Zoekvraag 31

 
"Plaatjes van burgemeesters"
 
  
 
 
Met uitzondering van twee personen hebben we van alle burgemeesters van de voormalige gemeente Vledder een foto of afbeelding. En daar zijn we naar op zoek zodat we bovenstaande plaatjes kunnen vervangen door echte afbeeldingen.

De eerste: Herman Hendrik Adriaan Sluis, klik hier voor persoonsblad voor meer gegevens, was burgemeester van 1835 tot 1851. Later vertrok hij naar Dwingeloo alwaar hij het notariaat voortzette. Nog weer later is hij vertrokken naar Assen. Of hij ook daar het notariaat uitoefende is niet bekend. Wel is bekend dat hij deel uitmaakte van gedeputeerde staten van Drenthe, gaf dit op als beroep bij het huwelijk van zijn zoon. Zijn beide zoons Isaac en Jan Aldrik vervulden ook een functie als burgemeester. Hij behoorde, door functies maar ook door eigen huwelijk en de huwelijken van zijn kinderen tot de meer vooraanstaande families in Drenthe en het is dus goed mogelijk dat in een van de archieven of albums nog een opname zit waarop hij voorkomt. Dit ondanks dat het al lang geleden is.

Van de tweede, jhr. Maurits Johan Willem Alexander de Milly is veel minder bekend, klik hier voor persoonsblad, hij oefende het ambt uit van 1872 tot 1874. Wat hij daarna deed is niet bekend. Dit hoewel hij behoorde tot een in de provincie zeer bekende familie waarover toch wel wat documentatie bestaat. Toch is het ook hier weer mogelijk dat er ergens in een album of archief een opname van hem is te vinden.
 
Jaartal:
 
Foto nr: nog niet van toepassing
 
Bron: nog niet van toepassing.
 
Reactie gaarne op het volgende mailadres: webmaster@fledderkerspel.nl
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm.

 ***