Nieuwspagina (laatste wijziging: 24-09-2017) Data activiteiten: 2017
Dikke Verhalen, 19-11-2017
Onderwerp: zie bij 08-03-2016 hieronder
 
Bestuursleden gezocht.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 9 mei is Roelof van der Veen afgetreden als bestuurslid. Roelof heeft jarenlang het secretariaat van onze vereniging verzorgd. Door het aftreden bestaat ons bestuur uit nog maar vier leden en dat is te weinig. Wij zoeken dus nieuwe bestuursleden en uiteindelijk ook iemand die het secretariaat verzorgt. Zo nodig splitsen we de huidige secretariaatstaken op. Daar komen wij wel uit. Wij vragen u na te denken of een bestuursfunctie iets voor u is. Of voor iemand uit uw omgeving. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Gert Veld. Voor contact gegevens klik hier op Info vereniging of in de linker kolom.
24 september 2017 Bijplaatsing in rubriek Voorwerpen
Een spaarpot die zich nog velen zullen herinneren, zwaar van gewicht, ook als hij nog leeg was. Komt in deze vorm niet zoveel meer voor maar was ik het verleden in veel huishoudens te vinden. Klik op foto.
 
 
24 september 2017 Plaatsing artikelen uit KerspelStokkies nr 41
Uitgave nr 42 van KerspelStokkies is uitgebracht, en verspreidt, en dus plaatsen we de artikelen uit nr. 41 op de site, deze zijn te bereiken via de index op de artikelen in KerpelStokkies, zie linker kolom,  maar ook via onderstaande knop waar ze bijeen zijn gezet in een afwijkende kleur, Ook de in de uitgave geplaatste middenfoto staat op de site. Klik op foto.  
 
 
 
17 september 2017 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Weer een foto uit Wilhelminaoord, een groep meisjes/vrouwen die een naaicursus volden in het Dorpshuis aldaar. Ook hier weer het nadeel dat er geen mensen meer zijn, tenminste wij  kennen ze niet, die de personen op de foto kennen. Maar U als bezoeker herkent misschien wel een familie lid, we zouden dat graag van U horen, klik op de foto.
 
 
17 september 2017 Bijplaatsing in rubriek Zoekvragen 18-09-2017 Opgelost !!
We kregen een vraag over onderstaand voorwerp. Hoe heet het, waar werd het voor gebruikt enz. misschien kunt U ons en de vragenstelster natuurlijk, helpen. Klik op foto. Oplossing: klik op foto.
 
 
15 september 2017 Bijplaatsing in rubriek Groepsfoto's
Over de nu bijgeplaatste foto kunnen we veel meer vragen stellen als antwoorden geven. Jaartal, plaats, namen van de afgebeelde personen, soort en naam van de vereniging zijn allemaal voor ons niet te beantwoorden vragen. Maar het is wel een mooi plaatje en mogelijk dat een van U een antwoord kan geven op een van de vragen.
 
 
09 september 2017 Bijplaatsing in rubriek Documenten
In 1938 werden op verzoek van de erven van M. en R. Hartsuiker te Vledder de nagelaten bezittingen, huis en landerijen, openbaar verkocht. De toen gebruikte uitnodiging/lijst van kavels etc. is nu op de site geplaatst. Opmerkelijk zijn sommige opmerkingen in de tekst ten aanzien van op enkele percelen rustende pachtverplichtingen. Betalingen in rogge en/of geld komen voor. Ook opmerkingen de wijze waarop een -deel- in gebruik name van het goed kan plaats vinden: met St. Jacobi 1939. De plek waar de eerste verkoopsbijeenkomst plaats vond, café Ven is ons nog onbekend. Klik op plaatje hieronder
 
 
26 augustus 2017 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
We hebben nog een opname van een ook al weer wat langer verdwenen pand. Het stond aan de Brink nr 4 in Vledder en is al 1956-1957 verdwenen, klik op foto.
 
 
24 augustus 2017 Bijplaatsing in rubriek Diversen
Wat weten wij van onderstaande foto: alleen dat het een feest is in Frederiksoord, Wat denken we van de foto: jaartal tussen 1910 en 1920 als we afgaan op de gedragen kleding. Gezien de entourage waarschijnlijk een Floraliafeest, met een muziektent in de tuin van mogelijk de tuinbouwschool. Namen: niet één bekend,  hoewel er bij een persoon enige gelijkenis is met een van de leraren van de school. Maar omdat het een erg mooi opname is plaatsen we hem graag ondanks het gebrek aan gegevens.
 
 
19 augustus 2017 Bijplaatsing in rubriek Toen en Nu
Als we op de inschatting van de fotografen afgaan dan zou de ophaalbrug in Wilhelminaoord minder fotogeniek zijn dan die te Frederiksoord, Hebben we van Wilhelminaoord maar één foto, van Frederiksoord hebben we er eerdere. Deze hebben we nu bijeen gezet met daarbij een paar plaatjes die vrijwel zeker vanaf die brug zijn gemaakt. Klik op foto.
 
 
8 maart 2017 Dikke verhalen 19-11-2017
Het samenstellen van een aflevering van Dikke verhalen is als een bord volscheppen bij een lopend buffet. De keuze is moeilijk, je kiest een vijftal ingrediënten en bij het oppeuzelen blijk je na twee ervan dat je meer dan genoeg hebt, en de rest voldoende is voor zelfs een volgende maaltijd. Iets vergelijkbaars was bij de aflevering op 05-03-2017 van Dikke Verhalen ook het geval maar hier zijn de restjes gelukkig niet onderhevig aan bederf en kunnen we er een volgende aflevering ruimschoots mee vullen. En dat doen we dan ook met een vervolg op het onderwerp: de Vledderweg. Bekende plaats van samenkomst is de Tippe in Vledder en het aanvangstijdstip 11.00 uur. Leden en niet leden van de vereniging, die zoals altijd zeer welkom zijn, weten intussen dat we voor deze bijeenkomsten een geringe entree vragen. We hopen weer op een grote opkomst die waarschijnlijk dan ook weer garant staat voor vele reacties uit de zaal en een zeer geanimeerde sfeer. Tot dan
 
"Speurneuzen"gezocht"
Onze deze intrigerende titel startte de vereniging een actie waarvan U alle bijzonderheden te weten kunt komen als U hier klikt. Doen, zeker als U wat tijd ter beschikking heeft en interesse heeft in het verleden van Vledder en omstreken.
 
Oproep foto's
Voor onze verzameling foto's van inmiddels verdwenen gebouwen zijn wij doorlopend op zoek naar opnamen. Soms om te gebruiken in onze rubriek Toen en Nu, waar diverse voorbeelden te vinden zijn. Of ter illustratie bij een artikel in KerspelStokkies. Maar ook om veilig te stellen dat een afbeelding niet verloren gaat. Wat zoeken we zoal:
1e: afbeeldingen van in 1961 gesloopte panden die, staande aan wat nu de Bosbouwkamp heet, als armenbehuizing dienst deden.
2e: de twee verdwenen boerderijen aan de Moerhoven te Nijensleek.
3e: elk ander inmiddels verdwenen pand/boerderij in het gebied dat we bestrijken.
4e: elke oudere foto van een nog bestaand pand/boerderij in ons gebied.
5e: oudere familie foto's, zie bij rubriek familie foto's voor een idee wat we zoeken
6e: foto's van personen welke voorkomen in de rubriek Personengalerij, bij voorkeur uit de tijd dat betrokkene de functie vervulde waarvoor hij in de galerij staat.
Ook foto's die slechts een deel van een object weergeven kunnen interessant zijn o.a. door de er eveneens op afgebeelde personen.
7e: foto of afbeelding van een tweetal personen welke als burgemeester hebben gefungeerd Klik hier voor meer gegevens.
Heeft U een afbeelding en wilt U die ter beschikking stellen neem dan a.u.b. contact op door op het hierna volgende mailadres te klikken: webmaster@fledderkerspel.nl
Oproep vrijwilligers
De vereniging heeft nogal wat voorwerpen in bezit. Deze voorwerpen, veelal verkregen door schenkingen, zijn, mede door hun -deels- hoge ouderdom, soms in een wat mindere conditie. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die hier wat tijd aan willen besteden, tijd die gaat zitten in werkzaamheden die variëren van eenvoudig ontroesten en weer preserveren/conserveren tot mogelijk restauratie werk. Heeft U interesse dan verzoeken wij U contact op te nemen met de heer A. Jager, 0521-387223 of via mail albertus.jager@tele2.nl

*