,-. 
Geeft u daarbij uw NAW-gegevens door en de vereniging waarvan u lid bent.
 
15 december 2017 Plaatsing artikelen uit KerspelStokkies nr 42
Uitgave nr 43 van KerspelStokkies is uitgebracht, en verspreid, en dus plaatsen we de artikelen uit nr. 42 op de site, deze zijn te bereiken via de index op de artikelen in KerpelStokkies, zie linker kolom,  Ook zijn de artikelen te bereiken via de icoon hieronder, op de dan verschijnende lijst zijn de artikelen bijeen gezet in een afwijkende kleur. De in de uitgave geplaatste middenfoto staat ook op de site. Klik op foto. 
 
 
 
25 november 2017 Onderwerp Dikke Verhalen.
Het onderwerp is ditmaal het fenomeen, want zo mag je dit toch wel noemen, Dikke Verhalen zelf. Want de bijeenkomsten worden dan twintig jaar gehouden, aanleiding om eens terug te kijken. Dit dan met een gevarieerd programma dat sterk afwijkt van de gebruikelijke gang van zaken tijdens zo'n bijeenkomst. Wat er gaat gebeuren willen we niet verklappen maar wat zeker wel aanwezig zullen zijn zijn die ingrediënten die de afgelopen jaren de bijeenkomsten kenmerkten: gezellige sfeer, een hoog reünie gehalte, humorvolle interactie met de bezoekers in de zaal en, niet onbelangrijk,  goede koffie. De opkomst bij de bijeenkomst op 19-11-2017 was overweldigend, een record opkomst in de 25 jarige geschiedenis, en stilletjes hopen we ook op 11 maart 2018 weer op zo'n grote opkomst..
 
19 oktober 2017 Oproep
De heer van Reenen, Hilversum, heeft het plan opgevat om de verhalen van hen die betrokken waren bij de opvang in Drenthe van zgn. honger evacués uit het westen van Nederland in de winter van 1944-1945 op te schrijven en te bundelen in een boek. Een initiatief dat we van harte ondersteunen. Voor meer info klik hier.
 
"Speurneuzen"gezocht"
Onze deze intrigerende titel startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van inmiddels verdwenen gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar opnamen. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar diverse voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variëren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl

*