Overzicht aangebrachte wijzigingen.

Hieronder een opgave van wijzingen, aanvullingen en bijplaatsingen welke de laatste twee maanden hebben plaatsgevonden op de site. Indien het een aanvulling betreft welke leidt naar een pagina van de personen galerij kan het nodig zijn dat U klikt op de link bij de naam omdat het een detail wijzing betreft welke alleen zichtbaar is op het persoonsblad.

Retour nieuwspagina

Aard van de wijzigingen Klik hier
24-09-2020 Diverse foto: muziekverenigingen Frederiksoord, Concordia 1980, namen gewijzigd en bijgeplaatst ( nrs 34 en 35)
21-09-2020 Groepsfoto's, Vledder, bijeenkomst pachters, bijgeplaatst, dd. 23-09-2020, foto uitgewisseld.
18-09-2020 Schoolfoto's, Frederiksoord, tuinbouwschool 1905, bijgeplaatst
10-09-2020 Toen en Nu, Frederiksoord Burg. Wijnoldyweg 10, bijgeplaatst
07-09-2020 Toen en Nu, Frederiksoord onbekend  nr 2 bijgeplaatst
05-09-2020 Foto's Corso, 1979, bijgeplaatst
31-08-2020 Documenten, Reglement veefonds vrijboeren M.v.W., 1886, herzien 1902, bijgeplaatst
31-08-2020 Begrafenis advertentie D. de Ruiter 31-08-1945
31-08-2020 Overlijdensadvertentie J.A. van der Heide 08-06-1945
21-08-2020 Groepsfoto's, Nijensleek, zangvereniging op reis, 1938, bijgeplaatst
17-08-2020 Persoonsblad, P. van der Steen, gegevens aangevuld
15-08-2020 Floraliafeesten, 1908, geplaatst
13-08-2020 Groepsfoto's Nijensleek, reisje plattelandsvrouwen 1938 geplaatst
11-08-2020 Schoolfoto's, Frederiksoord, Tuinbouwschool 1912, bijgeplaatst
09-08-2020 Groepsfoto's, Vledder, IJsbaan, 1963, bijgeplaatst
06-08-2020 Schoolfoto's, Frederiksoord, tuinbouwschool, examenklas 1926,  bijgeplaatst dd 09-08-2020, mogelijke namen bijgeplaatst
03-08-2020 Oude Voorwerpen, penning "Nut en en Genoegen",  bijgeplaatst
01-08-2020 Corso, 1970 bijgeplaatst
22-07-2020 Groepsfoto's: Nijensleek, Zangvereniging, 1947, opname bij deelname aan concours

**