Zoekvraag 83

 
Kunstwerk in tuin vm tuinbouwschool
 
 
Het betreft een in de tuin van de voormalige tuinbouw school geplaatst kunstwerk waarvan de commissie belast met de restauratie van de tuinen graag het volgende wil weten:
- Wanneer ongeveer geplaatst
- Naam/ voorstellende?
- Kunstenaar
- Aanleiding plaatsing en evt. schenkers
-
Verdere info achtergronden etc.
 
Fotonummer: 5468
 
Bron: M. Wemes
 
Reactie gaarne op het volgende mailadres: info@tuinbouwschooltuin.nl en mogelijk in cc aan webmaster@fledderkerspel.nl met vermelding vraag nummer
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm.

03-08-2021