Zoekvraag 76

 
Onbekende schoolklas
 
 
Meestal kunnen we aan de hand van de afgebeelde onderwijzers wel zeggen welke school het betreft. Bij deze foto kunnen wij dat niet. Wij vermoeden dat het de lagere school in Wapserveen betreft. De overeenkomst bij een tweetal leerkrachten met zij die in zoekvraag 75 op de foto staan doet ons vermoeden dat dit dezelfde school is als  die in zoekvraag 75. Als U iets weet horen wij het graag van U.
 
Fotonummer: 006
 
Bron: fam. Beenen, Nijensleek
 
Reactie gaarne op het volgende mailadres: webmaster@fledderkerspel.nl  onder vermelding van vraagnummer (76)
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm.

 ***