Zoekvraag 63

 
Onbekende schoolklas
 
 
 
Meppel (HBS). Het derde meisje van links op de eerste rij is waarschijnlijk een dochter van H, Stienstra uit Frederiksoord. Dit zou dan Houkje Stienstra (1893-1980) zijn. Jaartal zal rond 1910 liggen, het jaar dat Houkje slaagde voor het eindexamen.
 
Fotonummer:  03956
 
Bron: Nalatenschap H. Stienstra, Frederiksoord,   d.z.v. N.K Oreel-Bierma, Menaldum
 
Reactie gaarne op het volgende mailadres: webmaster@fledderkerspel.nl  onder vermelding van vraagnummer (63)
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm.

 ***