Zoekvraag 65

 
Onbekende woning en de locatie
 
 
Deze foto heeft al eerder als zoekvraag op de site gestaan. De foto geeft erg weinig aanknopingspunten vooral ook omdat het linker deel van het gebouw niet op de foto voorkomt.
Ons is toen verzekerd dat dit een opname is van de voormalige school aan de Oranjelaan te Wilhelminaoord. Wij hebben sterke twijfels en wel om de volgende redenen
     - 1e door het dak waar bij deze foto een, voormalige?, dakkapel lijkt te zijn gebouwd. Deze komt in geen enkele vorm voor op andere foto's.
     - 2e door de twee rechtse vensters, beide hoger dan de linker vensters. Op de andere beschikbare foto's, oude en nieuwe, zijn op de plek van het rechtse venster twee kleine
       raampjes te zien. zie hier
Mogelijk is natuurlijk dat men de kleinere ramen vervangen heeft door grotere en dat dit later weer is teruggebracht in de originele staat.
Hoe dan ook, onze vraag blijft: waar staat/stond deze woning.
 
Fotonummer:  3725
 
Bron: 't Fledder Kerspel
 
Reactie gaarne op het volgende mailadres: webmaster@fledderkerspel.nl  onder vermelding van vraagnummer (65)
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm.

 ***