Zoekvraag 77

 
Onbekende plaats van de opname
 
 
 
In een verzameling opnamen die allen betrekking hadden op Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord troffen we deze opname aan. De opname, die niet erg contrast rijk is en daarom door ons bewerkt, was op een kaart geplakt welke aan de achterzijde was beschreven en gedateerd op 06-12-1899. met als afzendadres IJsbrechtum 18. De schrijfster, wed. de Haan-Spellers bedankt de heer Philip. Haar gegevens zouden kunnen zijn: Maria Margaretha Elisabeth Spellers ☼ 14-03-1838 Amsterdam, gehuwd op 22-04-1858 te Amsterdam met Pieter Hendrik de Haan, ☼ 1837 Amsterdam.  De kaart zal in een enveloppe zijn verzonden. De opname lijkt een groter woonhuis/herenhuis te tonen, wij kunnen het niet plaatsen bij ons in de voormalige gemeente Vledder . Mogelijk, gezien het afzender adres, kan het ook een opname zijn welke gemaakt is in Sneek. Als U iets weet horen wij het graag van U.
 
Fotonummer: 4662
 
Bron: 't Fledder Kerspel
 
Reactie gaarne op het volgende mailadres: webmaster@fledderkerspel.nl  onder vermelding van vraagnummer (77)
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm.

 ***