Zoekvraag 61

 
Aanspanning
 
 
Ongetwijfeld genomen in Frederiksoord. Houding, gezicht en uitstraling doen ons vermoeden dat de passagier G. van Leusen, directeur van de Maatschappij van Weldadigheid periode 1905-1941, is. Samen met een ons vooralsnog onbekende koetsier. Mogelijk in het hem ter beschikking gestelde dienstvoertuig, equivalent aan de huidige auto met chauffeur. Maar misschien is het wel te veel gedroomd en kunt U ons uit die droom helpen
 
Fotonummer:  3741
 
Bron: 't Fledder Kerspel
 
Reactie gaarne op het volgende mailadres: webmaster@fledderkerspel.nl  onder vermelding van vraagnummer (61)
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm.

 ***