Overzicht aangebrachte wijzigingen.

Hieronder een opgave van wijzingen, aanvullingen en bijplaatsingen welke de laatste twee maanden hebben plaatsgevonden op de site. Indien het een aanvulling betreft welke leidt naar een pagina van de personen galerij kan het nodig zijn dat U klikt op de link bij de naam omdat het een detail wijzing betreft welke alleen zichtbaar is op het persoonsblad.

Retour nieuwspagina

Aard van de wijzigingen Klik hier
06-06-2020 Schoolfoto's: Frederiksoord , Tuinbouwschool, foto uitgewisseld, tekst  aangepast met o.a. vraag naar onderschrift foto.
05-06-2020 Schoolfoto's: Vledder, zondagschool 1919 bijgeplaatst
02-06-2020 Toen en Nu; Frederiksoord, Molenlaan algemeen bijgeplaatst
31-05-2020 Schoolfoto: Vledder,OLS uitvoering 1961 (10)  bijgeplaatst
29-05-2020 Groepsfoto, Nijensleek, amateurtoneel groep, 1964 bijgeplaatst
26-05-2020 Toen en Nu, Frederiksoord tinbouwschool, foto bijgeplaatst (nr 24)
26-05-2020 Persoonsblad S. Bleeker foto bijgeplaatst (05409)
26-05-2020 Persoonsblad F.B. Löhnis foto bijgeplaatst
25-05-2020 Toen en Nu, Vledder, Oosteind algemeen, bijgeplaatst
22-05-2020 Schoolfoto: Tuinbouwschool Frederiksoord, Optreden leerlingen Celpiavio 1963 bijgeplaatst
21-05-2020 Schoolfoto: Tuinbouwschool Frederiksoord, 1910 foto van excursie bijgeplaatst
02-05-2020 Persoonsblad S. Bleeker ( 1864-1942), foto bijgeplaatst
01-05-2020 School foto's Frederiksoord, Tuinbouwschool 1911 voetbal team bijgeplaatst
01-05-2020 School foto's Frederiksoord, Tuinbouwschool 1911 bijgeplaatst
28-04-2020 Toen en Nu, Frederiksoord, Molenlaan 4, foto bijgeplaatst, (nr1)
30-04-2020 Groepsfoto's, Frederiksoord , groep feestgangers 1904 (5399) geplaatst
30-04-2020 Groepsfoto's, Frederiksoord , groep feestgangers 1904 (5397) geplaatst
29-04-2020 Documenten, jaarboekje ERICA  1887 bijgeplaatst
29-04-2020 Diversen Fr padvinderij, buiten activiteiten, foto bij geplaatst
28-04-2020 Toen en Nu, Wilhelminaoord Mandenmakerij, foto bij geplaatst (nr 2)
28-04-2020 Toen en Nu, Wilhelminaoord DELI, foto bij geplaatst (nr 1)
24-04-2020 Persoonsblad J.G.A. Brouwer 1867 geplaatst
22-04-2020 Dikke Verhalen, enkele foto's bijeenkomst 08-03-2020,  geplaatst
21-04-2020 KerspelStokkies nr 49, artikel : Het geheugen van Janneke de Jonge,  geplaatst
21-04-2020 KerspelStokkies nr 49, artikel : Rectificatie van in geplaatst artikel :KS 48 Herinneringen WOII,  geplaatst
21-04-2020 KerspelStokkies nr 49, artikel : In memoriam Jan Bethlehem,  geplaatst
21-04-2020 KerspelStokkies nr 49, artikel : Huisvlijt in Vledderveen,  geplaatst
21-04-2020 KerspelStokkies nr 49, artikel : Herdenking luchtgevecht 1944 Nijensleek,  geplaatst
21-04-2020 KerspelStokkies nr 49, artikel : Gemengd koor Frederiksoord,  geplaatst
21-04-2020 KerspelStokkies nr 49, artikel : Een leven in de zorg,  geplaatst
21-04-2020 KerspelStokkies nr 49, artikel : Verslag Dikke verhalen bijeenkomst 17-11-2019, geplaatst
21-04-2020 KerspelStokkies nr 49, artikel : Eltjen de Jonge, een jonge ambitieuze burgemeester van Vledder, 1957-1964 geplaatst
21-04-2020 KerspelStokkies nr 49, artikel : Verslag Algemene leden vergadering 23-10-2019, geplaatst
20-04-2020 Documenten, Aanbiedingsbrief Erica, jaarboekje 1897 geplaatst
20-04-2020 Documenten, een paar bladzijde uit Erica, jaarboekje 1897 geplaatst
20-04-2020 Toen en Nu, Vledder Dorpstraat 25, foto bijgeplaatst (nr8)
16-04-2020 Familiefoto's, Vledderveen, fam J. Smit, ± 1940 bijgeplaatst
16-04-2020 NTM Tram, 8 foto's bijgeplaatst van de laatste rit 1962 , bijgeplaatst
12-04-2020 Groepsfoto, Nijensleek, meisjes vereniging 1949 , bijgeplaatst
11-04-2020 Corso 1968, foto bijgeplaatst (nr 5)
10-04-2020 Familie foto's, Vledderveen, fam C. Veldhuizen bijgeplaatst

**