Overzicht aangebrachte wijzigingen.

Hieronder een opgave van wijzingen, aanvullingen en bijplaatsingen welke de laatste twee maanden hebben plaatsgevonden op de site. Indien het een aanvulling betreft welke leidt naar een pagina van de personen galerij kan het nodig zijn dat U klikt op de link bij de naam omdat het een detail wijzing betreft welke alleen zichtbaar is op het persoonsblad.

Retour nieuwspagina

Aard van de wijzigingen Klik hier
18-01-2021 Groepsfoto, Nijensleek, Kookcursus 1935, naam bijgeplaatst ( nr 14)
13-01-2021 Groepsfoto, Wilhelminaoord, Aardappeloogst, rustpauze, 1960, bijgeplaatst (dd 18-00-2021, naam bijgeplaatst (nr 6))
07-01-2021 Groepsfoto, Wilhelminaoord, Aardappeloogst, 1960, bijgeplaatst
01-01-2021 Groepsfoto, Nijensleek, reisje vrouwenvereniging 1952, bijgeplaatst
24-12-2020 Documenten, Jaarverslag Landbouw bank 1930-1931, bijgeplaatst
22-12-2020 Groepsfoto, Wilhelminaoord, Aardappeloogst, 1956, bijgeplaatst
18-12-2020 KerspelStokkies nr 51, artikel bijgeplaatst, Een gesprek met Piet de Geus en Tiemen Stuiver
17-12-2020 KerspelStokkies nr 51, artikel bijgeplaatst, Ruilverkaveling in de voormalige gemeente Vledder
17-12-2020 KerspelStokkies nr 51, artikel bijgeplaatst, Het boerenleven in Vledder en directie omgeving
13-12-2020 Groepsfoto, Wilhelminaoord, kalf bekijken, bijgeplaatst
29-11-2020 Padvinderij, foto bijgeplaatst in de groep kampen.
28-11-2020 Kinderfoto's,Vledder kinderen Dekker, Eleveld 1945, bijgeplaatst
22-11-2020 Documenten, Polis Levensverzekering 1907, bijgeplaatst

**