Zoekvraag 64

 
Onbekende school en personen
 
 
De onderwijzeres (stagiaire?) links is mogelijk een dochter van H, Stienstra uit Frederiksoord. Jaartal zou rond de jaren twintig kunnen liggen. Dit zou dan Houkje Stienstra (1893-1980) zijn Locatie lijkt ons er niet een te zijn in de voormalige gemeente Vledder. Mogelijk is de opname in Assen gemaakt alwaar zij van maart 1917 tot oktober 1917 verbleef. Ook Waddinxveen komt in aanmerking, zij ging daar in 1918 naar toe.
 
Fotonummer:  3957
 
Bron: Nalatenschap H. Stienstra, Frederiksoord,   d.z.v. N.K Oreel-Bierma, Menaldum
 
Reactie gaarne op het volgende mailadres: webmaster@fledderkerspel.nl  onder vermelding van vraagnummer (64)
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm.

 ***