Disclaimer

Er wordt bij het vermelden van gegevens op de site door ons de uiterste zorgvuldigheid betracht toch kunnen wij niet garanderen dat alle informatie volledig en/of volledig juist is.

Daarom stellen wij nadrukkelijk dat geen rechten kunnen worden ontleent aan de op de site geplaatste informatie en dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die geleden wordt door onvolledige of foutieve informatie.

Mocht U een onjuistheid of onvolledigheid aantreffen, of een vraag hebben over een op de site geplaatst gegeven, neemt dan a.u.b. contact op met de beheerder van de website via
webmaster@fledderkerspel.nl**