Zoekvraag 34

 
Boschoord, wandelgroep
 
 
Van dit kwartet is nog niets bekend, geen namen, geen jaartal, de plek van de opname. Er is een mogelijk verband met Boschoord of Vledderveen.
 
Jaartal:
 
Fotonummer: 586
 
Bron: A. Schipper
 
Reactie gaarne op het volgende mailadres: webmaster@fledderkerspel.nl
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm.

 ***