Zoekvraag 26

 
 
Waar en wanneer de foto is gemaakt is niet bekend. De man op de achterste rij, tweede van rechts is ir. J. Heemstra, leraar aan de G.A. van Swieten tuinbouwschool te Frederiksoord 1935-1941. Maar hij was later Rijkstuinbouw consulent. Mogelijk dat het een foto is uit de periode tuinbouwschool, mogelijk ook uit een andere periode. Het is geen foto van het tuinbouwschoolbestuur, maar elk een ander -bestuurs- college is mogelijk
 
Bron:  J. Heemstra, Amsterdam
 
Jaartal:
 
Fotonr.: 858
 
Reactie gaarne op het volgende mailadres: webmaster@fledderkerspel.nl
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm. 

versie: *